• Zopár slov o programe DofE

   • Komplexný rozvojový program, ktorý dáva mladým ľuďom vo veku 14 - 24 rokov šancu rozvinúť svoje schopnosti a charakterové vlastnosti pre reálny život, naplniť svoj potenciál a pomôcť im uspieť v živote. Program je súčasťou celosvetovej Medzinárodnej ceny vojvodu z Edinburghu a už od roku 1956 podporuje mladých ľudí v 140 krajinách po celom svete na ich ceste k samostatnosti, sebavedomiu, úspechu v živote a sociálnemu cíteniuVzdelávací program funguje pod záštitou britskej kráľovskej rodiny.
    V programe DofE si mladí ľudia stanovujú individuálne ciele a výzvy v niekoľkých aktivitách a na ceste k ich splneniu posilňujú svoju zodpovednosť a vytrvalosť, poznávajú a prekonávajú sami seba a získavajú nové zručnosti, užitočné pre ďalší akademický aj pracovný život. Zapojením sa do programu sa navyše stávajú súčasťou medzinárodnej komunity.

    Prínos programu pre mladých ľudí

    • rozvoj nových schopností, ktoré môžu v budúcnosti uplatniť nielen na trhu práce

    • rozvoj schopnosti učiť sa z vlastných skúseností a zážitkov

    • možnosť dosiahnuť vo svojom voľnom čase niečoho pozitívneho a konštruktívneho

    • príležitosť splniť si sny, čeliť výzve a prekonať samého seba

    • zvýšenie sebadôvery a sebavedomia

    • rozvoj samostatnosti a zodpovednosti za seba i za druhých.


    Cieľom programu je osobnostný rozvoj mladých ľudí zameraný na rozvoj ich zručností, vôľových vlastností, vytrvalosť, zdravý životný štýl, zodpovednosť a líderstvo. Základnou filozofiou programu je viera, že každý mladý človek má potenciál byť úspešný. Pomáha zdolávať výzvy a plniť sny a ambície. Študent zaradený do programu si sám nastavuje svoje ciele, ktoré chce dosiahnuť v oblasti vzdelávania, športu, dobrovoľníctva.
    Za svoje výsledky sú študenti oceňovaní prestížnou medailou a certifikátom, ktorý má celosvetovú platnosť a hodnotu.

    Naša škola získala licenciu na realizáciu prestížneho medzinárodného programu Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu (skrátene DofE) v roku 2015.

    Podrobnejšie informácie o programe získate na stránke www.dofe.sk.

    Fotografia pochádza zo slávnostnej ceremónie, na ktorej v novembri 2017 odovzdával ceny študentom HRH Princ Edward, Gróf z Wessexu (v dolnom rade v strede). Ide o syna kráľovnej Alžbety II. a zakladateľa programu Princa Filipa, Vojvodu z Edinburghu.
    Držiteľka bronzovej medaily Eva Dinh Thi, študentka z Obchodnej akadémie Nevädzová stojí v strednom rade - prvá zľava.

  • Nevädzkárska fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje
  • Kontakty

          Zriaďovateľ strednej školy

    • Meno školy
    • Obchodná akadémia, Nevädzová 3, Bratislava
    • Email na správcu obsahu
    • Ing. Adriana Jurášková, juraskova@oanba.sk
    • Telefón
    • 02/43 41 11 58 (sekretariát riaditeľky)
    • Adresa školy
    • Nevädzová 3
     820 07 Bratislava
     Slovakia
    • Úradné hodiny
    • Školský rok:
     07.30 h - 08.00 h
     11.20 h - 11.50 h
     Počas prázdnin:
     8.00 h - 12.00 h
    • Riaditeľka školy
    • Ing. Jana Orthová
     j.orthova@oanba.sk
     02/43 41 11 58
     prijímacie konanie
    • Zástupkyňa riaditeľky
    • Mgr. Darina Chobotová
     chobotova@oanba.sk
     02/43 41 09 22
     akcie školy, všeobecno-vzdelávacie predmety
    • Zástupkyňa riaditeľky
    • Ing. Adriana Jurášková
     juraskova@oanba.sk
     02/43 41 09 22
     maturitné skúšky, odborné predmety, web
    • Zborovňa, kabinety učiteľov
    • 02/43 42 01 16 (vrátnica)
    • Ekonomický úsek - vedúca
    • Slavomíra Krištofčáková
     ekonom.usek@oanba.sk
     02/43 41 11 59
    • Školská jedáleň
    • Elena Nižnanská
     veduca.sj@oanba.sk
     02/43 29 41 41
    • IČO
    • 17 327 652
    • DIČ
    • 2020868564
    • Výchovná poradkyňa
    • Mgr. Katarína Novotová
     vychovnyporadca@oanba.sk
    • Oznamovanie protiprávnej činnosti
    • Obvodné oddelenie PZ Bratislava Ružinov – východ
     Sputniková 12, Bratislava
     0961 032 705
     oopzruzinovvychod@minv.sk
     chranimedeti@minv.sk