• COMENIUS PROJECT 2013 - 2015

    • Intercultural Competence in Business

     Všetky informácie sú dostupné na projektovej stránke:

     https://sites.google.com/site/com1315delish/home

     Partneri:

     • DE: Bottrop             Berufskolleg der Stadt Bottrop
     • SE: Nacka               YBC – Young Business Creatives
     • RO: Oradea            Colegiul Tehnic "Mihai Viteazul"
     • SK: Bratislava         Obchodná akadémia Nevädzová 3
     • TR: Istanbul            Anadolu Lisesi
     • PL: Jablowo            Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych, Technikum im. gen. Hallera


     Popis projektu:

     Cieľom nášho projektu v prvom roku bolo zistiť a porovnať podnikanie v partnerských krajinách a rozdiely v kultúre medzinárodného  podnikania. Žiaci skúmali podmienky zakladania firmy v rôznych partnerských krajinách a na vlastnej koži si vyskúšali rozdiely v správaní sa podnikateľských subjektov v rôznych krajinách. Vytvorili si fiktívnu firmu s pobočkami v našich partnerských krajinách, dohodli sa na spoločnom podnikateľskom pláne, aktivitách a komoditách, vytvorili si spoločné logo. Zdokumentovali postup a podmienky pre založenie pobočky v danej krajine. Výsledky zhrnuli a porovnali v Príručke medzinárodného podnikateľa.

     1. Medzinárodná študentská konferencia

     Projekt odštartoval Medzinárodnou študentskou konferenciou v Bratislave. Stretli sa na nej žiaci a učitelia zo všetkých partnerských krajín a stanovili si základné postupy v projekte. Predstavili patrnerom seba aj svoje školy a krajiny. Vytvorili fiktívnu medzinárodnú firmu, ktorá mala pobočky vo všetkých partnerských krajinách. Firma Delish bola medzinárodnou reštauráciou, ktorá ponúkala špeciality partnerských krajín. Žiaci si navrhli logo a dohodli sa, že do konca školského roku vytvoria podnikateľský plán, spoločné menu pozostávajúce zo špecialít patrnerských krajín. 

     Na konferencii sme zažili neopakovateľnú tvorivú atmosféru, nadšenie a úžasné nápady. V zápale nadšenia sme sa v škole zabudli a museli sme preliezať plot, lebo škola už bola zamknutá. To sa ešte nikdy nestalo. 

     2. Stretnutie učiteľov v Istanbule

     V Istanbule učitelia zhodnotili prvý rok spolupráce a predstavili žiacke práce - podnikateľský plán, propagačné materiály a národné menu. 

     Zároveň pripravili podklady pre druhý rok spolupráce a dohodli základné okruhy pre vytvorenie spoločných otázok pre medzinárodný kvíz, ktorý budú žiaci spoločne vytvárať na medzinárodnej konferencii v Poľsku. 

     3. Bilaterálne študentské stretnutie v Štokholme

     Keďže naši žiaci boli ochudobnení o jedno medzinárodné stretnutie, umožnili sme im bilaterálne stretnutie s partnermi v Štokholme. Stretnutie bolo veľmi výnimočné. Žiaci spoznali úplne inú školu, aké sa u nás vôbec nenachádzajú. YBC - partnerská škola v Štokholme je výnimočná aj na pomery vo Švédsku - moderným prostredím s presklenými triedami aj zborovňou (dokonca aj riaditeľova pracovňa je oddelená od spoločnej hlavnej sály len presklenou stenou), oddychovými aj pracovnými zónami, neformálnym prístupom k žiakom aj učiteľom, vzájomným rešpektom medzi učiteľmi a žiakmi. Naši žiaci zažili nezabudnuteľný týždeň s dobrými priateľmi. Porovnali si výsledky projektu, spoznali iný školský systém aj prekrásny Štokholm. 

     V druhom projektovom roku sa zamerali na riešenie etiky a správania sa v medzinárodnej firme, preskúmali rôzne pohľady na riešenie pracovných situácií, na vhodné a nevhodné správanie sa vo firme, na firemné oblečenie a podobné nuansy, ktoré môžu v medzinárodnej firme spôsobiť problémy. Výsledkom bol Medzinárodný sprievodca svetom  správneho  správania sa v medzinárodných obchodných firmách pri bežných pracovných situáciách.

     4. Učiteľské stretnutie v Oradei
     5. Záverečná študentská konferencia v Owidzi

     Výsledky projektu

     Výsledkom nášho projektu bol sprievodca svetom medzinárodného podnikania. V príručke sa užívatelia dozvedia, ako postupovať pri zakladaní firmy v partnerských krajinách, čo všetko je potrebné vybaviť a zariadiť, tiež nuansy korektného správania sa v obchodných a firemných situáciách, rozdiely v správaní sa v rôznych krajinách.

     Fotoalbumy

        

      

  • Nevädzkárska fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje
  • Kontakty

          Zriaďovateľ strednej školy

    • Meno školy
    • Obchodná akadémia, Nevädzová 3, Bratislava
    • Email na správcu obsahu
    • Ing. Adriana Jurášková, juraskova@oanba.sk
    • Telefón
    • 02/43 41 11 58 (sekretariát riaditeľky)
    • Adresa školy
    • Nevädzová 3
     820 07 Bratislava
     Slovakia
    • Úradné hodiny
    • Školský rok:
     07.30 h - 08.00 h
     11.20 h - 11.50 h
     Počas prázdnin:
     8.00 h - 12.00 h
    • Riaditeľka školy
    • Ing. Jana Orthová
     j.orthova@oanba.sk
     02/43 41 11 58
     prijímacie konanie
    • Zástupkyňa riaditeľky
    • Mgr. Darina Chobotová
     chobotova@oanba.sk
     02/43 41 09 22
     akcie školy, všeobecno-vzdelávacie predmety
    • Zástupkyňa riaditeľky
    • Ing. Adriana Jurášková
     juraskova@oanba.sk
     02/43 41 09 22
     maturitné skúšky, odborné predmety, web
    • Zborovňa, kabinety učiteľov
    • 02/43 42 01 16 (vrátnica)
    • Ekonomický úsek - vedúca
    • Slavomíra Krištofčáková
     ekonom.usek@oanba.sk
     02/43 41 11 59
    • Školská jedáleň
    • Elena Nižnanská
     veduca.sj@oanba.sk
     02/43 29 41 41
    • IČO
    • 17 327 652
    • DIČ
    • 2020868564
    • Výchovná poradkyňa
    • Mgr. Katarína Novotová
     vychovnyporadca@oanba.sk
    • Oznamovanie protiprávnej činnosti
    • Obvodné oddelenie PZ Bratislava Ružinov – východ
     Sputniková 12, Bratislava
     0961 032 705
     oopzruzinovvychod@minv.sk
     chranimedeti@minv.sk