• Filip Molnár (2008 - 2012)

    • Projektový špecialista - právnik.

     Obchodnú akadémiu Nevädzová 3 absolvoval v období rokov 2008 - 2012. Zapájal sa do viacerých projektov, niekoľkokrát súťažil ako Mladý Európan. Najviac úspechov sa však spája s jeho pôsobením v cvičnej firme MEXHOTEL, s ktorou vyhral celkové 1. miesto na 13. Medzinárodnom veľtrhu cvičných firiem v Bratislave. Na ďalších veľtrhoch to bolo v Košiciach 2. miesto ako Najlepšia CF veľtrhu a 1. miesto v súťaži Elektronická prezentácia, v Ostrave zase dve 1. miesta v kategóriách Najlepší zahraničný reprezentant a Najlepší zahraničný katalóg. 

     Po absolvovaní strednej školy pokračoval ďalej v štúdiu na Právnickej fakulte, ktorú ukončil s červeným diplomom. Už počas školy začal podnikať aj so svojím spolužiakom z triedy Robertom Taddeom.
     Dnes už nepodniká. Pracuje na Ministerstve dopravy a výstavby SR, kde sa ako projektový špecialista - právnik venuje projektom verejno-súkromného partnerstva v oblasti diaľničnej dopravy.

     Vo svojej videovizitke hovorí najmä o tom, ako ho cvičná firma pripravila na budúcu kariéru. 

      

  • Nevädzkárska fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje
  • Kontakty

          Zriaďovateľ strednej školy

    • Meno školy
    • Obchodná akadémia, Nevädzová 3, Bratislava
    • Email na správcu obsahu
    • Ing. Adriana Jurášková, juraskova@oanba.sk
    • Telefón
    • 02/43 41 11 58 (sekretariát riaditeľky)
    • Adresa školy
    • Nevädzová 3
     820 07 Bratislava
     Slovakia
    • Úradné hodiny
    • Školský rok:
     07.30 h - 08.00 h
     11.20 h - 11.50 h
     Počas prázdnin:
     8.00 h - 12.00 h
    • Riaditeľka školy
    • Ing. Jana Orthová
     j.orthova@oanba.sk
     02/43 41 11 58
     prijímacie konanie
    • Zástupkyňa riaditeľky
    • Mgr. Darina Chobotová
     chobotova@oanba.sk
     02/43 41 09 22
     akcie školy, všeobecno-vzdelávacie predmety
    • Zástupkyňa riaditeľky
    • Ing. Adriana Jurášková
     juraskova@oanba.sk
     02/43 41 09 22
     maturitné skúšky, odborné predmety, web
    • Zborovňa, kabinety učiteľov
    • 02/43 42 01 16 (vrátnica)
    • Ekonomický úsek - vedúca
    • Slavomíra Krištofčáková
     ekonom.usek@oanba.sk
     02/43 41 11 59
    • Školská jedáleň
    • Elena Nižnanská
     veduca.sj@oanba.sk
     02/43 29 41 41
    • IČO
    • 17 327 652
    • DIČ
    • 2020868564
    • Výchovná poradkyňa
    • Mgr. Katarína Novotová
     vychovnyporadca@oanba.sk
    • Oznamovanie protiprávnej činnosti
    • Obvodné oddelenie PZ Bratislava Ružinov – východ
     Sputniková 12, Bratislava
     0961 032 705
     oopzruzinovvychod@minv.sk
     chranimedeti@minv.sk