• Digitálna garáž - od 2016 doteraz
   • Spolu so spoločnosťou Google prinášame študentom školy projekt pod názvom Digitálna garáž.

    Projekt Digitálna garáž (DG) je určený komukoľvek, kto má záujem zdokonaliť sa v digitálnych zručnostiach, ktoré môže využiť pre svoj kariérny rozvoj, rast firmy, alebo len na zvýšenie sebadôvery. V rámci projektu môže pomoc odborníkov využívať ktokoľvek, bez ohľadu na svoje zručnosti, ciele alebo vzdelanie.

    • Myšlienka projektu je jednoduchá,  naučiť ľudí čo najlepšie využívať internet. Je úžasné, ako to môže prispieť k rastu jednotlivcov, firiem aj celej ekonomiky. Digitálne zručnosti by si mal osvojiť každý. Umožnia mu profitovať z technologickej revolúcie a podieľať sa na tomto raste.
    • Ako môže Digitálna garáž pomôcť s podnikaním a kariérnym rastom? Existuje množstvo spôsobov využitia internetu na rozvoj firmy alebo kariéry, ak máte tých správnych lektorov. Odborníci z radov bežných ľudí prevedú účastníkov projektu jednotlivými krokmi prostredníctvom videonávodov. K dispozícii sú aj rôzne aktivity a zdroje informácii. Učíte sa na základe skúseností a získavate digitálne zručnosti z reálneho sveta, ktoré môžete ihneď začať využívať.


    Účastníci Digitálnej garáže si môžu prostredníctvom portálu vytvoriť osobný plán vzdelávania len s témami, ktoré potrebujú. Na základe vlastných cieľov môžu prejsť aj celým kurzom a získať certifikát digitálnych zručností.

    Účasť v projekte a celý kurz so získaním certifikátu je bezplatný.

    Ak sa chcete zapojiť, stačí prejsť všetky lekcie kurzu, odpovedať na otázky z praxe a certifikát je váš.

  • Nevädzkárska fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje
  • Kontakty

          Zriaďovateľ strednej školy

    • Meno školy
    • Obchodná akadémia, Nevädzová 3, Bratislava
    • Email na správcu obsahu
    • Ing. Adriana Jurášková, juraskova@oanba.sk
    • Telefón
    • 02/43 41 11 58 (sekretariát riaditeľky)
    • Adresa školy
    • Nevädzová 3
     820 07 Bratislava
     Slovakia
    • Úradné hodiny
    • Školský rok:
     07.30 h - 08.00 h
     11.20 h - 11.50 h
     Počas prázdnin:
     8.00 h - 12.00 h
    • Riaditeľka školy
    • Ing. Jana Orthová
     j.orthova@oanba.sk
     02/43 41 11 58
     prijímacie konanie
    • Zástupkyňa riaditeľky
    • Mgr. Darina Chobotová
     chobotova@oanba.sk
     02/43 41 09 22
     akcie školy, všeobecno-vzdelávacie predmety
    • Zástupkyňa riaditeľky
    • Ing. Adriana Jurášková
     juraskova@oanba.sk
     02/43 41 09 22
     maturitné skúšky, odborné predmety, web
    • Zborovňa, kabinety učiteľov
    • 02/43 42 01 16 (vrátnica)
    • Ekonomický úsek - vedúca
    • Slavomíra Krištofčáková
     ekonom.usek@oanba.sk
     02/43 41 11 59
    • Školská jedáleň
    • Elena Nižnanská
     veduca.sj@oanba.sk
     02/43 29 41 41
    • IČO
    • 17 327 652
    • DIČ
    • 2020868564
    • Výchovná poradkyňa
    • Mgr. Katarína Novotová
     vychovnyporadca@oanba.sk
    • Oznamovanie protiprávnej činnosti
    • Obvodné oddelenie PZ Bratislava Ružinov – východ
     Sputniková 12, Bratislava
     0961 032 705
     oopzruzinovvychod@minv.sk
     chranimedeti@minv.sk