• Slovenské rýchle prsty 2022

     • V dňoch 27. – 29. 09. 2022 sa v priestoroch rokovacej sály BSK uskutočnil už III. ročník celoštátneho sústredenia s názvom Slovenské rýchle prsty. Zúčastnili sa ho žiaci a učitelia z celého Slovenska.
      Veľmi nás teší, že aktuálny majster Slovenska Tomáš Greguš obsadil 1. miesto vo všetkých disciplínach a rovnako krásne 3. miesto patrilo Tomášovi Ušiakovi (obaja z III. A). Víťazom srdečne blahoželáme!
      Poďakovanie patrí aj  organizačnému výboru celoslovenského sústradenia - Ing. Terézii Garaiovej, Mgr. Darine Szárasovej a Ing. Dane Levčíkovej.

      Cieľom sústredenia bola práca  s talentovanými žiakmi a spočívala v príprave na súťaže v písaní na klávesnici nielen na Slovensku, ale aj na medzinárodnej úrovni.
      Žiacke tréningy v písaní na klávesnici prebiehali pod odborným vedením pani Zaviačičovej, 9-násobnej majsterske sveta v písaní na klávesnici a zároveň držiteľke svetového rekordu  v počte 925 čistých úderov za minútu  a Jonáša Valu, juniorského 6-násobného majstra sveta v písaní.
      Počas sústredenia si žiaci mali možnosť vyskúšať rôzne techniky písania, rôzne dĺžky odpisov podľa predlohy či diktované texty. Súťažné disciplíny sa následne vyhodnocovali.

      Veríme, že sústredenie bolo motiváciou dosahovať výborné výsledky v písaní na klávesnici  nielen pre našich, ale aj pre všetkých žiakov z celého Slovenska a tešíme  sa niekedy v budúcnosti na ďalšom ročníku Slovenských rýchlych prstov.

      Reportáž TV Ružinov z 29.9.2022

     • Upracme si Slovensko 2022

     • Každoročná akcia Upracme si Slovensko, ktorá sa v tomto roku uskutočnila od 12.9. do 23.9.2022 "priniesla" celkom šesť vriec vyzbieraného odpadu. Žiakom prvého ročníka, II. A a tiež ich vyučujúcej RNDr. Jane Romaníkovej za túto aktivitu ďakujeme. 

     • Futsalový medzitriedny turnaj 2022

     • V rámci Európskeho týždňa športu sme v utorok 27.9.2022 zorganizovali v telocvični školy medzitriedny turnaj vo futsale.
      Víťazom sa prekvapivo stali najmladší účastníci súťaže - trieda I. A. Druhú priečku obsadili maturanti zo IV. B, tretie miesto patrilo III. B a zemiakovú medailu dostala II. A. 
      Okrem fotografií si nižšie pozrite aj videodokument z turnaja.

      Ceny do turnaja boli financované z rodičovských príspevkov. Za prípravu akcie ďakujeme našim telocvikárom Mgr. Matúšovi Kovalčíkovi a Mgr. Ľubomírovi Zagorovovi.

     • Post Bellum: Kinopríbehy o holokauste

     • Nezisková organizácia Post Bellum vyhľadáva a dokumentuje spomienky pamätníkov kľúčových momentov 20. storočia. Konkrétne ľudské osudy sú totiž tou najlepšou cestou k poznaniu vlastnej minulosti. Na pôde našej školy sme preto privítali jej zástupcov p. Sandru Polovkovú a Martina Rodáka, ale najmä pani Madeline Vadkerty, ktorá sa dlhodobo venuje téme holokaustu na Slovensku a sprostredkúva svoje poznatky mladej generácii.​​​​​​

      "Prednáška o Holokauste od organizácie Post Belum bola spracovaná audiovizuálne, pomocou videa, ktoré ako sme sa dozvedeli natáčajú aby zachytili príbehy tých, ktorý prežili Holokaust. Pustili nám video o Elim, ktorý žije v Istambule. Dozvedeli sme sa ako prežil spolu s rodinou počas 2. svetovej vojny a aj to čo všetko obetoval aby prežil. V ďalšej časti prednášky nám rozprávali o celkovom chode tejto organizácie ako aj o jej činnostiach. Prednáška sa nám páčila, napriek takej ťažkej téme to bolo veľmi záživné."

      Stanka Pullmanová (II. C)

     • Literárna exkurzia Modra 2022

     • V piatok 16.09.2022 nahliadli naši druháci do národnej histórie. Ich exkurzia do Múzea Ľudovíta Štúra v Modre im umožnila spoznať posledné roky života a okolnosti tragickej smrti človeka, ktorému vďačíme za dnešnú podobu slovenčiny. Okrem pamätnej izby navštívili aj miesto jeho posledného odpočinku na modranskom cintoríne.

     • Kampaň Zatoč s odpadom

     • 10 mesiacov, 10 NOVÝCH výziev a 10 krát odpad na rôzne témy

      Zatoč s odpadom“ je online kampaň Slovenskej agentúry životného prostredia (SAŽP), ktorá má prostredníctvom desiatich tematických aktivít prispieť k zlepšeniu osvety a informovanosti širokej verejnosti ohľadom aktuálnej témy predchádzania vzniku odpadu.

      V septembri prebieha výzva VYMEŇ SVOJU HUBKU!

      Posvieťme si na hubky, ktorými umývame riad. Z čoho sú vyrobené, koľko nám slúžia a kde končia? Na trhu dnes nájdeš rôzne viac alebo menej environmentálne vhodné náhrady. Skús medzi nimi objaviť svoju favoritku. Možno to bude lufa, po ktorej siahneš – vieš si ju dopestovať sám, je veľmi hygienická, dlho vydrží a nakoniec ju pridáš do kompostu, z ktorého dopestuješ novú. Príklad obehovosti ako vyšitý. Predídeš tak odpadu z cca 20 klasických hubiek ročne.

      Splnenie výzvy budú účastníci dokladovať fotkou, článkom alebo inými údajmi, ktoré výzva požaduje.

      Okrem dobrého pocitu získaš...

      Širší pohľad na vec, novú životnú stratégiu s rešpektom voči ľuďom a prírode, praktické zručnosti a radosť z dosiahnutých výsledkov. Tipy a návody na šetrenie prírodných aj finančných zdrojov. V neposlednom rade aj status „greenfluencera“ a ... vecné ceny mesačne (zelený balíček, zaujímavé knihy, tričko)  a v záverečnom žrebovaní, v ktorom môžeš vyhrať hodnotné ceny, akými sú stan, turistické paličky, smart hodinky, feratový set, spoločenské hry,  ale aj zážitkové poukazy a iné motivačné ceny.

      Výhercov žrebujú každý mesiac. Záverečné žrebovanie o hodnotné ceny bude na konci školského roka, v júni 2023. Bližšie info získaš u pani učiteľky Romaníkovej.

      Neváhaj a zatoč s odpadom spoločne s nami!

     • Medzinárodná súťaž Intersteno 2022

     • Tohtoročný majster Slovenska v písaní na PC Tomáš Greguš vycestoval ešte v úvode augusta (6.-11.8.2022) aj so svojou vyučujúcou Ing. Teréziou Garaiovou do holandského Maastrichtu na Medzinárodnú súťaž INTERSTENO.
      Napriek silnej konkurencii 250 súťažiacich z 24 krajín, ktorí sa učia pracovať s klávesnicou zvyčajne už od útleho veku, náš Tomáš sa s počtom 365 úderov za minútu pri 99,92% presnosti umiestnil na 6. mieste v kategórii Audiotranscription, čo je prepis hovoreného textu z odposluchu v trvaní 10 minút a penalizácii 50 úderov za chybu. V kategórii Text Production, čo je odpis z papierovej predlohy v trvaní 30 minút a penalizácii 100 úderov za chybu obsadil 9. miesto s počtom 437,9 úderov za minútu s presnosťou 99,85%.

      Súťaž sa koná každý druhý rok vždy v niektorej členskej krajine, no tentoraz sa kvôli pandémii stretli súťažiaci až po troch rokoch. Slovensko reprezentovali dvaja víťazi celoslovenskej súťaži SIP (spracovanie informácii na počítači) z posledných dvoch rokov - zo Spišskej Novej Vsi a z našej Nevädzky. Účasť na celosvetovom šampionáte nie je finančne podporovaná zo strany štátu, a tak sa naša "delegácia" mohla akcie zúčastniť vďaka príspevku zriaďovateľa BSK.

      Okrem súťaží sa účastníci venovali témam efektívneho spracovania informácii na  počítači na rôznych úrovniach napr. aj zapisovateľky z národných parlamentov. 

     • Účelové cvičenia - I. a II. ročník

     • II. ročník - pondelok 12.9.2022
      I. ročník - utorok 13.9.2022
      Zraz je v oba dni o 9.00 h na Kolibe - parkovisko pred reštauráciou Stroodel, konečná autobusu 44

      Poučenie:
      Nie je povolený presun žiakov na bicykli, kolobežke, korčuliach, a ani v sprievode domáceho zvieratka.
      Akcia sa koná za každého počasia. Žiaci majú prísť v primeranom odeve a športovo-turistickej obuvi, treba myslieť aj na pitný režim.
      Dozor a riešenie neúčasti na cvičení zabezpečujú triedni učitelia a vyučujúci TSV.

     • Rodičovské združenie 8.9.2022

     • Všetkých rodičov a zákonných zástupcov pozývame na stretnutie s učiteľmi a vedením školy, ktoré sa uskutoční vo štvrtok 8.9.2022 od 18.00 h v budove Obchodnej akadémie
      I. ročník - stretnutie začína v školskej jedálni, potom pokračuje v triedach
      II.- IV. ročník - rodičia sa stretnú priamo v učebniach v pavilóne B
      K dispozícii vám bude okrem triednych učiteľov aj vedenie školy, výchovná poradkyňa a školská psychologička.

     • Začiatok školského roka 2022/2023

     • Nástup žiakov do školy je v pondelok 5.9.2022 nasledovne:
      a) I. ročník - o 8,00 h (dostanú hneď aj učebnice)
      b) II.- IV. ročník - o 8,50 h
      Pred nástupom do školy je potrebné odovzdať cez Edupage Vyhlásenie o bezpríznakovosti žiaka (platí aj pre rodičov prvákov - prihlásenie do konta sme už zasielali, žiaci dostanú heslá v škole). 
      Prvé rodičovské združenie sa bude konať vo štvrtok 8.9.2022 o 18.00 h v priestoroch školy.
      Školská jedáleň - varí sa od utorka 6.9.2022. Všetky informácie o stravovaní a prihlasovaní nájdete v module Jedálny lístok, resp. Školská jedáleň.
      Upozornenie pre prvákov - prečítajte si, prosím, priložený List od výchovnej poradkyne k integrovaných žiakom. Žiadosti o integráciu je potrebné doručiť do 9.9.2022.

     • Komisionálne skúšky za 2. polrok 2021/22

     • Opravné komisionálne skúšky sa budú konať v stredu 24.8.2022 v pavilóne B nasledovne:
      a) matematika - o 8.00 h 
      b) ekonomika - o 8.00 h
      c) účtovníctvo - o 9.00 h

      Obsahom skúšky je predpísané učivo daného predmetu za 2. polrok podľa pokynov vyučujúcich. 

     • Pamätnica k 30. výročiu školy (1991 - 2021)

     • Oslavy 30. výročia školy sú za nami. Pri tejto príležitosti sme zhromaždili niekoľko spomienok našich učiteľov, zamestnancov, absolventov a priateľov Nevädzky v originálnej PAMÄTNICI, ktorá vyšla v tlačenej podobe s finančnou podporou zriaďovateľa školy, Bratislavského samosprávneho kraja. 
      Autorom obálky je výtvarník (a zároveň aj rodič) Fero Lipták. Na obsahu a úprave pamätnice sa podieľalo niekoľko učiteľov OA, ktorým patrí naše poďakovanie.
      Pamätnicu si môžete prečítať alebo stiahnuť po kliknutí na odkaz.

     • Letné prázdniny 2022

     • Letné prázdniny sa začínajú v piatok 1. júla 2022, nástup do školy pre žiakov bude v pondelok 5. septembra 2022. Viac informácií o organizácii vyučovania v prvých dňoch školského roka 2022/2023 nájdete na tejto stránke koncom augusta.
      Pekné leto vám želá Nevädzka.

     • Naši najlepší 2021/2022

     • Už tradične patril záver školského roka na Nevädzke vyhodnoteniu najúspešnejších žiakov v rôznych oblastiach, či už ide o odborné, matematické či ekologické súťaže. Riaditeľka školy zároveň odovzdala dvadsiatim dvom študentom aj tzv. riadteľské pochvaly.
      Ešte trochu štatistiky - v rámci prospechu sa najlepšie darilo I. C s priemerom známok 1,55, na druhom mieste skončila II. C (1,61) a v tesnom závese za ňou II. A (1,63).​​​​​​​

      Vecné ceny a finančné odmeny pre žiakov boli financované z rodičovských príspevkov.

     • Bottrop a Karlove Vary 2022 - Erasmus+

     • V týchto dňoch finišuje ukončenie predĺženého trojročného erasmáckeho programu KA 2 - Climate Change  and Environmental Protection in a European Contex. Našťastie sa nám na záver podarilo uskutočniť dve stretnutia študentov a učiteľov - v máji v nemeckom Bottrope a v júni v českých Karlových Varoch.
      Za projektom stojí trojica učiteliek Ing. Eva Stančíková, Mgr. Beáta Horňáková a Mgr. Katarína Barnová. V Bottrope nás prezentovala šestica Gabriel Škorpil (III. A), Denis Mokriš (II. C), Stanislava Pullmanová, Hana Matejovičová, Jakub Chobot a Matias Repiský (všetci I. C), vo Varoch sa k nim pridali ešte Alena Valníčková (II. B) a Tamara Stančeková (I. C).
      K úspešnému zavŕšeniu programu všetkým zúčastneným blahoželáme a zároveň ďakujeme za skvelú reprezentáciu školy vo svete.

     • Imatrikulácie prvákov 2022

     • Predposledný deň školského roka patril prvákom, ktorých sme slávnostne prijali do Cechu Nevädzkárskeho. Na pamiatku tohto dňa dostali nielen tričko s tohtoročným sloganom "Nevädzka - škola, na ktorú sa nezabúda...", ale aj imatrikulačnú listinu a odznak Nevädzkára.
      A už sú definitívne naši...

      Imatrikulácie prvákov 2022 boli financované z rodičovských príspevkov. 

     • Cena župana BSK pre Tomáša Greguša 2022

     • V stredu 29.6.2022 sa v priestoroch Úradu BSK zišli najlepší študenti kraja, aby si prevzali ocenenie predsedu Bratislavského samosprávneho kraja. Medzi vybranými žiakmi bol aj náš majster Slovenska v písaní na PC Tomáš Greguš z II. A. 
      Tomáš nebude zaháľať ani cez prázdniny, v auguste sa chystá so svojou vyučujúcou Ing. Teréziou Garaiovou na medzinárodnú súťaž Intersteno Congress do holandského Maastrichtu, kde sa stretne so zahraničnou konkurenciou.

     • Expedícia Dofákov 2022

     • Päť Nevädzkárov Terézia Kondrátová, Laura Simonová (obe I. B), Jakub Chobot (I. C),  Alena Valníčková (II. B) a Diana Chlpíková (III. B) sa v septembri odhodlalo vydať na cestu sebazdokonaľovania, prekonávania prekážok a hľadania dobrého v sebe samom v programe Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu alias DofE. Počas roka ich v tom sprevádzali mentorky Katarína Barnová, Katarína Ďurošková a v závere aj expert na expedície Ľubomír Zagorov. V stredu 29.6.2022 sme sa s nimi stretli na záverečnej prezentácii, kde nám povedali o svojich skúsenostiach a zážitkoch z cvičnej a "ostrej" expedície v Malých Karpatoch. Najmä počas tej druhej im veľmi neprialo počasie, bojovali s vodou i únavou, ale presne o tom je tento program - prekonať sám seba a niečo dokázať.​​​​​​​ 

      Ešte ich čaká niekoľko administratívnych úkonov a na jeseň si budú môcť prevziať bronzové medaily DofE.

  • Nevädzkárska fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje
  • Kontakty

          Zriaďovateľ strednej školy

    • Meno školy
    • Obchodná akadémia, Nevädzová 3, Bratislava
    • Email školy
    • oa.nevadzova@region-bsk.sk
    • Email na správcu obsahu
    • Ing. Adriana Jurášková, juraskova@oanba.sk
    • Email na webmastera
    • oanba@oanba.sk
    • Telefón
    • 02/43 41 11 58 (sekretariát riaditeľky)
    • Adresa školy
    • Nevädzová 3
     820 07 Bratislava
     Slovakia
    • Digitálny koordinátor
    • kovalcik@oanba.sk
    • IČO
    • 17 327 652
    • DIČ
    • 2020868564