• Martin Chren (1995-1999)

    • Autorské práva: David Duducz, Glob.sk

     Politik, ekonóm, podnikateľ, manažér a autor učebníc.

     Na Obchodnej akadémii Nevädzová strávil obdobie rokov 1995 - 1999. Už od 2. ročníka sa pravidelne zapájal do stredoškolskej odbornej činnosti, súťažil na olympiádach anglického jazyka, avšak najviac ho bolo vidno na súťažiach Debatného klubu. V maturitnom ročníku bol vyhodnotený ako 3. najlepší rečník v rámci Slovenska.
     Do programu Aplikovaná ekonómia sa zapojil v treťom ročníku ako prezident študentskej firmy Woo Doo. V školskom roku 1997/98 sa dostal do Top 3 v súťaži Najlepší študent Aplikovanej ekonómie (neskôr Mladý líder).
     Po maturite úspešne absolvoval Národohospodársku fakultu Ekonomickej univerzity.

     Hoci je vnímaný hlavne ako politik, už pred vstupom do politiky sa zameriaval na témy, týkajúce sa hospodárstva, životnej úrovne a zvyšovania miery slobody na Slovensku. Má za sebou úspešné pôsobenie v treťom sektore – do roku 2010 bol riaditeľom liberálneho think-tanku Nadácia F. A. Hayeka.

     Bol poslancom Národnej rady SR (2010 – 2012, 2012 – 2016) a štátnym tajomníkom ministerstva hospodárstva (2010 – 2011). Podieľal sa na reforme podnikateľského prostredia známej pod názvom projekt Singapúr, ktorú v tom období vypracoval tím ministra Juraja Miškova. Je jedným zo spoluautorov reformy sociálneho poistenia – druhého piliera dôchodkového systému – ktorý spolutvoril ako poradca na Ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

     Presadil sa ako podnikateľ a manažér, ale aj ako pedagóg a teoretik ekonómie. Je autorom niekoľkých učebníc pre učiteľov stredných škôl (napríklad Podnikateľské vzdelávanie: základy ekonómie), ktoré podávajú ekonómiu zábavnejšie, pomocou hier a príkladov.

     V súčasnosti je Martin Chren starostom mestskej časti Bratislava – Ružinov, mestský a župný poslanec v Bratislave, resp. Bratislavskom samosprávnom kraji. Na našej škole zároveň pôsobí ako člen Rady školy.

     Pozrite si, čo hovorí o svojom štúdiu na obchodnej ekonómii vo videovizitke z novembra 2020.

      

  • Nevädzkárska fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje
  • Kontakty

          Zriaďovateľ strednej školy

    • Meno školy
    • Obchodná akadémia, Nevädzová 3, Bratislava
    • Email na správcu obsahu
    • Ing. Adriana Jurášková, juraskova@oanba.sk
    • Telefón
    • 02/43 41 11 58 (sekretariát riaditeľky)
    • Adresa školy
    • Nevädzová 3
     820 07 Bratislava
     Slovakia
    • Úradné hodiny
    • Školský rok:
     07.30 h - 08.00 h
     11.20 h - 11.50 h
     Počas prázdnin:
     8.00 h - 12.00 h
    • Riaditeľka školy
    • Ing. Jana Orthová
     j.orthova@oanba.sk
     02/43 41 11 58
     prijímacie konanie
    • Zástupkyňa riaditeľky
    • Mgr. Darina Chobotová
     chobotova@oanba.sk
     02/43 41 09 22
     akcie školy, všeobecno-vzdelávacie predmety
    • Zástupkyňa riaditeľky
    • Ing. Adriana Jurášková
     juraskova@oanba.sk
     02/43 41 09 22
     maturitné skúšky, odborné predmety, web
    • Zborovňa, kabinety učiteľov
    • 02/43 42 01 16 (vrátnica)
    • Ekonomický úsek - vedúca
    • Slavomíra Krištofčáková
     ekonom.usek@oanba.sk
     02/43 41 11 59
    • Školská jedáleň
    • Elena Nižnanská
     veduca.sj@oanba.sk
     02/43 29 41 41
    • IČO
    • 17 327 652
    • DIČ
    • 2020868564
    • Výchovná poradkyňa
    • Mgr. Katarína Novotová
     vychovnyporadca@oanba.sk
    • Oznamovanie protiprávnej činnosti
    • Obvodné oddelenie PZ Bratislava Ružinov – východ
     Sputniková 12, Bratislava
     0961 032 705
     oopzruzinovvychod@minv.sk
     chranimedeti@minv.sk