• Simona Skladaná (2014 - 2018)

    • Študentka 3. ročníka vysokej školy. Účtovníčka.

     Simona Skladaná bola študentkou OA v rokoch 2014 - 2018. Na prijímačkách bola v poradovníku prijatých na 1. mieste, takže si pokojne mohla vybrať ktorékoľvek vychytené gymnázium. Vybrala si nás.
     Bolo o nej počuť najmä v súvislosti so študentskou firmou aplikovanej ekonómie Vobis, s ktorou sa ako viceprezidentka financií dostala do TOP 8 najlepších firiem Slovenska. Získala Medzinárodný certifikát podnikateľských zručností ESP, no vyskúšala si aj pohľad spoza katedry - pôsobila ako lektorka programu Základy podnikania na základnej škole. Toto všetko zavŕšila účasťou na Konferencii mladých lídrov určenej najlepším absolventom programu aplikovanej ekonómie roka 2017.

     Vďaka svojej výbornej angličtine a pracovitosti sa v rámci projektu Erasmus+ dostala na dvojtýždňovú odbornú prax v Londýne, kde si ju na recepcii hotela veľmi chválili.
     V maturitnom ročníku vyhrala školské kolo olympiády Mladý účtovník. V regionálnom kole skončila na 6. postupovom mieste a dotiahla to až na celoštátne finále. Tam sa umiestnila na 9. mieste na Slovensku.

     V súčasnosti študuje na Ekonomickej univerzite v Bratislave a zároveň sa živí účtovníctvom.

     Rozhovor so Simonou Skladanou
      

  • Nevädzkárska fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje
  • Kontakty

          Zriaďovateľ strednej školy

    • Meno školy
    • Obchodná akadémia, Nevädzová 3, Bratislava
    • Email na správcu obsahu
    • Ing. Adriana Jurášková, juraskova@oanba.sk
    • Telefón
    • 02/43 41 11 58 (sekretariát riaditeľky)
    • Adresa školy
    • Nevädzová 3
     820 07 Bratislava
     Slovakia
    • Úradné hodiny
    • Školský rok:
     07.30 h - 08.00 h
     11.20 h - 11.50 h
     Počas prázdnin:
     8.00 h - 12.00 h
    • Riaditeľka školy
    • Ing. Jana Orthová
     j.orthova@oanba.sk
     02/43 41 11 58
     prijímacie konanie
    • Zástupkyňa riaditeľky
    • Mgr. Darina Chobotová
     chobotova@oanba.sk
     02/43 41 09 22
     akcie školy, všeobecno-vzdelávacie predmety
    • Zástupkyňa riaditeľky
    • Ing. Adriana Jurášková
     juraskova@oanba.sk
     02/43 41 09 22
     maturitné skúšky, odborné predmety, web
    • Zborovňa, kabinety učiteľov
    • 02/43 42 01 16 (vrátnica)
    • Ekonomický úsek - vedúca
    • Slavomíra Krištofčáková
     ekonom.usek@oanba.sk
     02/43 41 11 59
    • Školská jedáleň
    • Elena Nižnanská
     veduca.sj@oanba.sk
     02/43 29 41 41
    • IČO
    • 17 327 652
    • DIČ
    • 2020868564
    • Výchovná poradkyňa
    • Mgr. Katarína Novotová
     vychovnyporadca@oanba.sk
    • Oznamovanie protiprávnej činnosti
    • Obvodné oddelenie PZ Bratislava Ružinov – východ
     Sputniková 12, Bratislava
     0961 032 705
     oopzruzinovvychod@minv.sk
     chranimedeti@minv.sk