• Nositelia striebornej medaily

     • Dóra Lelkes

     •     

      V roku 2022 vstúpila štvrtáčka Dóra Lelkes do histórie našej obchodnej akadémie ako úplne prvá laureátka striebornej úrovne programu DofE

      Programom ju sprevádzala jej mentorka Mgr. Katarína Ďurošková.

      Expedícia striebornej úrovne trvá tri dni a dve noci, preto ju Dóra absolvovala spolu s rovesníkmi z iných stredných škôl. 

        

       

     • Soňa Furuczová

     •     

      Druhou majiteľkou striebornej medaily programu DofE sa v roku 2023 stala štvrtáčka Soňa Furuczová.

      Jej mentorkou bola Mgr. Katarína Barnová.

      Šport – beh na dlhé trate
      Talent – skladanie Rubikovej kocky
      Dobrovoľníctvo – pomoc s učením, efektívnou organizáciou času a motiváciou k učeniu

  • Nevädzkárska fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje
  • Kontakty

          Zriaďovateľ strednej školy

    • Meno školy
    • Obchodná akadémia, Nevädzová 3, Bratislava
    • Email na správcu obsahu
    • Ing. Adriana Jurášková, juraskova@oanba.sk
    • Telefón
    • 02/43 41 11 58 (sekretariát riaditeľky)
    • Adresa školy
    • Nevädzová 3
     820 07 Bratislava
     Slovakia
    • Úradné hodiny
    • Školský rok:
     07.30 h - 08.00 h
     11.20 h - 11.50 h
     Počas prázdnin:
     8.00 h - 12.00 h
    • Riaditeľka školy
    • Ing. Jana Orthová
     j.orthova@oanba.sk
     02/43 41 11 58
     prijímacie konanie
    • Zástupkyňa riaditeľky
    • Mgr. Darina Chobotová
     chobotova@oanba.sk
     02/43 41 09 22
     akcie školy, všeobecno-vzdelávacie predmety
    • Zástupkyňa riaditeľky
    • Ing. Adriana Jurášková
     juraskova@oanba.sk
     02/43 41 09 22
     maturitné skúšky, odborné predmety, web
    • Zborovňa, kabinety učiteľov
    • 02/43 42 01 16 (vrátnica)
    • Ekonomický úsek - vedúca
    • Slavomíra Krištofčáková
     ekonom.usek@oanba.sk
     02/43 41 11 59
    • Školská jedáleň
    • Elena Nižnanská
     veduca.sj@oanba.sk
     02/43 29 41 41
    • IČO
    • 17 327 652
    • DIČ
    • 2020868564
    • Výchovná poradkyňa
    • Mgr. Katarína Novotová
     vychovnyporadca@oanba.sk
    • Oznamovanie protiprávnej činnosti
    • Obvodné oddelenie PZ Bratislava Ružinov – východ
     Sputniková 12, Bratislava
     0961 032 705
     oopzruzinovvychod@minv.sk
     chranimedeti@minv.sk