• Marek Kaplán (2010 - 2014)

    • Kedysi bývalý žiak, dnes kolega. Pracuje na ekonomickom úseku našej školy ako účtovník.

     Marek Kaplán bol študentom OA v rokoch 2010 až 2014. Patril k výborným študentom, v rámci aplikovanej ekonómie pôsobil ako viceprezident financií v študentskej firme Chilli XXL. Na celoslovenskej súťaži Globálna podnikateľská výzva 2013 získal 3. miesto.
     Stal sa šampiónom školy v účtovníckej olympiáde Mladý účtovník, na regionálnom kole potom skončil na 6. mieste.

     Po maturite Marek pokračoval v štúdiu účtovníckych vied na Fakulte hospodárskej informatiky Ekonomickej univerzity v Bratislave. Po získaní inžinierskeho titulu sa vrátil na svoju rodnú Obchodnú akadémiu na Nevädzovej ulici, kde v súčasnosti pracuje na ekonomickom úseku ako účtovník.

     Okrem účtovníctva miluje aj včely, o ktoré sa spolu s bratmi stará. Vďaka tomu má celý učiteľský zbor postarané o zaručene pravý a s láskou stočený med.

      

  • Nevädzkárska fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje
  • Kontakty

          Zriaďovateľ strednej školy

    • Meno školy
    • Obchodná akadémia, Nevädzová 3, Bratislava
    • Email na správcu obsahu
    • Ing. Adriana Jurášková, juraskova@oanba.sk
    • Telefón
    • 02/43 41 11 58 (sekretariát riaditeľky)
    • Adresa školy
    • Nevädzová 3
     820 07 Bratislava
     Slovakia
    • Úradné hodiny
    • Školský rok:
     07.30 h - 08.00 h
     11.20 h - 11.50 h
     Počas prázdnin:
     8.00 h - 12.00 h
    • Riaditeľka školy
    • Ing. Jana Orthová
     j.orthova@oanba.sk
     02/43 41 11 58
     prijímacie konanie
    • Zástupkyňa riaditeľky
    • Mgr. Darina Chobotová
     chobotova@oanba.sk
     02/43 41 09 22
     akcie školy, všeobecno-vzdelávacie predmety
    • Zástupkyňa riaditeľky
    • Ing. Adriana Jurášková
     juraskova@oanba.sk
     02/43 41 09 22
     maturitné skúšky, odborné predmety, web
    • Zborovňa, kabinety učiteľov
    • 02/43 42 01 16 (vrátnica)
    • Ekonomický úsek - vedúca
    • Slavomíra Krištofčáková
     ekonom.usek@oanba.sk
     02/43 41 11 59
    • Školská jedáleň
    • Elena Nižnanská
     veduca.sj@oanba.sk
     02/43 29 41 41
    • IČO
    • 17 327 652
    • DIČ
    • 2020868564
    • Výchovná poradkyňa
    • Mgr. Katarína Novotová
     vychovnyporadca@oanba.sk
    • Oznamovanie protiprávnej činnosti
    • Obvodné oddelenie PZ Bratislava Ružinov – východ
     Sputniková 12, Bratislava
     0961 032 705
     oopzruzinovvychod@minv.sk
     chranimedeti@minv.sk