• 10. školský veľtrh

    • Náš fotoalbum
    • Tu čoskoro pre vás zverejníme...

    • 18. mája 2023

    • Náš videodokument
    • Reklamy cvičných firiem
    • Práce cvičných firiem
    • Reportáž TV Ružinov

    • 9. školský veľtrh
    • Náš fotoalbum
    • 19. mája 2022

    • Náš videodokument
    • Reklamy cvičných firiem
    • Práce cvičných firiem
    • 8. školský veľtrh
    • Firemné vizitky
    • Slogany cvičných firiem
    • Celkové víťazky veľtrhu
    • Reklamy cvičných firiem
    • Logá a instagramové posty
    • jún 2021 - veľtrh sa kvôli pandémii konal virtuálne

    • 6. školský veľtrh
    • Náš fotoalbum
    • 7. mája 2019

    • Náš videodokument
    • Reklamy cvičných firiem
    • Reportáž TV Ružinov
    • 4. školský veľtrh
    • Náš fotoalbum
    • 4. mája 2017

    • Náš videodokument
    • Reklamy cvičných firiem
    • Reportáž TV Ružinov
    • 2. školský veľtrh
    • VÝSLEDKOVÁ LISTINA

     Študentská porota
         Najkrajší stánok: Puppy (II. A)
         Najpútavejší katalóg: Wonderland Tours (II. C)
         Najprofesionálnejší tím: Decomte (II. A)
         Najoriginálnejšia reklama: Juliet´s parfums (II. C)
         Najlepší názov firmy: El Velero (II. A)

     Odborná porota
         Najkrajší stánok: StaveXX (II. C)
         Najpútavejší katalóg: Wonderland Tours (II. C)
         Najprofesionálnejší tím: Decomte (II. A)
         Najoriginálnejšia reklama: D&A (II. A)
         Najlepší názov firmy: Come&Go (II. B)

     Osobnosť veľtrhu: Jaroslav Kozanjuk

     Cena riaditeľky OA: All 4 Pets (II. B)

     Cena CF Protect Yourself: MagicEat (II. A)

     Cena CF NETEL: Juliet´s Parfums (II. C)

     Cena Aplikovanej ekonómie: StaveXX (II. C)

     Celkový víťaz:    Juliet´s parfums
      

    • Náš fotoalbum
    • 1. školský veľtrh
    • VÝSLEDKOVÁ LISTINA

     Študentská porota
         Najlepší stánok: Yogi Toys (II. B)
         Najkrajší katalóg: Sparkle (II. A)
         Najprofesionálnejší tím: Sparkle (II. A)
         Najoriginálnejšia reklama: Barm Place (II.C)

     Odborná porota
         Najlepší stánok: Sparkle (II. A)
         Najkrajší katalóg: DiamondTour (II. A)
         Najprofesionálnejší tím: ProfiDevelop (II. B)
         Najoriginálnejšia reklama: Manc´ZL (II. B)

     Osobnosť veľtrhu: Vivien Letuseková (II. B)

     Cena riaditeľky OA: Manc´ZL (II. B)

     Celkový víťaz:    Yogi Toys
      

    • Náš fotoalbum
    • Reklama víťaznej firmy
    • Najoriginálnejšia reklama
    • 27. mája 2014

  • Nevädzkárska fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje
  • Kontakty

          Zriaďovateľ strednej školy

    • Meno školy
    • Obchodná akadémia, Nevädzová 3, Bratislava
    • Email na správcu obsahu
    • Ing. Adriana Jurášková, juraskova@oanba.sk
    • Telefón
    • 02/43 41 11 58 (sekretariát riaditeľky)
    • Adresa školy
    • Nevädzová 3
     820 07 Bratislava
     Slovakia
    • Úradné hodiny
    • Školský rok:
     07.30 h - 08.00 h
     11.20 h - 11.50 h
     Počas prázdnin:
     8.00 h - 12.00 h
    • Riaditeľka školy
    • Ing. Jana Orthová
     j.orthova@oanba.sk
     02/43 41 11 58
     prijímacie konanie
    • Zástupkyňa riaditeľky
    • Mgr. Darina Chobotová
     chobotova@oanba.sk
     02/43 41 09 22
     akcie školy, všeobecno-vzdelávacie predmety
    • Zástupkyňa riaditeľky
    • Ing. Adriana Jurášková
     juraskova@oanba.sk
     02/43 41 09 22
     maturitné skúšky, odborné predmety, web
    • Zborovňa, kabinety učiteľov
    • 02/43 42 01 16 (vrátnica)
    • Ekonomický úsek - vedúca
    • Slavomíra Krištofčáková
     ekonom.usek@oanba.sk
     02/43 41 11 59
    • Školská jedáleň
    • Elena Nižnanská
     veduca.sj@oanba.sk
     02/43 29 41 41
    • IČO
    • 17 327 652
    • DIČ
    • 2020868564
    • Výchovná poradkyňa
    • Mgr. Katarína Novotová
     vychovnyporadca@oanba.sk
    • Oznamovanie protiprávnej činnosti
    • Obvodné oddelenie PZ Bratislava Ružinov – východ
     Sputniková 12, Bratislava
     0961 032 705
     oopzruzinovvychod@minv.sk
     chranimedeti@minv.sk