Obchodná akadémia, Nevädzová 3, Bratislava

Prihlásenie
O škole Info pre študentov Záujemcovia o štúdium Diaľkové štúdium 2% dane Elektronická žiacka knižka Kontakt
 • Prihlasovanie na zahraničnú prax pre III. ročník

  Upozorňujeme všetkých tretiakov, ktorí majú záujem absolvovať povinnú odbornú prax v zahraničí, že je nutné podať písomnú prihlášku Ing. Eve Stančíkovej najneskôr do 21.12.2018. Viac informácií nájdete v tomto odkaze:

  Prihláška na prax 2019.pdf

  alebo 

  Prihláška na prax 2019.docx

 • Organizácia vyučovania na konci roka 2018

  Pondelok 17.12.
  Riadne vyučovanie podľa rozvrhu - I., III. a IV. ročník
  Exkurzia do Zastúpenia Európskej komisie Palisády: 
    II.A + II.B1 od 9.00 h, potom návrat do školy na 6.h (SCE, CHAL)
    II.C + II.B2 učí sa 1.-3. h, potom spoločný odchod (CHOB, PAVM)

  Utorok 18.12.
  Riadne vyučovanie podľa rozvrhu - I.-III. ročník.
  Prednáška v NBS - IV. ročník po 2. h - spoločný odchod (SCE, CHAL, PAVM)
  Počas dňa prebieha pre II.-IV. ročník súťaž Vianočné rýchle prsty podľa rozpisu. Dostavte sa prosím včas do učebne.

  Streda 19.12.
  Cvičná firma - Medzinárodný veľtrh CF Györ, Maďarsko.
  Vyučovanie sa končí po 4. h, obedy sa vydávajú od 10.30 - 12.00 h.

  Štvrtok 20.12.
  Imatrikulácie prvákov v telocvični 9.00 h - 11.00 h (žiaci musia byť prezutí).
  Výnimka: III. C má vyučovanie podľa upraveného rozvrhu 1.-5. h. 
  Obedy sa vydávajú od 10.30 - 13.00 h.

  Piatok 21.12.
  Slávnostné triednické hodiny - 1.- 2.h, obedy sa vydávajú od 10.30 - 12.00 h.

  Vianočné prázdniny od 22. 12. 2018 do 7. 1. 2018

  Utorok 8.1.
  Riadne vyučovanie podľa rozvrhu.

   

 • Informácie k lyžiarskemu kurzu 2019

  Termín konania: 10. 02. - 15. 02. 2019
  Miesto výcviku: Lyžiarske stredisko SKI Makov
  Ubytovanie: www.makovapartmany.sk
  Odchod:  10. 02. 2019 (nedeľa) o 14.00 h - parkovisko pred zimným štadiónom V. Dzurillu
  Plánovaný príchod: 15. 02. 2019 o cca o 17.00 h

  Podľa vyhlášky MZ SR č. 526/2007 Z. z. je potrebné, aby každý účastník priniesol:

  a) potvrdenie od všeobecného lekára staré najviac 1 mesiac o tom, že sa môže zúčastniť lyžiarskeho kurzu

  b) vyhlásenie o bezinfekčnosti nie staršie ako jeden ako 1 deň – doručiť pri nástupe pri nástupe do autobusu. Nájdete ho na stránke školy v časti TLAČIVÁ na stiahnutie - Vyhlásenie k lyžiarskemu výcviku alebo kliknite na http://oanba.edupage.org/files/bezinfekcnost.pdf

  Každý účastník sa povinne zúčastní inštruktáže, po absolvovaní ktorej podpisom potvrdí, že bol oboznámený s dodržiavaním bezpečnosti a ochrany zdravia na kurze, s vnútorným poriadkom školy a dodržiavaním Bieleho kódexu (ide o zásady bezpečného správania sa na svahu).

  Chceme upozorniť, že pri porušení vnútorného poriadku školy vás budeme telefonicky  kontaktovať a vaše dieťa bude vylúčené z kurzu na vlastné náklady.

  Zároveň vás prosíme, aby bol lyžiarsky výstroj funkčný, skontrolovaný a zodpovedal technickým požiadavkám. Lyžiarsky výstroj povinne zahŕňa lyže, palice, lyžiarsku prilbu a primerané oblečenie. Nie je povolený snowboard.

 • Prvá pomoc trochu inak

  Slovenský herec Michal Kubovčík je okrem iného známy svojím "vzdelávacím" projektom Baštrng, v ktorom sa vtipnou formou venuje nielen slovenskej literatúre, ale aj základným medicínskym faktom. Spojil sily s raperom Separom a vymyslel videoklip s textom, ktorý má naučiť ľudí podávať prvú pomoc. V pondelok 10.12.2018 sme ho mohli stretnúť aj osobne spolu s profesionálnym záchranárom Františkom Majerským u nás v telocvični. Ďakujeme za príjemné popoludnie a dúfame, že získané zručnosti nebudeme potrebovať.

  Vďaka textu Michala Kubovčíka sa naučíte správny postup podania prvej pomoci a začatí KPR (kardiopulmonálnej resuscitácie). Odkaz na pesničku rapera Separa nájdete tu:
  https://youtu.be/dh3QpBszxh0

 • Decembrové športové súťaže 2018

  Súčasťou mikulášskej tradície býva aj tradičný medzitriedny turnaj. Tentoraz sme sa 6.12.2018 stretli pod volejbalovou sieťou a až na jednu štvrtácku výnimku súťaž ovládli naši druháci.
  Deň predtým sme vyslali chlapčenský florbalový tím na okresnú súťaž, odkiaľ síce nepostúpili, ale neboli ani poslední. Pozrite si naše fotografie z týchto dvoch akcií.

  Športové turnaje na Nevädzke sú financované z rodičovských príspevkov.

 • Deň finančnej gramotnosti - rozpis

  utorok 11.12.2018 máme v škole Deň finančnej gramotnosti, počas ktorého sa naši študenti zúčastnia súťaže Ekonomickej olympiády (len prihlásení štvrtáci) a Finančnej olympiády (žiaci II. až IV. ročníka). Žiaci sa dostavia podľa rozpisu do počítačovej učebne podľa skupín. Vyučovanie na ostatných hodinách prebieha normálne s výnimkou pavilónu D - sledujte, prosím, presuny učební v suplovaní.

 • Mikuláš na Nevädzke

  Študentský parlament so svojou mentorkou Ing. Renátou Zmajkovičovou pozval k nám na návštevu akési rozprávkové bytosti, ktoré nútili študentov spievať a ohadzovali ich zázračnými cukríkmi.

 • Finančná odysea - nová ekonomická hra

  Päť žiakov z II. A sa 27.11.2018 vydalo do Inštitútu bankového vzdelávania NBS, aby si vyskúšalo novú spoločensko-ekonomickú hru s názvom Finančná odysea. Zmyslom hry je pomocou premyslenej stratégie investovania oslobodiť sa zo všetkých dlhov a zveľadiť svoj majetok. Túto hru predstavil a lektoroval sám tvorca MUDr. Milan Pavlík (finančný lekár). Po vysvetlení pravidiel si žiaci hru aj vyskúšali a s úspechom. Ako prvej zo všetkých zúčastnených sa podarilo splniť podmienky na víťazstvo Biance Šikulovej, za čo si odniesla výhru v podobe samotnej spoločenskej hry. Teraz si ju budú môcť vyskúšať aj jej spolužiaci na hodinách podnikateľských zručností. 
   

 • Obvodné kolo basketbalu chlapcov 2018

  Na peknom 3. mieste skončil výber našich chlapcov na obvodnom kole basketbalového turnaja. Pozrite si fotografie z tohto športového podujatia.

 • Najlepšie logo CF Apollonas na Veľtrhu v Bratislave

  Na 20. Medzinárodnom veľtrhu cvičných firiem, ktorý prebiehal od 22.-23. novembra 2018 v bratislavskom V-klube, nesmeli chýbať ani naše dve cvičné firmy - tretiacka Apollonas a štvrtácka Volkswagen Academy. V konkurencii 43 firiem štyroch krajín si práve Apollonas odniesol cenu - 1. miesto za najkrajšie firemné logo. Blahoželáme.

  Činnosť cvičnej firmy je financovaná z prostriedkov rodičovského združenia.

 • Zlatá medaila pre Ing. Teréziu Garaiovú

  Dekan NHF Ekonomickej univerzity v Bratislave univ. prof. i. R. Dipl. Ing. Dr. Mikuláš Luptáčik odovzdal ocenenia deviatim najinovatívnejším stredoškolským učiteľom zo Slovenska. Jednu z troch zlatých medailí si odniesla naša učiteľka Ing. Terézia Garaiová, ktorá spolupracuje s NHF nielen ako cvičná učiteľka pre študentov pedagogiky, ale je recenzentkou učebnice a angažuje sa aj v oblasti cvičných firiem či administratívy a korešpondencie. Blahoželáme.

 • Simulovaný pracovný pohovor do IBM 2018

  Vďaka spolupráci s firmou IBM mohli dve desiatky našich tretiakov a štvrtákov vo štvrtok 15.11.2018 na vlastnej koži zažiť, ako vyzerá reálny pracovný pohovor. Úlohou "uchádzača" bolo pripraviť si životopis a motivačný list a potom si nanečisto vyskúšať, či by s ním reálne uspel. Na základe toho potom každý žiak dostal spätnú väzbu a niekoľko dobrých rád priamo od piatich personalistiek z IBM. 

 • Informatívne rodičovské združenie

  Milí rodičia,
  v 
  pondelok 19. novembra 2018 vám budú v čase od 16.30 do 17.30 h k dispozícii naši učitelia, aby ste s nimi mohli individuálne konzultovať úspechy či neúspechy svojich detí. Vo vestibule školy pri vrátnici nájdete ich umiestnenie v jednotlivých učebniach. 
  Tešíme sa na vás :)

 • Basketbalový turnaj tried 2018

  Tak sme sa opäť zišli pod košmi, aby sme do nich čo-to trafili. Najlepšie sa hádzalo tímu zo IV. A, hneď za ním skončila I. C a trojku najlepších uzatvára III. B. 

  Basketbalový turnaj bol financovaný z príspevkov rodičovského združenia.

 • Preteky v písaní na PC v ZAV Zvolen 2018

  Dôstojným nástupcom vlaňajšieho absolventa Paťa Mikócziho je tretiak Patrik Sárközi (III. C). Vo Zvolene obsadil medzi slovenskými účastníkmi krásne 5. miesto, čo je výborný začiatok súťažného ročníka v strojopise. Samuel Šatra (III. C) skončil na 17. mieste. Obom chlpacom blahoželáme a už teraz sa tešíme na ich súboj na Vianočných rýchlych prstoch, ktoré sú zároveň školskými nominačnými pretekmi. 

  Účasť na súťaži vo Zvolene bola finančne podporená z príspevkov rodičovského združenia.

 • Súťaž v písaní na PC v ZAV Olomouc 2018

  71 stredoškolákov sa stretlo v Olomouci na prvej tohtoročnej súťaži v písaní na PC. Osmička žiakov z Nevädzovej bola spolu s Ing. Teréziou Garaiovou jediným slovenským zástupcom na pretekoch a vo výsledkovej listine sa vôbec nestratila. Môžeme sa pochváliť celkovým 19. miestom Patrika Sárköziho (III. C)  a 21. umiestnením Samuela Tilingera (II. C). Paťo dokonca v jednej z čiastkových súťaží v minútovke obsadil skvelé 9. miesto. Uvidíme, ako si tento týždeň poradí so slovenskou konkurenciou na obdobných pretekoch vo Zvolene.

  Účasť na súťaži v Olomouci bola finančne podporená z príspevkov rodičovského združenia.

 • Valné zhromaždenie JA Firmy Rara Flos

  Študentská firma aplikovanej ekonómie Rara Flos zvolala v piatok 26.10.2018 ustanovujúce valné zhromaždenie akcionárov JA Firmy. Päťčlenný manažment predstavil zhromaždeniu svoju víziu rozvoja firmy, tzv. podnikateľský plán, ktorú bude až do mája 2019 napĺňať činmi. Akciu pozorne sledovali nielen akcionári, študenti a hostia, ale najmä trojčlenná dozorná rada, ktorá o aktivitách Rara Flosu podá správu na likvidačnom valnom zhromaždení.

  Činnosť študentskej firmy je celoročne podporovaná z príspevkov rodičovského združenia.

 • Ako triedime odpad

  Vďaka výhre našich druhákov na akcii Greenday 2018 sme vybavili všetky triedy nádobami na separovaný odpad. Každý kôš je uzatvárateľný a má inú farbu, podľa ktorej sa všetci ľahko zorientujeme. Ak si však nie ste istí, čo do nádob patrí a čo nie, pripravili sme malú pomôcku, ktorú nájdete aj pri smetných košoch. Kto bude mať viac otázok k spôsobu triedenia, nech sa obráti na našu vyučujúcu biológie RNDr. Janu Romaníkovú, ktorá stojí za týmto ekologickým počinom.

 • Jesenný Deň otvorených dverí 2018

  V stredu 24. októbra 2018 od 16.00 do 18.00 h sme privítali rodičov a deviatakov na prvom Dni otvorených dverí. Ide o akciu, na ktorej sa mohol ktokoľvek opýtať na obsah štúdia, či si to u nás len tak zo zvedavosti poobzerať. Na miesto "činu" sa vrátilo aj niekoľko absolventov školy, ktorí návštevníkom porozprávali, čo im škola do života dala i nedala. Vo fotoalbume nájdete zopár momentiek z akcie, ktorá sa napriek uplakanému počasiu vydarila.

  Ďakujeme nielen našim absolventom Martinovi Chrenovi, Matejovi Liptákovi, Lucii Bajakovej, Simone Skladanej, Patrikovi Mikóczimu, ale i ďalším, ktorí sa zastavili hoc aj len na chvíľu.

 • Oznam školskej jedálne

  Prosíme stravníkov, ktorí si zabudli ISIC kartu, aby v daný deň ráno, resp. pred obedom navštívili kanceláriu vedúcej jedálne. Vedúca ŠJ si v počítači overí prihlásenie a vydá im náhradný stravný lístok, ktorým sa preukážu pri výdajnom okienku. Bez takého lístka strava NEBUDE poskytnutá.

strana: