• Matej Lipták (2005 - 2009)

    • Úspešný podnikateľ - startupista.

     Na Obchodnej akadémii Nevädzová 3 strávil roky 2005 - 2009. V roku 2007 sa stal riaditeľom cvičnej firmy Rozette, zaoberajúcou sa štukatérstvom. Firma pod jeho vedením doslova "zvalcovala" 10. Medzinárodný veľtrh cvičných firiem a vyhrala na ňom celkové 1. miesto. Svetové centrum cvičných firiem EUROPEN sídliace v nemeckom Essene udelilo o rok neskôr firme Rozette Medzinárodný certifikát kvality.
     Úspechy dosahoval aj v administratíve a korešpondencii, na súťaži v písaní a spracovaní textu zvíťazil v krajskom kole.

     Po maturite Matej Lipták pokračoval v bakalárskom štúdiu bankovníctva, financií a investícií na Ekonomickej univerzite v Bratislave a po krátkom pobyte v zahraničí získal magisterský titul MSC (Master of Strategic management) na Univerzite Leopold-Franzens v Innsbrucku.

     V súčasnosti podniká. Jeho startup súvisiaci s analýzou kvality vzduchu je odborníkmi považovaný za inovatívny a perspektívny. Riadi tím ľudí podobne ako kedysi v cvičnej firme. Na Nevädzku sa rád vracia, pretože tvrdí, že posunula ďalej viac ako vysoká škola.

      

     Vo videovizitke sa dozviete, čo ho priviedlo práve na Nevädzku, a že práve cvičná firma bola impulzom pre jeho ďalšiu profesionálnu kariéru.

  • Nevädzkárska fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje
  • Kontakty

          Zriaďovateľ strednej školy

    • Meno školy
    • Obchodná akadémia, Nevädzová 3, Bratislava
    • Email na správcu obsahu
    • Ing. Adriana Jurášková, juraskova@oanba.sk
    • Telefón
    • 02/43 41 11 58 (sekretariát riaditeľky)
    • Adresa školy
    • Nevädzová 3
     820 07 Bratislava
     Slovakia
    • Úradné hodiny
    • Školský rok:
     07.30 h - 08.00 h
     11.20 h - 11.50 h
     Počas prázdnin:
     8.00 h - 12.00 h
    • Riaditeľka školy
    • Ing. Jana Orthová
     j.orthova@oanba.sk
     02/43 41 11 58
     prijímacie konanie
    • Zástupkyňa riaditeľky
    • Mgr. Darina Chobotová
     chobotova@oanba.sk
     02/43 41 09 22
     akcie školy, všeobecno-vzdelávacie predmety
    • Zástupkyňa riaditeľky
    • Ing. Adriana Jurášková
     juraskova@oanba.sk
     02/43 41 09 22
     maturitné skúšky, odborné predmety, web
    • Zborovňa, kabinety učiteľov
    • 02/43 42 01 16 (vrátnica)
    • Ekonomický úsek - vedúca
    • Slavomíra Krištofčáková
     ekonom.usek@oanba.sk
     02/43 41 11 59
    • Školská jedáleň
    • Elena Nižnanská
     veduca.sj@oanba.sk
     02/43 29 41 41
    • IČO
    • 17 327 652
    • DIČ
    • 2020868564
    • Výchovná poradkyňa
    • Mgr. Katarína Novotová
     vychovnyporadca@oanba.sk
    • Oznamovanie protiprávnej činnosti
    • Obvodné oddelenie PZ Bratislava Ružinov – východ
     Sputniková 12, Bratislava
     0961 032 705
     oopzruzinovvychod@minv.sk
     chranimedeti@minv.sk