• Comenius 2010 - 2012

    • Young People Across Europe:
     Living Conditions and Vocational Perspectives


     Oficiálna www stránka projektu

      

     V rokoch 2010 – 2012 sme spolupracovali so 4 zahraničnými partnermi na projekte Mladí ľudia naprieč Európou - Životné podmienky a odborné perspektívy. Našimi kolegami a partnermi boli:

     P1 : Berufskolleg Bottrop – DE:  http://www.berufskolleg-bottrop.de/ 

     P2 : Institut d’Educació Secundària i Supeior d’Ensenyaments Professionals La Guineueta – ES: http://xtec.cat/ieslaguineueta

     P3 : Oulun seudun ammattiopisto, Pikisaaren yksikkö –FI:  www.osao.fi

     P4 : Střední odborná škola multimediální a propagační tvorby – CZ:  www.eduso.cz

     Ciele projektu :

     Cieľom partnerstva bolo porovnať životné podmienky, vzdelávacie a odborné možnosti mladých ľudí z piatich veľmi rôznych krajín Európy, jeho účelom bolo nájsť podobné a odlišné črty a poučiť sa jeden od druhého.  Stratégiou bolo nechať  študentov prezentovať svoju situáciu a porovnávať ju so situáciou študentov v ďalších štyroch veľmi rozmanitých krajinách Európy a tým rozvíjať motiváciu a záujem dívať sa ďalej za hranice vlastnej krajiny.

     Študenti využili svoje jazykové znalosti a rozvíjali ich ďalším praktickým používaním kreatívnym  a motivačným spôsobom. Študenti na vlastnej koži skúsili, že svojimi znalosťami cudzieho - anglického jazyka sú schopní nielen komunikovať s mladými ľuďmi, ktorí žijú v úplne iných európskych krajinách, s úplne iným materinským jazykom, v úplne iných geografických, kultúrnych a ekonomických podmienkach, ale dokážu sa s nimi spojiť a naučiť sa od nich mnohému. Študenti mali zároveň možnosť využiť svoje bohaté počítačové a dizajnérske zručnosti, čo bude mať na nich tiež veľký motivačný efekt. Prostredníctvom tohto projektu študenti pochopia význam  vzdelávania a využívania  nových možností a príležitostí.

     Študenti budú môcť uplatniť svoju kreativitu a vytvoriť vlastné filmové alebo powerpointové prezentácie na spoločnú tému, ktorou je život mladých ľudí v škole aj vo voľnom čase. Môžu využiť všetky moderné technológie a prostriedky IKT, ktoré im sú dostupné.

     Rámcový plán práce :

     V prvom projektovom roku študenti predstavia  svoj každodenný život doma, v škole a vo voľnom čase. Môžu ho zachytiť v Powerpointovej prezentácii alebo ako film. Hotové materiály budú zverejnené na projektovej platforme . Platformu vytvorí náš koordinátor – Berufskolleg Bottrop.  Tieto materiály potom študenti  porovnajú a zhodnotia. Spoznajú  život študentov v studených severných oblastiach Fínska a porovnajú ho so životom  študentov v teplučkom Španielsku alebo v stredoeurópskej suchozemskej oblasti . Spoznajú tak život naprieč Európou – zo severu až na juh.

     V druhom projektovom roku sa študenti zamerajú na vzdelávacie systémy, dĺžku dostupného vzdelávania, možnosti odborného vzdelávania a možnosti štúdia na univerzitnej úrovni. Informácie budú prezentované inovatívne a pútavo prostredníctvom rôznych počítačových nástrojov,  grafického dizajnu a počítačovej animácie. Prezentácie budú ohodnotené prostredníctvom porovnávacej analýzy, aby sprístupnili jasný a svieži obraz spoločných a odlišných čŕt vzdelávania a odborných perspektív mladých ľudí z piatich rozdielnych krajín Európy .

     Na záver bude vypracovaná porovnávacia správa, ktorá študentom, učiteľom a všetkým záujemcom na  školách a v regióne umožní poučiť sa z medzinárodných odlišností a snáď pomôže zdokonaliť naše vlastné systémy.

      

     Význam :

     Dúfame, že projekt rozšíri obzor študentom i učiteľom : zlepší ich jazykové schopnosti, rozšíri porozumenie pre iné kultúry, zredukuje predsudky a xenofóbiu. Dúfame, že dáme študentom nové motivačné impulzy, aby sme predchádzali zlyhaniu vo vzdelávaní a poskytli im rovnaké príležitosti. Študenti aj učitelia budú komunikovať navzájom, získavať reálny pohľad do vnútra vzdelávacích štruktúr v iných európskych krajinách a na každodenný život priateľov -  rovesníkov žijúcich, študujúcich a pracujúcich v týchto krajinách.

     Fotoalbum z projektu

      

  • Nevädzkárska fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje
  • Kontakty

          Zriaďovateľ strednej školy

    • Meno školy
    • Obchodná akadémia, Nevädzová 3, Bratislava
    • Email na správcu obsahu
    • Ing. Adriana Jurášková, juraskova@oanba.sk
    • Telefón
    • 02/43 41 11 58 (sekretariát riaditeľky)
    • Adresa školy
    • Nevädzová 3
     820 07 Bratislava
     Slovakia
    • Úradné hodiny
    • Školský rok:
     07.30 h - 08.00 h
     11.20 h - 11.50 h
     Počas prázdnin:
     8.00 h - 12.00 h
    • Riaditeľka školy
    • Ing. Jana Orthová
     j.orthova@oanba.sk
     02/43 41 11 58
     prijímacie konanie
    • Zástupkyňa riaditeľky
    • Mgr. Darina Chobotová
     chobotova@oanba.sk
     02/43 41 09 22
     akcie školy, všeobecno-vzdelávacie predmety
    • Zástupkyňa riaditeľky
    • Ing. Adriana Jurášková
     juraskova@oanba.sk
     02/43 41 09 22
     maturitné skúšky, odborné predmety, web
    • Zborovňa, kabinety učiteľov
    • 02/43 42 01 16 (vrátnica)
    • Ekonomický úsek - vedúca
    • Slavomíra Krištofčáková
     ekonom.usek@oanba.sk
     02/43 41 11 59
    • Školská jedáleň
    • Elena Nižnanská
     veduca.sj@oanba.sk
     02/43 29 41 41
    • IČO
    • 17 327 652
    • DIČ
    • 2020868564
    • Výchovná poradkyňa
    • Mgr. Katarína Novotová
     vychovnyporadca@oanba.sk
    • Oznamovanie protiprávnej činnosti
    • Obvodné oddelenie PZ Bratislava Ružinov – východ
     Sputniková 12, Bratislava
     0961 032 705
     oopzruzinovvychod@minv.sk
     chranimedeti@minv.sk