• KA 2 - Climate Change  and Environmental Protection in a European Context
   •     

    Domovská stránka:  CCErasmus19   

    Prelistujte si aj náš buletin na issue: CC19 bulletin

    Krátke video o našom projekte CC Erasmus 19

   • 5. Bilaterálne stretnutie Karlove Vary - jún 2022
   • Chvíľu sme si "oddýchli" v škole: dopísali všetky písomky, skontrolovali všetky úlohy a uzavreli si všetky známky. Čakali na nás ešte Karlove Vary - posledné bilaterálne stretnutie Erasmákov. Škoda, že v Bottrope už začali letné prázdniny a žiaci už nestihli vycestovať s nami. Stretnutie v Karlových Varoch bolo vynikajúce: žiaci zhrnuli všetky skúsenosti a úžasné zážitka z 3 rokov projektovej práce do nových prezentácií. Veru sme si zaslzili, keď sme pri prezentáciách spomínali na veselé chvíle v Bottrope aj virtuálne stretnutia počas Corony. Cez prázdniny  sme vytvorili aj oddychový film a buletin o našom projekte.

    Projekt bol mimoriadne úspešný: nielenže sme vytvorili krásne prezentácie a vyriešili ekologické problémy škôl v teoretickej rovine, my sme naše eko-problémy vyriešili aj prakticky. Zefektívnili sme triedenie odpadu, v spolupráci s chránenými dielňami sme nahradili plastové návleky v odborných učebniach za ekologické látkové, počas lockdownov sme vyrobili vtáčie búdky a kŕmidlá, vysadili sme v škole motýliu lúku aj vyvýšený záhon s liečivými bylinkami.

       

   • 4. Medzinárodná študentská konferencia Bottrop - marec 2021
   • Tak sme sa po 3 rokoch konečne dočkali a žiaci vycestovali na záverečné stretnutie do Bottropu. Zvedavo sa obzerali: poznali sa z online stretnutí, v realite však boli predsa trochu iní. Práca sa im odsýpala oveľa rýchlejšie: na team-buildingových hrách sa spoznali v nových medzinárodných skupinách a zladili sa do rovnakého rytmu. Práca na projekte pokračovala v príjemnej atmosfére veľmi rýchlo. Prezentáciám pribúdali slidy, na stoloch sa vŕšili plagáty a postery. Obedy v školskej hale boli neformálne a priateľské. Niektoré medzinárodné tímy sa dokázali zabávať až do večierky.

     

   • Online spolupráca na projekte: šk. rok 2020/2021
   • POKRAČUJEME VO VIRTUÁLNOM PRIESTORE  laugh

            V septembri 2020 sme stihli vybrať nových žiakov a doplniť náš školský Erasmus tím. Keď v polovici októbra prešli školy opäť na dištančnú výuku, vedeli sme sa už lepšie prispôsobiť virtuálnemu prostrediu.

    Zaviedli sme si systém, poriadok a online stretnutia so žiakmi. Spoločne sme vymýšľali riešenia tejto zapeklitej situácie. Páči sa nám, že sa žiaci nadchli aj pre túto virtuálnu formu Erasmus projektu, hoci sa tento rok nebude dať ani  cestovať ani stretávať so zahraničnými partnermi.

    Napriek naozaj nepriaznivej a veľmi deprimujúcej situácii spolupráca na projekte pokračovala mimoriadne úspešne. Zladili sme sa, našli systém a vhodnú organizáciu práce. Podelili sme si úlohy, pripravili nové inšpiratívne myšlienky a preniesli komunikáciu do virtuálneho priestoru. Učitelia komunikovali pravidelne cez Google-meet. Žiakom pripravili španielski kolegovia tímy na Flipgride. Je to pre nás nová platforma, ale naši žiaci sú už natoľko digitálne zdatní, že zvládli komunikáciu aj cez túto novú a u nás neznámu platformu.

    Pripravili sme  online stretnutia žiakov. Podľa plánu mali pracovať v 6 skupinách – záujem prejavilo toľko žiakov, že sme museli vytvoriť skupín až osem. 

    Na meeting sa žiaci svedomito pripravili: natočili si svoje video-vizitky, pripravili krátke prezentácie o tom, ako prežívajú korona-vyučovanie, izoláciu a lockdowny.

    V máji sa konali  online stretnutia všetkých skupín. Niektoré sa stihli stretnúť aj dvakrát. Študentské stretnutia boli prekvapivo tvorivé, srdečné a príjemné. Žiaci si rozumeli a dokázali sa veľmi pekne a dlho spoločne baviť aj cez Google-meet.  Prekonali svoju hanblivosť aj jazykové bariéry, dokázali sa baviť o hudbe, o obľúbených hrách, o voľnom čase aj plánoch do budúcnosti. Vyslovene si spoločné stretnutie užívali. V niektorých skupinách počúvali obľúbenú hudbu, v iných sa hrali online alebo Kahoot motivačné hry.

    Naši Erasmáci rozmýšľajú aj perspektívne: keď sa konečne dostaneme do školy, pripravíme pre žiakov ekologické návleky do počítačových miestností, zabezpečíme spoľahlivé triedenie plastov a papiera. Ako spomienku na tento neobvyklý projekt chceme zasadiť v škole Erasmus-stromček.

    Online práca na projekte je náročnejšia, ale nevzdávame sa. Prispôsobili sme sa situácii a pripravujeme sa na pokračovanie projektu aj v realite . Usilovní Erasmáci = naše včeličky smiley.

   • 3. Konferencia učiteľov Barcelona - online mítingy  2020 -2021
   • Corona nás ešte stále nepustí cestovať. Namiesto žiakov však pricestovali na partnerské školy talizmany z Holandska. Ďakujeme, drahí priatelia, za pozdrav.  Všetky partnerské školy boli zatvorené. Žiaci sa učili on-line dištančne, niektorí chodili do školy v obmedzenom režime. 

    Práca na projekte však pokračovala aj vo virtuálnom priestore. Učitelia sa pravidelne každý mesiac  stretávali  na online stretnutiach, tvorili nové stratégie a prispôsobili  prácu na projekte novej situácii. 

    Žiaci si naštudovali vlaňajšie výsledky, pripravili si prezentácie, filmy  a tešili sa nové virtuálne  stretnutia.  Tie prebehli v máji 2021 a boli veľmi úspešné.

   • 2. Medzinárodná študentská konferencia Bratislava - marec 2020
   • Dňa 8. marca 2020 boli všetky školy v účinnosti Bratislavského samosprávneho kraja uzavreté ako prevencia šíreniu  pandémie Korona vírusu Covid - 19. Študentská konferencia v Bratislave bola zrušená. O pár dní neskôr boli preventívne uzatvorené aj školy v partnerskej Českej republike, postupne boli uzatvárané školy aj v ďalších partnerských krajinách.

    Spoločne vírus zdoláme.

    Na projekte môžeme pracovať o 6 mesiacov dlhšie - do 28.2.2022. Dúfame, že sa začiatkom budúceho školského roka stretneme nielen virtuálne ale aj face-to-face. Naše predbežné prípravy nájdete na stránke CCErasmus19

     Tešíme sa na Vás, milí Erasmáci. Do videnia v zdravej Európe.

     

   • 1. Konferencia učiteľov Stockholm - november 2019
   • V tmavom, chladnom a upršanom Štockholme sa stretli učitelia zo všetkých  krajín, aby si dohodli presný postup prípravy žiakov na ich veľkú medzinárodnú konferenciu. Pripravili podklady, nástroje, rozdelili si kompetencie a vytvorili základné informačné platformy. Priebeh a výsledky projektu budú zverejnené na platforme eTwinning, na vlastnej web stránke aj na stránkach partnerských škôl. 

    Popri plánovaní a príprave projektovej práce mali učitelia aj odborný program, zameraný na ekologické témy: navštívili Ekoškolu, spaľovňu odpadu a zberný dvor, kde im sprievodcovia vysvetlili výchovu k ekologickému správaniu sa, sofistikované triedenie a spracovávanie odpadov. 

    Vo Švédsku si vážia a chránia svoje životné prostredie. Triedia a recyklujú až 98 % odpadov. Dokážu vyrábať z odpadov bioplyn, vyhodeným veciam vracajú druhý život a posúvajú ich ďalším spotrebiteľom.  A hlavne priúčajú mladých ľudí od malička zdravému životnému štýlu a recyklácii. Sú pre nás inšpiráciou - mnoho ich skúseností by sme mohli uplatniť aj u nás. 

    Žiaci sa stretnú  v marci v Bratislave a tri dni budú hľadať a tvoriť nové metódy ochrany klímy a životného prostredia. 

     

  • Nevädzkárska fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje
  • Kontakty

          Zriaďovateľ strednej školy

    • Meno školy
    • Obchodná akadémia, Nevädzová 3, Bratislava
    • Email na správcu obsahu
    • Ing. Adriana Jurášková, juraskova@oanba.sk
    • Telefón
    • 02/43 41 11 58 (sekretariát riaditeľky)
    • Adresa školy
    • Nevädzová 3
     820 07 Bratislava
     Slovakia
    • Úradné hodiny
    • Školský rok:
     07.30 h - 08.00 h
     11.20 h - 11.50 h
     Počas prázdnin:
     8.00 h - 12.00 h
    • Riaditeľka školy
    • Ing. Jana Orthová
     j.orthova@oanba.sk
     02/43 41 11 58
     prijímacie konanie
    • Zástupkyňa riaditeľky
    • Mgr. Darina Chobotová
     chobotova@oanba.sk
     02/43 41 09 22
     akcie školy, všeobecno-vzdelávacie predmety
    • Zástupkyňa riaditeľky
    • Ing. Adriana Jurášková
     juraskova@oanba.sk
     02/43 41 09 22
     maturitné skúšky, odborné predmety, web
    • Zborovňa, kabinety učiteľov
    • 02/43 42 01 16 (vrátnica)
    • Ekonomický úsek - vedúca
    • Slavomíra Krištofčáková
     ekonom.usek@oanba.sk
     02/43 41 11 59
    • Školská jedáleň
    • Elena Nižnanská
     veduca.sj@oanba.sk
     02/43 29 41 41
    • IČO
    • 17 327 652
    • DIČ
    • 2020868564
    • Výchovná poradkyňa
    • Mgr. Katarína Novotová
     vychovnyporadca@oanba.sk
    • Oznamovanie protiprávnej činnosti
    • Obvodné oddelenie PZ Bratislava Ružinov – východ
     Sputniková 12, Bratislava
     0961 032 705
     oopzruzinovvychod@minv.sk
     chranimedeti@minv.sk