• Fridrich Matejík (1999 - 2003)

    • Zdroj fotografie: www.euractiv.sk
      

     Country Leader firmy IBM Slovensko. Športovec, reprezentant SR vo vzpieračských disciplínach.

     Obchodnú akadémiu na Nevädzovej 3 v Bratislave absolvoval v rokoch 1999 - 2003. Do histórie školy sa zapísal ako prezident študentskej firmy aplikovanej ekonómie. Už v tejto pozícii sa prejavili jeho manažérske schopnosti naplno. V školskom roku 2001/2002 bol vyhodnotený ako druhý najlepší študent aplikovanej ekonómie na Slovensku v súťaži Mladý líder, vďaka čomu absolvoval medzinárodnú stáž na CANJAC v kanadskom London Ontario.

     Fridrich Matejík absolvoval štúdium v odbore medzinárodné vzťahy a diplomacia na Univerzite Konštantína filozofa v Nitre.

     V spoločnosti IBM Slovensko pôsobí od roku 2008 a postupne získaval skúsenosti na viacerých pozíciách od starostlivosti o obchodných partnerov, obchodného zástupcu a neskôr aj riaditeľa hardverového oddelenia. V roku 2018 sa stal Country Leadrom (generálnym riaditeľom) IBM Slovensko, ako najmladší v histórii. V roku 2014 získal tiež ocenenie „Best of IBM“.

     Fridrich alebo Frico, ako ho zvyknú prezývať, je zároveň aj úspešným športovcom - slovenským reprezentantom v tlaku na lavičke do 120 kg. Jeho osobný rekord z Majstrovstiev Európy je 330 kg. 

     O tom, ako si spomína na Nevädzku, a čo mu štúdium na našej obchodnej akadémii prinieslo, hovorí v nasledujúcej videovizitke.
      

    • Vo videu z roku 2020 nájdete jeho rozhovor s moderátorom Sajfom o tom, ako firma IBM, v ktorej je country leaderom, prispieva k riešeniu koronakrízy.

  • Nevädzkárska fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje
  • Kontakty

          Zriaďovateľ strednej školy

    • Meno školy
    • Obchodná akadémia, Nevädzová 3, Bratislava
    • Email na správcu obsahu
    • Ing. Adriana Jurášková, juraskova@oanba.sk
    • Telefón
    • 02/43 41 11 58 (sekretariát riaditeľky)
    • Adresa školy
    • Nevädzová 3
     820 07 Bratislava
     Slovakia
    • Úradné hodiny
    • Školský rok:
     07.30 h - 08.00 h
     11.20 h - 11.50 h
     Počas prázdnin:
     8.00 h - 12.00 h
    • Riaditeľka školy
    • Ing. Jana Orthová
     j.orthova@oanba.sk
     02/43 41 11 58
     prijímacie konanie
    • Zástupkyňa riaditeľky
    • Mgr. Darina Chobotová
     chobotova@oanba.sk
     02/43 41 09 22
     akcie školy, všeobecno-vzdelávacie predmety
    • Zástupkyňa riaditeľky
    • Ing. Adriana Jurášková
     juraskova@oanba.sk
     02/43 41 09 22
     maturitné skúšky, odborné predmety, web
    • Zborovňa, kabinety učiteľov
    • 02/43 42 01 16 (vrátnica)
    • Ekonomický úsek - vedúca
    • Slavomíra Krištofčáková
     ekonom.usek@oanba.sk
     02/43 41 11 59
    • Školská jedáleň
    • Elena Nižnanská
     veduca.sj@oanba.sk
     02/43 29 41 41
    • IČO
    • 17 327 652
    • DIČ
    • 2020868564
    • Výchovná poradkyňa
    • Mgr. Katarína Novotová
     vychovnyporadca@oanba.sk
    • Oznamovanie protiprávnej činnosti
    • Obvodné oddelenie PZ Bratislava Ružinov – východ
     Sputniková 12, Bratislava
     0961 032 705
     oopzruzinovvychod@minv.sk
     chranimedeti@minv.sk