• Písomky a domáce úlohy

   2. - 8. október

   Trieda:
   Typ:
   • Po02. 10.
   • I. B 2. skupina
    ·
    domáca úloha
    Administratíva a korešpondencia
    :
    Do 02.10. napísať 90 lekcií, osobný postup 30 lekcií
   • I. B 2. skupina
    ·
    domáca úloha
    Ruský jazyk
    :
    12/4.4 a učiť sa slovíčka
   • II. B 1. skupina
    ·
    domáca úloha
    Nemecký jazyk
    :
    Učiť sa slovíčka
   • II. C 2. skupina
    ·
    domáca úloha
    Účtovníctvo
    :
    Príklad z pracovného zošita, ktorý som zadala na hodine. Zo stránky školy v predmete účtovníctvo pozrieť riešený príklad na aktíva a pasíva. Vedieť rozdelenie.
   • III. A 2. skupina
    ·
    domáca úloha
    Ruský jazyk
    :
    PZ 21/5
   • IV. B , 1. skupina, 2. skupina
    ·
    domáca úloha
    Slovenský jazyk a literatúra
    :
    Každý si musí na delenú hodinu priniesť vlastný vytlačený matur. test, ktorý aktuálne robíme.
   • IV. B , 1. skupina, 2. skupina
    ·
    domáca úloha
    Slovenský jazyk a literatúra
    :
    Každý si musí na delenú hodinu priniesť vlastný vytlačený matur. test, ktorý aktuálne robíme.
   • IV. B 1. skupina
    ·
    domáca úloha
    Nemecký jazyk
    :
    Zopakovať nepravidelné slovesá str. 258,259
   • IV. C 1. skupina
    ·
    domáca úloha
    Nemecký jazyk
    :
    Zopakovať nepravidelné slovesá str. 258,259
   • Ut03. 10.
   • I. B 1. skupina
    ·
    domáca úloha
    Nemecký jazyk
    :
    168/16 - 20
   • II. B 2. skupina
    ·
    domáca úloha
    Administratíva a korešpondencia
    :
    Doniest rýchloviazač PP A4 na ukladanie portfolia z ADK
   • II. B 2. skupina
    ·
    domáca úloha
    Podnikateľské zručnosti
    :
    Navrhnúť pre svoju firmu aspoň dva rôzne podnikateľské nápady. Snažte sa ich vybrať tak, aby boli niečím zaujímavé (napr. ide o nový inovatívny predmet podnikania alebo sa budete nejako špecializovať). Nápady budete prezentovať na hodine.
   • II. C 1. skupina
    ·
    domáca úloha
    Administratíva a korešpondencia
    :
    Doniest rýchloviazač PP A4 na ukladanie portfolia z ADK
   • II. C 2. skupina
    ·
    domáca úloha
    Podnikateľské zručnosti
    :
    Navrhnúť pre svoju firmu aspoň dva rôzne podnikateľské nápady. Snažte sa ich vybrať tak, aby boli niečím zaujímavé (napr. ide o nový inovatívny predmet podnikania alebo sa budete nejako špecializovať). Nápady budete prezentovať na hodine.
   • St04. 10.
   • I. A 2. skupina
    ·
    domáca úloha
    Administratíva a korešpondencia
    :
    Do 04.10.2023 napísať 90 lekcií v programe ZAV
   • I. B 1. skupina
    ·
    domáca úloha
    Nemecký jazyk
    :
    171/24
   • I. C 2. skupina
    ·
    domáca úloha
    Administratíva a korešpondencia
    :
    Do 04. 10. 2023 napísať v ZAV 90 lekcií
   • II. B 2. skupina
    ·
    domáca úloha
    Ruský jazyk
    :
    Napísať 10 viet so slovesom choteť
   • II. C 1. skupina
    ·
    domáca úloha
    Podnikateľské zručnosti
    :
    Pripraviť obsah Interných skupinových pravidiel vrátane výberu riaditeľa
   • III. A 1. skupina
    ·
    domáca úloha
    Účtovníctvo
    :
    Vytlačiť a nalepiť schému účtovania eskontných úverov. Je t na stránke.
   • III. A 2. skupina
    ·
    domáca úloha
    Ruský jazyk
    :
    PZ 24/3
   • III. A 2. skupina
    ·
    domáca úloha
    Účtovníctvo
    :
    Vytlačiť a nalepiť schému účtovania eskontných úverov. Je t na stránke.
   • III. B
    ·
    domáca úloha
    Slovenský jazyk a literatúra
    :
    Tí, ktorí chýbali prečítať v učebnici str. 21-22 + moje poznámky (všetci)
   • III. B
    ·
    domáca úloha
    Slovenský jazyk a literatúra
    :
    Tí, ktorí neboli na hodine prečítať str. 23-27, všetci poznámky str. 23 (lit. kontext) + všetci vypracovať pracovný list (viď príloha).
   • III. B 1. skupina
    ·
    domáca úloha
    Nemecký jazyk
    :
    239/9
   • III. B 2. skupina
    ·
    domáca úloha
    Ruský jazyk
    :
    56/3.1
   • IV. A
    ·
    domáca úloha
    Účtovníctvo
    :
    Prezentácia UT 4
   • IV. A
    ·
    domáca úloha
    Účtovníctvo
    :
    UT 4 - vytlačiť
   • Št05. 10.
   • II. A
    ·
    domáca úloha
    Slovenský jazyk a literatúra
    :
    Tí, ktorí chýbali prosím prečítať str. 14-16 + poznámky str. 16 - znaky + vypracovať pracovný list a priniesť na hodinu.

    Vypočuť: https://youtu.be/tlfzMPLxKis?si=dIdp_qzkWjj3cy2O
   • II. A 1. skupina
    ·
    domáca úloha
    Administratíva a korešpondencia
    :
    Doniest rýchloviazač PP A4 na ukladanie portfolia z ADK
   • II. B
    ·
    domáca úloha
    Matematika
    :
    Úprava výrazov s mocninami (dva príklady zadané na hodine)
   • II. B 1. skupina
    ·
    domáca úloha
    Podnikateľské zručnosti
    :
    Navrhnúť pre svoju firmu aspoň dva rôzne podnikateľské nápady. Snažte sa ich vybrať tak, aby boli niečím zaujímavé (napr. ide o nový inovatívny predmet podnikania alebo sa budete nejako špecializovať). Nápady budete prezentovať na hodine.
   • II. B 2. skupina
    ·
    domáca úloha
    Administratíva a korešpondencia
    :
    Doniest rýchloviazač PP A4 na ukladanie portfolia z ADK - info pre tých, čo zabudli na dnešnú hodinu
   • II. C 2. skupina
    ·
    domáca úloha
    Administratíva a korešpondencia
    :
    Napísať 880 lekcií do 05.10.2023, 30 lekcií osobný postup
   • III. A 2. skupina
    ·
    domáca úloha
    Administratíva a korešpondencia
    :
    Cvičenie na adresy
   • III. B
    ·
    domáca úloha
    Slovenský jazyk a literatúra
    :
    Poznámky str. 28 literárny kontext + vypracovať pracovný list (viď príloha) + začať sa pripravovať na test z celku Premeny realizmu str. 4-30 (termín testu 11.10)
   • IV. A 1. skupina
    ·
    domáca úloha
    Ekonomické cvičenia
    :
    Jednoduché účtovníctvo - prezentácia. Vytlačiť a naučiť sa
   • IV. A 1. skupina
    ·
    domáca úloha
    Konverzácia z anglického jazyka
    :
    Please read the attached article about Banksy and be ready to discuss it in our next lesson related to Culture and Art. You can also check his works on the internet :-)
   • IV. A 2. skupina
    ·
    domáca úloha
    Ekonomické cvičenia
    :
    Jednoduché účtovníctvo - prezentácia. Vytlačiť a naučiť sa
   • IV. A 2. skupina
    ·
    domáca úloha
    Konverzácia z anglického jazyka
    :
    Please read the attached article about Banksy and be ready to discuss it in our next lesson related to Culture and Art. You can also check his works on the internet :-)
   • IV. B , 1. skupina, 2. skupina
    ·
    domáca úloha
    Slovenský jazyk a literatúra
    :
    Poznámky str. 4-8
   • IV. B 1. skupina
    ·
    domáca úloha
    Nemecký jazyk
    :
    Zopakovať nepravidelné slovesá str. 258,259
   • Pi06. 10.
   • I. A
    ·
    domáca úloha
    Slovenský jazyk a literatúra
    :
    Poznámky + prečítať str. 4-8 + vypracovať pracovný list v prílohe (budem kontrolovať).
   • II. A 2. skupina
    ·
    domáca úloha
    Administratíva a korešpondencia
    :
    Doniest rýchloviazač PP A4 na ukladanie portfolia z ADK
   • II. B 1. skupina
    ·
    domáca úloha
    Nemecký jazyk
    :
    207/12,13
   • II. B 2. skupina
    ·
    domáca úloha
    Ruský jazyk
    :
    Učiť sa slovíčka
   • IV. A , 1. skupina, 2. skupina
    ·
    domáca úloha
    Slovenský jazyk a literatúra
    :
    DÚ poznámky str. 4-8 (budem kontrolovať
  • Nevädzkárska fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje
  • Kontakty

          Zriaďovateľ strednej školy

    • Meno školy
    • Obchodná akadémia, Nevädzová 3, Bratislava
    • Email na správcu obsahu
    • Ing. Adriana Jurášková, juraskova@oanba.sk
    • Telefón
    • 02/43 41 11 58 (sekretariát riaditeľky)
    • Adresa školy
    • Nevädzová 3
     820 07 Bratislava
     Slovakia
    • Úradné hodiny
    • Školský rok:
     07.30 h - 08.00 h
     11.20 h - 11.50 h
     Počas prázdnin:
     8.00 h - 12.00 h
    • Riaditeľka školy
    • Ing. Jana Orthová
     j.orthova@oanba.sk
     02/43 41 11 58
     prijímacie konanie
    • Zástupkyňa riaditeľky
    • Mgr. Darina Chobotová
     chobotova@oanba.sk
     02/43 41 09 22
     akcie školy, všeobecno-vzdelávacie predmety
    • Zástupkyňa riaditeľky
    • Ing. Adriana Jurášková
     juraskova@oanba.sk
     02/43 41 09 22
     maturitné skúšky, odborné predmety, web
    • Zborovňa, kabinety učiteľov
    • 02/43 42 01 16 (vrátnica)
    • Ekonomický úsek - vedúca
    • Slavomíra Krištofčáková
     ekonom.usek@oanba.sk
     02/43 41 11 59
    • Školská jedáleň
    • Elena Nižnanská
     veduca.sj@oanba.sk
     02/43 29 41 41
    • IČO
    • 17 327 652
    • DIČ
    • 2020868564
    • Výchovná poradkyňa
    • Mgr. Katarína Novotová
     vychovnyporadca@oanba.sk
    • Oznamovanie protiprávnej činnosti
    • Obvodné oddelenie PZ Bratislava Ružinov – východ
     Sputniková 12, Bratislava
     0961 032 705
     oopzruzinovvychod@minv.sk
     chranimedeti@minv.sk