• Roberta Matúšová (2014 - 2018)

    • Pracuje v Sociálnej poisťovni.

     S Robertou Matúšovou sme na našej škole stretli v rokoch 2014 - 2018.

     Ako viceprezidentka marketingu v študentskej firme aplikovanej ekonómie Vobis sa na Veľtrhu podnikateľských talentov v Košiciach dostala do TOP 8 najlepších firiem Slovenska. Stála za nápadom produktu, ktorý očaril zákazníkov - išlo o zvonček na bicykel s menovkou.
     Získala tiež Medzinárodný certifikát podnikateľských zručností ESP a na konci tretieho ročníka pôsobila ako lektorka programu Základy podnikania na základnej škole v Jelke.
     Ako aktívna členka firmy bola v roku 2017 vybraná na  Konferenciu mladých lídrov určenej najlepším absolventom programu aplikovanej ekonómie.

     Spolužiaci zo 4. A si ju pamätajú najmä ako osobu, ktorá vedela zorganizovať čokoľvek. Najmä stužková slávnosť by bez nej asi nedopadla tak dobre ako dopadla.

     Robča sa rozhodla nepokračovať už v ďalšom štúdiu na vysokej škole, hoci na to mala všetky predpoklady.
     Pracuje v Sociálnej poisťovni a tak sa s ňou často stretávame pri odovzdávaní rôznych výkazov za školu.

      

      

  • Nevädzkárska fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje
  • Kontakty

          Zriaďovateľ strednej školy

    • Meno školy
    • Obchodná akadémia, Nevädzová 3, Bratislava
    • Email na správcu obsahu
    • Ing. Adriana Jurášková, juraskova@oanba.sk
    • Telefón
    • 02/43 41 11 58 (sekretariát riaditeľky)
    • Adresa školy
    • Nevädzová 3
     820 07 Bratislava
     Slovakia
    • Úradné hodiny
    • Školský rok:
     07.30 h - 08.00 h
     11.20 h - 11.50 h
     Počas prázdnin:
     8.00 h - 12.00 h
    • Riaditeľka školy
    • Ing. Jana Orthová
     j.orthova@oanba.sk
     02/43 41 11 58
     prijímacie konanie
    • Zástupkyňa riaditeľky
    • Mgr. Darina Chobotová
     chobotova@oanba.sk
     02/43 41 09 22
     akcie školy, všeobecno-vzdelávacie predmety
    • Zástupkyňa riaditeľky
    • Ing. Adriana Jurášková
     juraskova@oanba.sk
     02/43 41 09 22
     maturitné skúšky, odborné predmety, web
    • Zborovňa, kabinety učiteľov
    • 02/43 42 01 16 (vrátnica)
    • Ekonomický úsek - vedúca
    • Slavomíra Krištofčáková
     ekonom.usek@oanba.sk
     02/43 41 11 59
    • Školská jedáleň
    • Elena Nižnanská
     veduca.sj@oanba.sk
     02/43 29 41 41
    • IČO
    • 17 327 652
    • DIČ
    • 2020868564
    • Výchovná poradkyňa
    • Mgr. Katarína Novotová
     vychovnyporadca@oanba.sk
    • Oznamovanie protiprávnej činnosti
    • Obvodné oddelenie PZ Bratislava Ružinov – východ
     Sputniková 12, Bratislava
     0961 032 705
     oopzruzinovvychod@minv.sk
     chranimedeti@minv.sk