• Písomky a domáce úlohy

   25. - 1. október

   Trieda:
   Typ:
   • Po25. 09.
   • I. A
    ·
    domáca úloha
    Slovenský jazyk a literatúra
    :
    Poznámky str. 11 od princípov komunikácie - str. 14 + str. 14 ukážka 8 - cv. 1 a-d (osnovu písať nemusíte).
   • I. B 1. skupina
    ·
    domáca úloha
    Nemecký jazyk
    :
    Vypracovať odfotené cvičenie
   • I. B 2. skupina
    ·
    domáca úloha
    Ruský jazyk
    :
    Prac. list str. 4, cvičenie 1 c, písaný text prepísať 2x do zošita
   • I. C
    ·
    domáca úloha
    Slovenský jazyk a literatúra
    :
    Poznámky str. 11 od princípov komunikácie - str. 14 + str. 14 ukážka 8 - cv. 1 a-d (osnovu písať nemusíte).
   • II. A 2. skupina
    ·
    domáca úloha
    Aplikovaná informatika
    :
    DU - zopakujte si tabuľky na písomku
   • II. B 1. skupina
    ·
    domáca úloha
    Nemecký jazyk
    :
    Napísať 10 viet čo robíte v škole a po vyučovaní - použite slovesá s odlúčiteľnými a neodlúčiteľnými predponami.
   • III. A 2. skupina
    ·
    domáca úloha
    Ruský jazyk
    :
    Učiť sa slovíčka 3.lekcia
   • III. B
    ·
    domáca úloha
    Matematika
    :
    Narysujte výšky v trojuholníku PQR p =3, q =4, r =5 a v trojuholníku ABC a=9, b=12, c=4. Odfoťte a pošlite mi to do DÚ.
   • III. B 1. skupina
    ·
    domáca úloha
    Aplikovaná informatika
    :
    DU - príprava na test
   • III. C 2. skupina
    ·
    domáca úloha
    Anglický jazyk
    :
    jednoduchý prítomný a priebhový čas - opakovanie
   • Ut26. 09.
   • I. B 1. skupina
    ·
    domáca úloha
    Nemecký jazyk
    :
    Opíšte seba a dvoch spolužiakov podľa vzoru z hodiny
   • II. B 1. skupina
    ·
    domáca úloha
    Administratíva a korešpondencia
    :
    Napísať 880 lekcií, 26.09.2023, osobný postup 30
   • II. B 1. skupina
    ·
    domáca úloha
    Nemecký jazyk
    :
    208/14
   • II. B 2. skupina
    ·
    domáca úloha
    Podnikateľské zručnosti
    :
    Pripraviť obsah Interných skupinových pravidiel vrátane výberu riaditeľa
   • II. C 2. skupina
    ·
    domáca úloha
    Podnikateľské zručnosti
    :
    Pripraviť obsah Interných skupinových pravidiel vrátane výberu riaditeľa
   • III. B
    ·
    domáca úloha
    Slovenský jazyk a literatúra
    :
    Poznámky str. 10-12 + určiť vety tak ako na minulú DÚ:

    1. Vonku bolo príjemne teplo, no ja som sa triasol.

    2. Mama vo vedľajšej izbe utierala prach a ja som sa nahlas učil báseň.

    3. Kto neskoro chodí, sám sebe škodí.

    4. Sadli si, kde bolo voľné miesto.

    5. Kto do mlyna chodí, ľahko sa zamúči.

    6. Ondrej neprezradil, že to vie.
   • St27. 09.
   • I. A
    ·
    domáca úloha
    Slovenský jazyk a literatúra
    :
    Poznámky str. 15-17 + prefotiť a nalepiť do zošita ako píšeme zoznam bibliografických odkazov str. 17 + str. 17/2
   • I. C
    ·
    domáca úloha
    Slovenský jazyk a literatúra
    :
    Poznámky str. 15-17 + prefotiť a nalepiť do zošita ako píšeme zoznam bibliografických odkazov str. 17 + str. 17/2
   • II. B 2. skupina
    ·
    domáca úloha
    Ruský jazyk
    :
    Napísať 5 viet Kto má aké povolanie v mužskom rode
   • II. C 2. skupina
    ·
    domáca úloha
    Účtovníctvo
    :
    Vytlačiť si a nalepiť do zošita. Vedieť :-)
   • III. A 2. skupina
    ·
    domáca úloha
    Ruský jazyk
    :
    54/3 v - dokončiť
   • III. B
    ·
    domáca úloha
    Slovenský jazyk a literatúra
    :
    Poznámky str. 18-20 + dočítať ukážku č.3 str. 19-20 + vyplniť a priniesť na hodinu pracovný list + vypočuť:

    https://youtu.be/2TYHxG0HnBo?si=J3HPVfkHLufqOhYR

    https://youtu.be/Vl8diVxUiIQ?si=ya4QT5Jrmou-BSyq
   • III. B 1. skupina
    ·
    domáca úloha
    Nemecký jazyk
    :
    PZ 238/5,6
   • III. C
    ·
    domáca úloha
    Ekonomika
    :
    Výhody a nevýhody systému Just in time
   • Št28. 09.
   • I. B 2. skupina
    ·
    domáca úloha
    Ruský jazyk
    :
    Pracovný list str. 8/8, prepísať text z cvičenia 7
   • II. A
    ·
    domáca úloha
    Slovenský jazyk a literatúra
    :
    Poznámky str. 11-15 + doniesť peniaze za autobus ešte 1,20 eur + doniesť vyplnený pracovný list
   • II. A
    ·
    domáca úloha
    Slovenský jazyk a literatúra
    :
    Poznámky str. 7-13 + prečítať ukážky + vypočuť podcasty, kt. som poslala do správy.
   • II. B 1. skupina
    ·
    domáca úloha
    Podnikateľské zručnosti
    :
    Pripraviť obsah Interných skupinových pravidiel vrátane výberu riaditeľa
   • II. B 2. skupina
    ·
    domáca úloha
    Ruský jazyk
    :
    PZ 50/4,5
   • III. A
    ·
    domáca úloha
    Matematika
    :
    Narysovať opísanú kružnicu pravouhlému trojuholníku
   • III. B, III. C EKJ31
    ·
    domáca úloha
    Ekonomické projekty
    :
    Návrh osnovy práce
   • III. C 1. skupina
    ·
    domáca úloha
    Aplikovaná informatika
    :
    DU - príprava na test
   • IV. A 1. skupina
    ·
    domáca úloha
    Ekonomické cvičenia
    :
    Vytlačiť Jednoduché účtovníctvo (v prílohe). Vytlačiť príklad Remiš zo stránky školy (v predmete EKC) - všetky dokumenty podľa popisu. Netlačte obojstranne, budeme niektoré strihať a lepiť. Všetko priniesť vo štvrtok na EKC.
   • IV. A 2. skupina
    ·
    domáca úloha
    Ekonomické cvičenia
    :
    Vytlačiť Jednoduché účtovníctvo (v prílohe). Vytlačiť príklad Remiš zo stránky školy (v predmete EKC) - všetky dokumenty podľa popisu. Netlačte obojstranne, budeme niektoré strihať a lepiť. Všetko priniesť vo štvrtok na EKC.
   • IV. B 1. skupina
    ·
    domáca úloha
    Nemecký jazyk
    :
    Zopakovať nepravidelné slovesá str. 258,259
   • Pi29. 09.
   • I. B 2. skupina
    ·
    domáca úloha
    Ruský jazyk
    :
    Učebnica str.9 prepísať dialógy písanou azbukou do zošita
   • II. A
    ·
    domáca úloha
    Slovenský jazyk a literatúra
    :
    Poznámky str. 11-15 + doniesť peniaze za autobus ešte 1,20 eur + doniesť vyplnený pracovný list
   • II. B 1. skupina
    ·
    domáca úloha
    Nemecký jazyk
    :
    Učiť sa slovíčka
   • II. B 2. skupina
    ·
    domáca úloha
    Účtovníctvo
    :
    Význam a úlohy UCT - urobiť poznámky z knihy
   • III. A 1. skupina
    ·
    domáca úloha
    Anglický jazyk
    :
    Please prepare for a short test /Past Simple + Present Simple and Present Continuous/
   • III. B 1. skupina
    ·
    domáca úloha
    Anglický jazyk
    :
    Please prepare for a short test /Past Simple + Present Simple and Present Continuous/
   • III. B 1. skupina
    ·
    domáca úloha
    Nemecký jazyk
    :
    239/8
   • III. B, III. C KMN33
    ·
    domáca úloha
    Komunikačné zručnosti
    :
    Myšlienková mapa na tému JA
  • Nevädzkárska fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje
  • Kontakty

          Zriaďovateľ strednej školy

    • Meno školy
    • Obchodná akadémia, Nevädzová 3, Bratislava
    • Email na správcu obsahu
    • Ing. Adriana Jurášková, juraskova@oanba.sk
    • Telefón
    • 02/43 41 11 58 (sekretariát riaditeľky)
    • Adresa školy
    • Nevädzová 3
     820 07 Bratislava
     Slovakia
    • Úradné hodiny
    • Školský rok:
     07.30 h - 08.00 h
     11.20 h - 11.50 h
     Počas prázdnin:
     8.00 h - 12.00 h
    • Riaditeľka školy
    • Ing. Jana Orthová
     j.orthova@oanba.sk
     02/43 41 11 58
     prijímacie konanie
    • Zástupkyňa riaditeľky
    • Mgr. Darina Chobotová
     chobotova@oanba.sk
     02/43 41 09 22
     akcie školy, všeobecno-vzdelávacie predmety
    • Zástupkyňa riaditeľky
    • Ing. Adriana Jurášková
     juraskova@oanba.sk
     02/43 41 09 22
     maturitné skúšky, odborné predmety, web
    • Zborovňa, kabinety učiteľov
    • 02/43 42 01 16 (vrátnica)
    • Ekonomický úsek - vedúca
    • Slavomíra Krištofčáková
     ekonom.usek@oanba.sk
     02/43 41 11 59
    • Školská jedáleň
    • Elena Nižnanská
     veduca.sj@oanba.sk
     02/43 29 41 41
    • IČO
    • 17 327 652
    • DIČ
    • 2020868564
    • Výchovná poradkyňa
    • Mgr. Katarína Novotová
     vychovnyporadca@oanba.sk
    • Oznamovanie protiprávnej činnosti
    • Obvodné oddelenie PZ Bratislava Ružinov – východ
     Sputniková 12, Bratislava
     0961 032 705
     oopzruzinovvychod@minv.sk
     chranimedeti@minv.sk