• Čo sú recyklohry?

     Recyklohry sú školský recyklačný program, ktorého cieľom je prehĺbiť znalosti žiakov v oblasti triedenia a recyklácie odpadov a umožniť im osobnú skúsenosť so spätným odberom použitých drobných elektrozariadení a batérií.

     Nádoba na batérie je umiestnená pri vstupe do budovy v pavilóne B a na malé elektrospotrebiče pri vchode do pavilónu A. V rámci súťaže Recyklohry, firma Asekol  2-krát ročne odváža baterky a spotrebiče, za ktoré škola dostáva body na nákup pomôcok pre školu.

     U nás sa programu venuje vyučujúca biológie a tovaroznalectva RNDr. Jana Romaníková.

     Viac informácií o projekte nájdete na adrese www.recyklohry.sk.

   •   

   • Starý mobil sem

    Cieľom projektu je ochrana životného prostredia zberom starých mobilov, ktoré sa rozoberajú a recyklujú. Tento školský rok sme vyzbierali 176 mobilov počas mesiaca október.       

   • Upracme si Slovensko

    Každoročná akcia zameraná na čistenie okolia školy, ktorá sa v tomto roku uskutočnila od 12.9. do 23.9.2022 "priniesla" celkom šesť vriec vyzbieraného odpadu žiakmi prvého a druhého ročníka.

          

   • Vtáčie búdky a napájadlá

    Žiaci vytvorili vtáčie búdky, kde v zimnom období prikrmujú vtáky a v letnom období priniesli napájadlá pre hmyz a vtáky na vodu, ktoré sa pravidelne čistia a slúžia aj na osvieženie vtáctva – počas kúpeľa si čistia perie a zbavujú sa parazitov.

   • Hmyzí domček

    Vyrobili ho žiaci z prírodných materiálov ako pomocník pre hniezdenie a prezimovanie rôzneho hmyzu

           

   • Sadenie krokusov

    V rámci projektu o holokauste sme so žiakmi druhého ročníka vysádzali na jeseň krokusy.

   • Bylinková záhrada

    Cieľom projektu je spoznávanie liečivých bylín a starostlivosť o nich. Na hodinách biológie a tovaroznalecva slúži ako pomôcka na vyučovanie v prírode.

   • Motýlia lúka

    Cieľom projektu je úprava trávnika nachádzajúceho sa pred jedálňou v areáli školy, ktorú sme premenili na kvitnúcu lúku, ktorá poskytne prirodzenú potravu včelám, chrobáčikom, či motýľom, osvieži mikroklímu a ulahodí oku.

           

   • Ružová alej absoventov

    Každý rok si absolventské triedy vysadia svoj vlastný krík ruží rôznych farieb.

          

        

   • Separovanie odpadu

    Cieľom  projektu je budovanie návyku na triedenie odpadu tak, aby sa to stalo prirodzenou súčasťou života žiakov, učiteľov, kuchárok, upratovačiek i školníka. Triedením odpadu škola môže ušetrí za odvoz komunálneho odpadu financie, zvýši si kredit medzi ostatnými školami a urobí niečo prospešné aj pre životné prostredie. Tento rok v spolupráci so školským parlamentom chodíme kontrolovať správnosť triedenia odpadu.

     

   • Zatoč s odpadom - Ewobox

    Ewobox je online kampaň Slovenskej agentúry životného prostredia (SAŽP), ktorá má prostredníctvom ekologických aktivít prispieť k zlepšeniu osvety a informovanosti širokej verejnosti ohľadom aktuálnej témy predchádzania vzniku odpadu.

    Žiaci prvého a druhého ročníka prezentovali pred triedou projekt zameraný na používanie ekologickejších hubiek na riad, ktoré sú z udržateľného materiálu a vydržia dlhodobé používanie, sú lepšie pre životné prostredie a ušetria aj  financie. Študenti ich sami vyhľadali, zakúpili a vyskúšali vo vlastných domácnostiach, nafotili a urobili o nich zaujímavé prezentácie.

   • Green Day

    Naši žiaci nesmú chýbať ani na každoročnom festivale udržateľnosti Green Day, kde sa dozvedia viac o udržateľnej móde či architektúre, recyklácii odpadu, klimatických zmenách či šetrení energie. Už niekoľkokrát si z výstavy doniesli zaujímavé výhry pre školu - nádoby na separovaný odpad či čističku vzduchu do triedy.

       

          

     

  • Nevädzkárska fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje
  • Kontakty

          Zriaďovateľ strednej školy

    • Meno školy
    • Obchodná akadémia, Nevädzová 3, Bratislava
    • Email na správcu obsahu
    • Ing. Adriana Jurášková, juraskova@oanba.sk
    • Telefón
    • 02/43 41 11 58 (sekretariát riaditeľky)
    • Adresa školy
    • Nevädzová 3
     820 07 Bratislava
     Slovakia
    • Úradné hodiny
    • Školský rok:
     07.30 h - 08.00 h
     11.20 h - 11.50 h
     Počas prázdnin:
     8.00 h - 12.00 h
    • Riaditeľka školy
    • Ing. Jana Orthová
     j.orthova@oanba.sk
     02/43 41 11 58
     prijímacie konanie
    • Zástupkyňa riaditeľky
    • Mgr. Darina Chobotová
     chobotova@oanba.sk
     02/43 41 09 22
     akcie školy, všeobecno-vzdelávacie predmety
    • Zástupkyňa riaditeľky
    • Ing. Adriana Jurášková
     juraskova@oanba.sk
     02/43 41 09 22
     maturitné skúšky, odborné predmety, web
    • Zborovňa, kabinety učiteľov
    • 02/43 42 01 16 (vrátnica)
    • Ekonomický úsek - vedúca
    • Slavomíra Krištofčáková
     ekonom.usek@oanba.sk
     02/43 41 11 59
    • Školská jedáleň
    • Elena Nižnanská
     veduca.sj@oanba.sk
     02/43 29 41 41
    • IČO
    • 17 327 652
    • DIČ
    • 2020868564
    • Výchovná poradkyňa
    • Mgr. Katarína Novotová
     vychovnyporadca@oanba.sk
    • Oznamovanie protiprávnej činnosti
    • Obvodné oddelenie PZ Bratislava Ružinov – východ
     Sputniková 12, Bratislava
     0961 032 705
     oopzruzinovvychod@minv.sk
     chranimedeti@minv.sk