• Najlepší mladí účtovníci na Nevädzke

  • Súťaž Mladý účtovník je účtovníckou olympiádou pre študentov stredných odborných škôl, ktorú každoročne organizuje Slovenská komora certifikovaných účtovníkov a spoločnosť Kros, a.s.
   Školské kolo prebieha koncom februára a zúčastňuje sa ho priližne desať štvrtákov (v prípade väčšieho záujmu má rozhodujúce slovo učiteľ účtovníctva). Prví dvaja víťazi postupujú do regionálneho kola a najlepšia pätnástka slovenských účtovníkov sa stretne na celoštátnom kole v apríli priamo v Žiline.
   Súčasťou výhry na úrovni školského kola je aj malá finančná odmena pre prvých troch súťažiacich (40 €, 30 €, 20 €) a sladkosť na zahnatie smútku pre ostatných študentov. Okrem toho víťazov zapíšeme do čestnej listiny víťazov (nájdete ju pod týmto textom), takže sa stávajú trvalou súčasťou histórie Obchodnej akadémie na Nevädzovej ulici.

   Pre celoslovenských víťazov sú odmeny dokonca ešte zaujímavejšie, avšak viac informácií nájdete v tomto odkaze Olympiáda Mladý účtovník KROS.

   • Rok 2023

   • Celoštátne kolo - online (32 finalistov):

    13. Sofia Mihaliaková

    Regionálne kolo - online:
    Sofia Mihaliaková - postup do finále

    Školské kolo:
    1. Martina Juračková
    2. Sofia Mihaliaková
    3. Gabriel Škorpil
    4. Veronika Hlavenková

    Fotoalbum

     

    • Rok 2022

    • Celoštátne kolo - online (30 finalistov):

     10. Miroslav Bukviš
     13. Nikol Beatrice Ďurčeková

     Regionálne kolo - online:
     Miroslav Bukviš - postup do finále
     Nikol Beatrice Ďurčeková - postup do finále

     Školské kolo:
     1. Miroslav Bukviš (v strede)
     2. Nikol Beatrice Ďurčeková
     3. Andrej Drgoň

     Fotoalbum

    • Rok 2021

    • Celoštátne kolo:
     5. Samuel Tilinger

     Regionálne kolo - online:
     Samuel Tilinger - postup do finále
     Zuzana Szakálová - postup do finále

     Školské kolo - online:
     1. Samuel Tilinger
     2. Zuzana Szakálová
     3. miesto nebolo udelené

     Fotoalbum

      

    • Rok 2020

    • Regionálne kolo:
     sa kvôli pandémii nekonalo

     Školské kolo:
     1. Viktória Martinkovičová (v strede)
     2. Renáta Staňová (vpravo)
     3. Rebecca Luchsová (vľavo)

     Fotoalbum

    • Rok 2019

    • Celoštátne kolo:
     4. Simona Mišolajová

     Regionálne kolo:
     4. Simona Mišolajová
     11. Kristína Kopálková

     Školské kolo:
     1. Simona Mišolajová (v strede)
     2. Kristína Kopálková (vpravo)
     3. Daisy X. Kukumbergová (vľavo)

     Fotoalbum

    • Rok 2018

    • Celoštátne kolo:
     9. Simona Skladaná

     Regionálne kolo:
     6. Simona Skladaná
     15. Karin Šobáňová

     Školské kolo:
     1. Simona Skladaná (v strede)
     2. Karin Šobáňová (vpravo)
     3. Nikola Molnárová (vľavo)

     Fotoalbum

    • Rok 2017

    • Regionálne kolo:
     11. Scarlett Vitteková

     Školské kolo:
     1. Scarlett Vitteková (vľavo)
     2. Jaroslav Kadnár
     3. Martina Čierna (vpravo)

        Fotoalbum
    • Rok 2016

    • Školské kolo:
     1. Patrícia Kurucová 
     2. Peter Gunda

     Fotoalbum

    • Rok 2015

    • Regionálne kolo:
     7. Jozef Horváth 
     15. Ivana Macková


     Školské kolo:
     1. Jozef Horváth
     2. Ivana Macková
     3. Karin Palková

      Fotoalbum

      

      

      

      

    • Rok 2014

    • Regionálne kolo:

     6. Marek Kaplán

     Školské kolo:
     1. Marek Kaplán (vľavo)
     2. Andrea Vargová (vľavo)
     2. Eva Vörösová (vpravo)
     2. Richard Sloboda (vpravo)

     Fotoalbum

    • Rok 2012

    • Celoštátne kolo:
     6. Lenka Kurťáková

     Regionálne kolo:
     5. Lenka Kurťáková

     Školské kolo:
     1. Lenka Kurťáková
     2. Andrea Gembešová

     Fotoalbum

    • Rok 2011

    • Regionálne kolo:
     8. Ľubomír Caban
     12. Katarína Džurná

     Školské kolo
     :
     1. Ľubomír Caban (vpravo)
     2. Katarína Džurná

     Fotoalbum

      

      

      

      

      

    • Rok 2013

    • Školské kolo:

     1. Tatiana Gálfyová
     2. Katarína Bieliková

    • Rok 2010

    • Regionálne kolo:
     10. Gabriel Szabó

     Školské kolo
     :
     1. Gabriel Szabó
     2. Martina Horváthová

    • ROK 2009

    • Regionálne kolo:
     11. Natália Belayová

     Školské kolo:
     1. Natália Belayová
     2. Veronika Macková

     Fotoalbum

      

    •  ROK 2008  

     Školské kolo:

     1. Viera Štvrtecká
     2. Terézia Bányiová

      

    •  ROK 2007  

     Regionálne kolo:
     8. Juraj Kuchar
     10. Mária Šajbidorová


     Školské kolo:
     1. Juraj Kuchar
     2. Mária Šajbidorová

    •  ROK 2006 

     Celoštátne kolo:
     4. Veronika Manáková

     Regionálne kolo:
     1. Veronika Manáková
     6. Vlasta Némethová

     Školské kolo:
     1. Veronika Manáková
     2. Vlasta Némethová

    •  ROK 2003 

     Celoštátne kolo:
     5. Silvia Korbeľová

     Školské kolo:
     1. Beata Kižňanská
     2. Silvia Korbeľová

  • Nevädzkárska fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje
  • Kontakty

          Zriaďovateľ strednej školy

    • Meno školy
    • Obchodná akadémia, Nevädzová 3, Bratislava
    • Email na správcu obsahu
    • Ing. Adriana Jurášková, juraskova@oanba.sk
    • Telefón
    • 02/43 41 11 58 (sekretariát riaditeľky)
    • Adresa školy
    • Nevädzová 3
     820 07 Bratislava
     Slovakia
    • Úradné hodiny
    • Školský rok:
     07.30 h - 08.00 h
     11.20 h - 11.50 h
     Počas prázdnin:
     8.00 h - 12.00 h
    • Riaditeľka školy
    • Ing. Jana Orthová
     j.orthova@oanba.sk
     02/43 41 11 58
     prijímacie konanie
    • Zástupkyňa riaditeľky
    • Mgr. Darina Chobotová
     chobotova@oanba.sk
     02/43 41 09 22
     akcie školy, všeobecno-vzdelávacie predmety
    • Zástupkyňa riaditeľky
    • Ing. Adriana Jurášková
     juraskova@oanba.sk
     02/43 41 09 22
     maturitné skúšky, odborné predmety, web
    • Zborovňa, kabinety učiteľov
    • 02/43 42 01 16 (vrátnica)
    • Ekonomický úsek - vedúca
    • Slavomíra Krištofčáková
     ekonom.usek@oanba.sk
     02/43 41 11 59
    • Školská jedáleň
    • Elena Nižnanská
     veduca.sj@oanba.sk
     02/43 29 41 41
    • IČO
    • 17 327 652
    • DIČ
    • 2020868564
    • Výchovná poradkyňa
    • Mgr. Katarína Novotová
     vychovnyporadca@oanba.sk
    • Oznamovanie protiprávnej činnosti
    • Obvodné oddelenie PZ Bratislava Ružinov – východ
     Sputniková 12, Bratislava
     0961 032 705
     oopzruzinovvychod@minv.sk
     chranimedeti@minv.sk