• Jozef Horváth (2011 - 2015)

    • Finančný manažér vo firme Johnson Controls.

     Počas svojho štúdia na OA v rokoch 2011 - 2015 zanechal na škole hlbokú stopu. Aktívne sa zapojil do medzinárodného projektu Comenius, s ktorým absolvoval študentské konferencie vo švédskom Štokholme, poľskom Owidzi i u nás doma v Bratislave. 
     Ako prezident cvičnej firmy Netel reprezentoval školu na niekoľkých veľtrhoch. Jeho firma si z nich doniesla 1. miesto za najlepšiu prezentáciu a 3. miesto za propagačné materiály z Medzinárodního veletrhu FF v Sokolove. Na Medzinárodnom veľtrhu cvičných firiem V4 v Košiciach obsadili Neteláci 1. miesto v kategórii najlepšia elektronická prezentácia.
     V maturitnom ročníku sa Jozef Horváth stal najlepším účtovníkom školy v odbornej olympiáde s názvom Mladý účtovník. Následne skončil v regionálnom kole na peknom 7. mieste. 

     Zaujímavosťou je, že hoci po maturite pokračoval v štúdiu na Univerzite Komenského, zamestnal sa zároveň vo firme Johnson Controls ako brigádnik. Dnes šéfuje finančnému oddeleniu tejto veľkej spoločnosti.

     Na našu školu sa vracia každý rok - ako dobrovoľník v rámci akcie Naše mesto spoločne so svojimi kolegami s láskou a nadšením natiera školský plot. 

      

  • Nevädzkárska fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje
  • Kontakty

          Zriaďovateľ strednej školy

    • Meno školy
    • Obchodná akadémia, Nevädzová 3, Bratislava
    • Email na správcu obsahu
    • Ing. Adriana Jurášková, juraskova@oanba.sk
    • Telefón
    • 02/43 41 11 58 (sekretariát riaditeľky)
    • Adresa školy
    • Nevädzová 3
     820 07 Bratislava
     Slovakia
    • Úradné hodiny
    • Školský rok:
     07.30 h - 08.00 h
     11.20 h - 11.50 h
     Počas prázdnin:
     8.00 h - 12.00 h
    • Riaditeľka školy
    • Ing. Jana Orthová
     j.orthova@oanba.sk
     02/43 41 11 58
     prijímacie konanie
    • Zástupkyňa riaditeľky
    • Mgr. Darina Chobotová
     chobotova@oanba.sk
     02/43 41 09 22
     akcie školy, všeobecno-vzdelávacie predmety
    • Zástupkyňa riaditeľky
    • Ing. Adriana Jurášková
     juraskova@oanba.sk
     02/43 41 09 22
     maturitné skúšky, odborné predmety, web
    • Zborovňa, kabinety učiteľov
    • 02/43 42 01 16 (vrátnica)
    • Ekonomický úsek - vedúca
    • Slavomíra Krištofčáková
     ekonom.usek@oanba.sk
     02/43 41 11 59
    • Školská jedáleň
    • Elena Nižnanská
     veduca.sj@oanba.sk
     02/43 29 41 41
    • IČO
    • 17 327 652
    • DIČ
    • 2020868564
    • Výchovná poradkyňa
    • Mgr. Katarína Novotová
     vychovnyporadca@oanba.sk
    • Oznamovanie protiprávnej činnosti
    • Obvodné oddelenie PZ Bratislava Ružinov – východ
     Sputniková 12, Bratislava
     0961 032 705
     oopzruzinovvychod@minv.sk
     chranimedeti@minv.sk