• Sloboda a demokracia – simulované voľby 2023

     • Nezisková organizácia SEEDS v spolupráci so zastúpením Európskej komisie na Slovensku pripravila pre našich žiakov počas septembra 2023 interaktívnu prezentáciu na tému „Sloboda a demokracia – simulované voľby“. Našich tretiakov sme postavili pred ťažké úlohy. Vybudovali si vlastné politické strany, tvorili ich programy, nastavovali im kampaň, robili mítingy, presviedčali svojich voličov a nakoniec volili a boli zvolení v simulovaných voľbách.

      Výborne sme sa všetci pobavili a niečo nové naučili o dôležitosti slobody a demokracie. Spolu s kampaňou Chcem tu zostať veríme, že nenechajú o sebe rozhodovať druhých

     • Maturitné skúšky 2023

     • Maturitné skúšky v septembrovom mimoriadnom období sa budú konať nasledovne:

      a) praktická časť odbornej zložky PČOZ - 1. opravný termín sa koná vo štvrtok 14.9.2023 v učebni vt2 v čase 7.30 - 15.00 h 
      b) ústna forma internej časti ÚFIČ - riadny aj 1. opravný termín z predmetov ANJ, SJL, TČOZ sa koná v stredu 20.9.2023 v učebni cvf v čase 7.50 - 14.50 h
      Maturanti si so sebou na skúšky donesú písacie potreby a preukaz totožnosti.

     • Účelové cvičenia pre I. a II. ročník

     • I. ročník - štvrtok 14.9.2023
      II. ročník - streda 20.9.2023
      Zraz je v oba dni o 9.00 h na Kolibe - parkovisko pred reštauráciou Batoni, konečná linky MHD 44

      Poučenie:
      Nie je povolený presun žiakov na bicykli, kolobežke, korčuliach, a ani v sprievode domáceho zvieratka.
      Akcia sa koná za každého počasia. Žiaci majú prísť v primeranom odeve a športovo-turistickej obuvi, treba myslieť aj na pitný režim.
      Dozor a riešenie neúčasti na cvičení, ktoré je povinnou súčasťou vyučovania, zabezpečujú triedni učitelia a vyučujúci TSV.

     • Úvodné rodičovské združenie

     • Všetkých rodičov a zákonných zástupcov pozývame na stretnutie s učiteľmi a vedením školy, ktoré sa uskutoční vo štvrtok 7.9.2023 od 18.00 h v budove Obchodnej akadémie. 
      I. ročník - stretnutie začína v školskej jedálni, potom pokračuje v triedach
      II.- IV. ročník - rodičia sa stretnú priamo v učebniach v pavilóne B
      K dispozícii vám bude okrem triednych učiteľov aj vedenie školy, výchovná poradkyňa a školská psychologička. Účasť je potrebná aj z dôvodu volieb troch nových zástupcov rodičov do Rady školy.

     • Začiatok školského roka 2023/2024

     • Nástup žiakov do školy je v pondelok 4.9.2023 nasledovne:
      a) I. ročník - o 8,00 h (dostanú ihneď aj učebnice)
      b) II.- IV. ročník - o 8,50 h (učebnice dostanú druháci, tretiaci a IV. C)
      Školská jedáleň - varí sa od utorka 5.9.2023. Všetky informácie o stravovaní a prihlasovaní nájdete v module Jedálny lístok, resp. Školská jedáleň.
      Prvé rodičovské združenie sa bude konať vo štvrtok 7.9.2023 o 18.00 h v priestoroch školy.

      Upozornenie pre prvákov so zdravotným znevýhodnením - prečítajte si, prosím, priložený List od výchovnej poradkyne k integrovaných žiakom. Žiadosti o integráciu je potrebné konzultovať s výchovnou poradkyňou a doručiť najneskôr do 11.9.2023.

     • Komisionálne skúšky

     • Komisionálne skúšky za 2. polrok školského roka 2022/2023 sa budú konať v piatok 25.08.2023 nasledovne:
      - od 8.00 h pre predmety INF, UCT, TSV - všetky ročníky a EKO (I. až III. ročník),
      - od 11.00 h pre predmety MAT, POI, ANJ - všetky ročníky a EKO (len IV. ročník)

      Prosíme žiakov, aby prišli na skúšku do vestibulu v pavilóne B aj s povolenými učebnými pomôckami.

     • Letné prázdniny

     • Od 1.7. do 31.8.2023 sú podľa pokynov MŠVVaŠ SR letné prázdniny. Počas tohto obdobia má sekretariát školy upravené úradné hodiny v čase od 8.00 - 12.00 h. 
      Opäť sa stretneme v pondelok 4. septembra 2023. Informácie súvisiace s organizáciou začiatku školského roka 2023/2024 budú uverejnené na tejto stránke v druhej polovici augusta 2023.

     • Naši najlepší 2022/2023

     • Deň pred koncoročným vysvedčením patrí už niekoľko rokov oceňovaniu najlepších Nevädzkárov.
      Pochvaly a diplomy boli odovzdané tým najaktívnejším študentom za reprezentáciu školy v projektoch Erasmus+, v programoch JA Slovensko, v súťažiach s ekologickou tématikou, matematický Klokan, geograficko-biologický kvíz či športový deň. Hlavným fotohrdinom predposledného dňa školského roka sa však stal nádherný venček z ikonickej nevädze, ktorý sme dostali od rodiča nášho žiaka ako poďakovanie.
      Raz darmo, najkrajšou farbou na svete je nevädzovomodrá...

     • Športový deň na Nevädzke 2023

     • V stredu 28. júna 2023 sa vďaka členom školskému parlamentu stretli naši učitelia so žiakmi na medzitriednom zápolení v indiace, dodgeballe, stolnom tenise, badmintone, basketbale, volejbale, preťahovaní lanom, tanečnom Just Dance či rôznych stolných hrách. Za každého zapojeného účastníka získala trieda bod a za učiteľov boli vypísané špeciálne bonusy.
      Víťazný tím z I. C získal putovný pohár, avšak naprázdno neodišla ani strieborná I. A či bronzová I. B trieda. 

     • Zahraničná prax 2023

     • Vďaka finančnej podpore Národnej agentúry programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu sme v rámci programu KA 1 umožnili našim tretiakom absolvovať povinnú odbornú prax v zahraničí. 
      Piati študenti Edina Farkasová, Jakub Klus, Filip Glajšek, Sarah Kittnerová a Alena Valníčková vycestovali na dva týždne na Cyprus a štyri tretiačky Nicolette Zsigrayová, Sabina Žatková, Vanessa Blahutová a Miroslava Cerulíková praxovali  v Prahe. ​

     • Expedícia DofE 2023

     • Osem odvážnych Nevädzkárov a traja odvážni učitelia (v utajení) absolvovali v júni 2023 v rámci Medzinárodnej ceny vojvodu z Edinburghu dvojdňovú kvalifikačnú expedíciu v Malých Karpatoch. 
      Ján Stančík (I.B), Bianka Mésáros (I.C), Matej Török (II.B), Matej Lipták, Matias Repiský, Stanislava Pullmanová (všetci z II.C), Sarah Kittnerová, Kristína Kukumbergová (obe III.C) potom odprezentovali svoje skúsenosti a zážitky pred svojimi mentormi Katarínou Barnovou, Martinou Miškerikovou a Ľubomírom Zagorovom a po ukončení všektých aktivít budú čakať na udelenie bronzovej medaily. 

      A na záver vyjadrenie jedného z účastníkov DofE 2023:

     • Cena župana pre Denisa Mokriša

     • Denis Mokriš z III. C prevzal v stredu 28. júna 2023 z rúk predsedu Bratislavského samosprávneho kraja Juraja Drobu ocenenie pre najlepších študentov župných škôl. Udelené mu bolo najmä za kvalitnú prácu vo vedení školského parlamentu a za reprezentáciu školy v Mládežníckom parlamente, ktorý funguje na celokrajskej úrovni.
      Denisovi srdečne blahoželáme k oceneniu :)

     • Ženy v diplomacii 2023

     • Tri Nevädzkárky Edina Farkasová, Natália Chrappanová a Kristína Kukumbergová (všetky z  III. C) si vďaka Ministerstvu zahraničných vecí vyskúšali, ako vyzerá diplomacia v praxi. Dievčatá strávili utorok 27.6.2023 s líderkami zo sveta diplomacie, aby získali prehľad o tom, ako vyzerá ich pracovný deň. Navštívili rezidenciu nemeckej veľvyslankyne Barbary Wolfovej a stretli sa aj s kanadskou diplomatkou Cheryl Liliou Kruz. 
      Projekt sa konal v spolupráci s veľvyslanectvami Španielska, Nemecka  a Holandska  a Slovak Foreign Policy Association pri príležitosti Medzinárodného dňa žien v diplomacii (24. jún), ktorý Valné zhromaždenie OSN vyhlásilo v roku 2022.

     • JA Awards recepcia 2023

     • Jedenásť najlepších študentských firiem roka 2023 bolo vo štvrtok 15.6.2023 pozvaných priamo do rezidencie veľvyslanca USA na slávnostné oceňovanie. Tím sabelasu reprezentovali vyučujúca aplikovanej ekonómie Ing. Adriana Jurášková a prezidentka firmy Edina FarkasováOcenenia im odovzdal zástupca veľvyslanca U.S. Embassy Slovakia Nicholas Namba, Deputy Chief of Mission, ktorý je zároveň aj absolventom tohto programu v USA. “Bolo mi cťou oceniť dnes najlepších študentov a učiteľov Junior Achievement Slovakia. Slovensko má toľko talentov a Junior Achievement so sídlom v USA pomáha rozvíjať budúcich lídrov už 30 rokov.”

     • Bankári do škôl 2023

     • Štyri členky druháckej cvičnej firmy SCREAMPHORIA, ktoré zvíťazili na našom 10. školskom veľtrhu, sa vo štvrtok 8.6.2023 zúčastnili úvodného workshopu organizovaného neziskovou organizáciou JA Slovensko a Citi Bank. Stretli sa tam so svojou budúcou konkurenciou z iných stredných škôl a zažili na vlastnej koži tvorbu projektov v tíme s rovesníkmi, ktorých dovtedy nepoznali. Teší nás, že súčasťou akcie bola aj prezentácia našej Nevädzkárky - viceprezidentky financií študentskej firmy sabelas Kristíny Kukumbergovej, ktorá sa s účastníkmi workshopu podelila o svoje skúsenosti s aplikovanou ekonómiou. 

     • Rozlúčka s maturantmi 2023

     • Aj počasie utrúsilo v pondelok 5. júna 2023 zopár sĺz nad tým, že sme odprevadili do sveta ďalšiu várku maturantov.
      Trom z nich, o ktorých bolo na Nevädzke najviac počuť počas uplynulých štyroch rokov, udelila riaditeľka školy špeciálne poďakovanie. Cenu riaditeľky 2023 dostali Gabriel Škorpil, Tamara Šimkovičová a Martina Juračková
      Absolventi potom zanechali svoju stopu aj v areáli školy, kam zasadili tri sadenice popínavých ruží so svojou menovkou. Tešíme sa na nové stretnutia s vami, milí naši Nevädzkári...

     • Prijímacie konanie 2023/2024

     • Pre školský rok 2023/2024 bol naplnený počet žiakov prijatých do 1. ročníka, preto sa druhé kolo prijímacích skúšok na našu obchodnú akadémiu konať nebude.

      Už teraz sa tešíme na našich nových Nevädzkárov. 

     • Program pre I. a II. ročník počas maturitného týždňa

     • V týždni 29.05. - 02.06.2023 prebiehajú ústne maturitné skúšky - vstup do pavilónu B je pre ostatných žiakov zakázaný. Žiaci I. a II. ročníka majú náhradný program buď v telocvični, pavilóne D alebo mimo školy. Z obedov sme automaticky odhlásili všetkých žiakov, jedáleň však bude fungovať, preto sa na obedy môžete prihlásiť cez Edupage.

     • Ekologická výzva Ewobox 2023

     • Na Slovensku máme kvalitnú pitnú vodu a nemusíme kupovať balenú vodu v plastových obaloch. Pri príležitosti Svetového dňa vody a Svetového dňa recyklácie sa naša škola sa zapojila do výzvy Ewobox – Zatoč s odpadom pod názvom „Pripime si s planétou“. Žiaci prvého a druhého ročníka napísali na hodinách biológie pod vedením RNDr. Jany Romaníkovej projekt o opakovanom používaní svojej ekologickej fľaše, kde všade ju používajú, ako často počas jedného mesiaca a všetko zdokumentovali fotkami.
      Žiacke práce boli v týchto dňoch ocenené zeleným balíčkom s možnosťou výberu ekologickej literarúry pre školu. 

      Piť musíme všetci. Bez vody človek prežije iba pár dní. Ale potrebujeme k pitiu rôzne plastové poháre, fľaše či slamky? Na Slovensku sa ročne predá asi miliarda PET fliaš, pričom ich doba rozkladu je až 500 rokov. Od 1. januára 2022 je na Slovensku spustený systém zálohovania PET fliaš a plechoviek. Je to čiastočné riešenie problému. Najlepšie je odpad netvoriť a predchádzať jeho vzniku.

  • Nevädzkárska fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje
  • Kontakty

          Zriaďovateľ strednej školy

    • Meno školy
    • Obchodná akadémia, Nevädzová 3, Bratislava
    • Email na správcu obsahu
    • Ing. Adriana Jurášková, juraskova@oanba.sk
    • Telefón
    • 02/43 41 11 58 (sekretariát riaditeľky)
    • Adresa školy
    • Nevädzová 3
     820 07 Bratislava
     Slovakia
    • Úradné hodiny
    • Školský rok:
     07.30 h - 08.00 h
     11.20 h - 11.50 h
     Počas prázdnin:
     8.00 h - 12.00 h
    • Riaditeľka školy
    • Ing. Jana Orthová
     j.orthova@oanba.sk
     02/43 41 11 58
     prijímacie konanie
    • Zástupkyňa riaditeľky
    • Mgr. Darina Chobotová
     chobotova@oanba.sk
     02/43 41 09 22
     akcie školy, všeobecno-vzdelávacie predmety
    • Zástupkyňa riaditeľky
    • Ing. Adriana Jurášková
     juraskova@oanba.sk
     02/43 41 09 22
     maturitné skúšky, odborné predmety, web
    • Zborovňa, kabinety učiteľov
    • 02/43 42 01 16 (vrátnica)
    • Ekonomický úsek - vedúca
    • Slavomíra Krištofčáková
     ekonom.usek@oanba.sk
     02/43 41 11 59
    • Školská jedáleň
    • Elena Nižnanská
     veduca.sj@oanba.sk
     02/43 29 41 41
    • IČO
    • 17 327 652
    • DIČ
    • 2020868564
    • Výchovná poradkyňa
    • Mgr. Katarína Novotová
     vychovnyporadca@oanba.sk
    • Oznamovanie protiprávnej činnosti
    • Obvodné oddelenie PZ Bratislava Ružinov – východ
     Sputniková 12, Bratislava
     0961 032 705
     oopzruzinovvychod@minv.sk
     chranimedeti@minv.sk