• Písomky a domáce úlohy

   26. - 2. október

   Trieda:
   Typ:
   • Po26. 09.
   • I. A
    ·
    domáca úloha
    Ekonomika
    :
    Hospodárstvo, hospodársky kolobeh
   • I. A 2. skupina
    ·
    domáca úloha
    Informatika
    :
    Pošlite do prílohy prezentáciu o sebe
   • I. B 2. skupina
    ·
    domáca úloha
    Administratíva a korešpondencia
    :
    Do 4.10. napísať minimálne 60 lekcíí, do 11.10. napísať minimálne 90 lekcií.
   • I. C 1. skupina
    ·
    domáca úloha
    Informatika
    :
    Zmudri1- Čo všetko o tebe vie internet
   • III. A
    ·
    domáca úloha
    Ekonomika
    :
    Plánovanie výšky zásob
   • III. A 2. skupina
    ·
    domáca úloha
    Účtovníctvo
    :
    Vytlačiť a vyriešiť príklad na zahraničné vzťahy zo stránky školy
   • III. B
    ·
    domáca úloha
    Slovenský jazyk a literatúra
    :
    Poznámky str. 7-8 + str.9 (žltý rámček), KAŽDÝ musí mať svoju učebnicu + treba vedieť určovať súvetia, naučiť sa spojky z materiálu, ktorý som posielala + nosiť peniaze na divadlo
   • IV. A , 1. skupina, 2. skupina
    ·
    domáca úloha
    Slovenský jazyk a literatúra
    :
    Napísať do zošita znaky rečníckeho štýlu str. 4 + žlté rámčeky str. 7 + prečítať princíp kooperácie a zdvorilosti str.8
   • Ut27. 09.
   • I. A
    ·
    domáca úloha
    Dejepis
    :
    Pamiatka v mojom meste/obci
   • I. A
    ·
    domáca úloha
    Slovenský jazyk a literatúra
    :
    Poznámky str. 4-10 (najmä žlté rámčeky + pojmy o ktorých sme hovorili na hodine - komunikačná situácia, kompetencia, verbálna a neverbálna komunikácia, súkromná a verejná komunikácia, interaktívna komunikácia + vedieť opísať komunikačný reťazec str. 4-5)
   • II. B
    ·
    domáca úloha
    Matematika
    :
    Vypracujte do zošita šesť príkladov zo zbierky str. 171/5.3.18 a priložte mi prosím odfotené príklady do domácej úlohy.
   • II. B 1. skupina
    ·
    Písomka
    Aplikovaná informatika
    :
    Tabuľky
   • II. C 1. skupina
    ·
    Písomka
    Aplikovaná informatika
    :
    Tabuľky
   • II. C 1. skupina
    ·
    domáca úloha
    Účtovníctvo
    :
    Ahoj decká, posielam Vám ešte aj testík na zopakovanie. TN
   • II. C 2. skupina
    ·
    domáca úloha
    Účtovníctvo
    :
    Ahoj decká, posielam Vám ešte aj testík na zopakovanie. TN
   • III. A
    ·
    domáca úloha
    Ekonomika
    :
    Zostavenie plánu nákupu
   • III. B
    ·
    domáca úloha
    Slovenský jazyk a literatúra
    :
    Prečítať ukážku 3 - str. 19-20, treba doniesť peniaze divadlo
   • III. C 1. skupina
    ·
    Projekt
    Účtovníctvo
    :
    Kontrola thermexu
   • IV. B 1. skupina
    ·
    domáca úloha
    Nemecký jazyk
    :
    Opakovať neprav. slovesá. perfektum str. 258 - 259
   • IV. C , 1. skupina, 2. skupina
    ·
    domáca úloha
    Slovenský jazyk a literatúra
    :
    Napísať do zošita v rámci poznámok graf + žltý rámček, str. 6
   • St28. 09.
   • I. A
    ·
    domáca úloha
    Ekonomika
    :
    Deľba práce poznámky
   • I. A
    ·
    domáca úloha
    Slovenský jazyk a literatúra
    :
    Poznámky str. 11-14 (žlté rámčeky + princípy + prostriedky komunikácie, úloha str. 14/1
   • I. B 2. skupina
    ·
    domáca úloha
    Administratíva a korešpondencia
    :
    Do 4.10. napísať minimálne 60 lekcíí, do 11.10. napísať minimálne 90 lekcií.
   • I. C
    ·
    domáca úloha
    Dejepis
    :
    Pamiatka v mojom meste/obci
   • I. C 2. skupina
    ·
    domáca úloha
    Informatika
    :
    Zmudri1- Čo všetko o Te vie Internet
   • II. A 2. skupina
    ·
    Písomka
    Aplikovaná informatika
    :
    Tabuľka
   • II. B 1. skupina
    ·
    domáca úloha
    Podnikateľské zručnosti
    :
    a) zvoliť si riaditeľa
    b) pripraviť si návrh internej dohody vo firme
    c) priniesť tenký fascikel s tvrdým obalom - 2 body
   • II. B 2. skupina
    ·
    domáca úloha
    Podnikateľské zručnosti
    :
    a) zvoliť si riaditeľa
    b) pripraviť si návrh internej dohody vo firme
    c) priniesť tenký fascikel s tvrdým obalom - 2 body
   • II. C
    ·
    domáca úloha
    Ekonomika
    :
    Druhy výrobných procesov - poznámky
   • II. C 2. skupina
    ·
    Písomka
    Aplikovaná informatika
    :
    Tabuľka
   • III. A
    ·
    domáca úloha
    Slovenský jazyk a literatúra
    :
    Poznámky str. 4 - žltý rámček + tabuľka - jednoduché súvetie
   • III. A 2. skupina
    ·
    domáca úloha
    Anglický jazyk
    :
    SB p.127/2,3
   • III. A Celá trieda
    ·
    Písomka
    Ekonomika
    :
    Písomka 28.09.2022 - Zásoby, zásobovanie I. časť
   • III. C 2. skupina
    ·
    domáca úloha
    Administratíva a korešpondencia
    :
    Napísať adresy
   • IV. B Školská dielňa
    ·
    domáca úloha
    Odborná prax
    :
    Dopyt - cvičenie
   • IV. C 1. skupina
    ·
    domáca úloha
    Ekonomika
    :
    Činnosti NBS - poznámky do zošita
   • IV. C 2. skupina
    ·
    domáca úloha
    Ekonomika
    :
    Činnosti NBS - poznámky do zošita
   • Št29. 09.
   • I. A
    ·
    domáca úloha
    Slovenský jazyk a literatúra
    :
    Poznámky str. 16-18 (žlté rámčeky + okopírovať a nalepiť do zošita) + napísať bibliografický zdroj jednej obľúbenej knihy
   • I. A
    ·
    domáca úloha
    Slovenský jazyk a literatúra
    :
    Poznámky str.9-12
   • I. B
    ·
    domáca úloha
    Dejepis
    :
    Pamiatka v mojom meste/obci
   • I. C 2. skupina
    ·
    domáca úloha
    Administratíva a korešpondencia
    :
    Do 4.10. napísať minimálne 60 lekcíí, do 11.10. napísať minimálne 90 lekcií.
   • II. A 1. skupina
    ·
    Písomka
    Aplikovaná informatika
    :
    Tabuľka
   • II. B
    ·
    domáca úloha
    Slovenský jazyk a literatúra
    :
    Poznámky str. 4-5 znaky
   • III. A 1. skupina
    ·
    domáca úloha
    Anglický jazyk
    :
    SB p.5/4 + p.126/1.p.127/2
   • III. A 2. skupina
    ·
    domáca úloha
    Účtovníctvo
    :
    DÚ vypracovať do piatka 30. 9. Nemusíte počítať a účtovať koniec roka (úloha pod tabuľkou). Ak neviete všetko, vyriešte to, čo viete. Budem kontrolovať.
   • III. C 1. skupina
    ·
    Písomka
    Nemecký jazyk
    :
    Slovná zásoba 9.lekcia A,B
   • III. C, III. A KMN31
    ·
    domáca úloha
    Komunikačné zručnosti
    :
    Vytvoriť vlastnú mentálnu mapu o sebe
   • III. C, III. B KMN32
    ·
    domáca úloha
    Komunikačné zručnosti
    :
    Vytvoriť vlastnú mentálnu mapu o sebe
   • IV. C 1. skupina
    ·
    Písomka
    Ekonomika
    :
    Finančné hospodárenie podniku - opakovanie
   • IV. C 2. skupina
    ·
    Písomka
    Ekonomika
    :
    Finančné hospodárenie podniku - opakovanie
   • Pi30. 09.
   • I. A
    ·
    domáca úloha
    Ekonomika
    :
    Súčasné formy deľby práce
   • I. A 1. skupina
    ·
    domáca úloha
    Administratíva a korešpondencia
    :
    Do 30. 9. napísať 100 lekcii v programe ZAV
   • I. A 2. skupina
    ·
    domáca úloha
    Administratíva a korešpondencia
    :
    Do 30. 9. napísať 100 lekcii v programe ZAV
   • I. B , 1. skupina, 2. skupina
    ·
    domáca úloha
    Matematika
    :
    Vypracujte do zošita príklady zo zbierky str. 29/1.3.1, 1.3.3, 1.3.4 a 1.3.5, priložte mi prosím odfotené príklady do domácej úlohy.
   • I. B 1. skupina
    ·
    domáca úloha
    Administratíva a korešpondencia
    :
    Do 30. 9. napísať 100 lekcii v programe ZAV
   • I. C
    ·
    domáca úloha
    Ekonomika
    :
    Deľba práce
   • II. A
    ·
    domáca úloha
    Slovenský jazyk a literatúra
    :
    Určte GK substantív + vzor : vidím brata, u lekára, bez kvetov,
    s Kalim, o gazdoch, čakať poštára, dikobrazy sú nebezpečné, hnevám sa na Feriho, bojovať mečom, sme športovci
   • II. B 1. skupina
    ·
    Písomka
    Administratíva a korešpondencia
    :
    klas. arch. v ZAV
   • II. B 2. skupina
    ·
    Písomka
    Administratíva a korešpondencia
    :
    Klas. arch
   • II. B 2. skupina
    ·
    Písomka
    Aplikovaná informatika
    :
    Tabuľka
   • II. B Celá trieda
    ·
    Písomka
    Matematika
    :
    Sústavy dvoch rovníc o dvoch neznámych
   • III. A 1. skupina
    ·
    domáca úloha
    Účtovníctvo
    :
    DÚ vypracovať do piatka 30. 9. Nemusíte počítať a účtovať koniec roka (úloha pod tabuľkou). Ak neviete všetko, vyriešte to, čo viete. Budem kontrolovať.
   • III. B, III. A DAS33
    ·
    Projekt
    Daňová sústava
    :
    Tvorba rozpočtu
   • IV. A 1. skupina
    ·
    domáca úloha
    Anglický jazyk
    :
    SB p.42/2 - in writing + p.42/3
   • IV. C 1. skupina
    ·
    Písomka
    Administratíva a korešpondencia
    :
    Opakovanie OL (dopyt, ponuka, reklamácia, upomienka)
  • Nevädzkárska fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje
  • Kontakty

          Zriaďovateľ strednej školy

    • Meno školy
    • Obchodná akadémia, Nevädzová 3, Bratislava
    • Email školy
    • oa.nevadzova@region-bsk.sk
    • Email na správcu obsahu
    • Ing. Adriana Jurášková, juraskova@oanba.sk
    • Email na webmastera
    • oanba@oanba.sk
    • Telefón
    • 02/43 41 11 58 (sekretariát riaditeľky)
    • Adresa školy
    • Nevädzová 3
     820 07 Bratislava
     Slovakia
    • Digitálny koordinátor
    • kovalcik@oanba.sk
    • IČO
    • 17 327 652
    • DIČ
    • 2020868564