• O programe ZAV

   • Program ZAV je programovaná výučba písania na klávesnici.

    Na rozdiel od iných programov dostupných na trhu nejde o rutinnú výučbu, ale o metodicky dobre premyslenú koncepciu. Program je nastavený tak, aby sám organizoval databázu, do ktorej ukladá výkony (chybovosť, rýchlosť písania, úspešnosť v cvičeniach) a podľa tejto databázy generuje každému žiakovi individuálne precvičovacie texty cielené na osobné nedostatky. Prostredníctvom programu každý žiak má individuálny prístup a pritom je aj veľmi efektívny, lebo nie je možné postúpiť do vyššej lekcie, bez zvládnutia predošlých lekcií.

    ZAV umožňuje žiakovi naučiť sa písať desiatimi prstami naslepo veľmi rýchlo. Už po 200 cvičeniach zvládne písmená predstavujúce 84,6 % slovenského textu a po 400 lekciách je to už viac než 99 %. Od cvičení 601 a vyššie sa precvičujú len málo časté znaky slovenskej klávesnice, od 1201. lekcie je klávesnica precvičená a je možné pokračovať špeciálnymi cvičeniami pre nácvik vyššej rýchlosti a presnosti.

    Výučbový software si sťahuje žiak sám z internetu. Stiahnutý software slúži ako brána pre prístup na výučbový server autora programu, ktorý je stále on-line a na ktorom je spravovaná školská aj domáca výučba. Podmienkou pre domácu výučbu je len pripojenie k internetu.

    Ak má žiak akékoľvek problémy s inštaláciou domácej výučby, môže precvičovať v škole v rámci mimoškolskej krúžkovej činnosti. Software si môže žiak nainštalovať opakovane a na ľubovoľný počet počítačov - všade tam, kde je pripojenie k internetu. Akýkoľvek dlhodobý pobyt mimo domu (napr. kúpeľná liečba) nemusí byť dôvodom k prerušeniu výučby. V prípade výmeny PC alebo pri preinštalovaní softvéru pokračuje v nasledujúcej lekcii.

    Možnosť bezplatného otestovania domácej výučby je od 1. – 100. lekciu. Na ďalšie pokračovanie si môže zakúpiť licenciu, ktorá nie je časovo viazaná. Cena "doživotnej" licencie pre žiaka je 27,00 €.
    Zľava 50 % platí na rodinné verzie (v prípade súrodencov na škole je prvá licencia za 27,00 €, druhá a ďalšie sú za 13,50 €).

     

   • ZAV - pokyny na prihlásenie do programu

   • V školskom roku 2022/2023 sa prihlasujete: https://student.zav.cz/#!/login


    Odporúčame po prvom spustení programu zmeniť prednastavené heslo. 


    Hubár - hra

    https://houbar.zav.cz/

     

   • Z histórie: Prečo je na klávesách F a J vystupujúca čiarka?
   • Hoci sa najmä v oblasti počítačov technológie neustále vyvíjajú, niektoré veci zostávajú celé roky nezmenené. Jednou z takýchto súčastí moderných počítačov je samotná klávesnica. Tá svoju podobu s výnimkou drobných ergonomických úprav a vychytávok prakticky nezmenila už od roku 1873, kedy bola po prvý raz navrhnutá.

    Klávesnica je nevyhnutným komunikačným prostriedkom medzi počítačom a používateľom. Dnes už aj malé dieťa vie, že ak chce akúkoľvek informáciu odovzdať počítaču, bude na to potrebovať práve klávesnicu.

    Najdominatnejšou vlastnosťou každej klávesnice, ktorú si každý používateľ všimne na prvý pohľad, je fakt, že klávesy s písmenami nie sú usporiadané v abecednom poradí. Druhou výraznou vlastnosťou je, že klávesy s písmenami F a J majú na sebe drobné do priestoru vystupujúce čiarky. Prečo je to tak a na čo tento prvok slúži?

    Aby sme pochopili, prečo má klávesnica práve také rozloženie písmen, na aké sme zvyknutí, musíme sa na chvíľu preniesť do roku 1873, kedy páni Sholes a Gidden predali svoj dizajn klávesnice spoločnosti Remington, ktorá neskôr predstavila písací stroj Remington 1. Najčastejšie rozloženie klávesov, tzv. QWERTY, je pomenované podľa prvých šiestich písmen usporiadaných v prvom riadku. Písmená boli umiestnené tak, aby začiatky najčastejšie používaných písmen v angličtine boli blízko seba.

    Rozloženie klávesnice typu QWERTY:

    Okrem klávesnice typu QWERTY poznáme aj klávesnicu DVORAK. Tá bola vynájdená v roku 1936Dr. Augustom Dvorakom a jeho švagrom Dr. Williamom Deasleym. Tí spolu strávili mnoho rokov skúmaním pohybu rúk a fyziológiou a tvrdili, že DVORAK si vyžaduje menšie úsilie, menej pohybu a prichádza tak aj k menšiemu počtu chýb. Bohužiaľ, v čase, keď s nápadom prišli, bol už typ QWERTY dávno dobre rozšírený na trhu a DVORAK si svoje miesto nenašiel.

    Rozloženie klávesnice typu DVORAK:

    Pri písaní na stroji či počítači je podstatný správny prstoklad. Ak sa naučíte písať na klávesnici bez toho, aby ste sa pozerali na svoje prsty, môže za to tzv. svalová pamäť. Po niekoľkých tréningoch svalová pamäť preberá kontrolu a človek dokáže napísať až 60 slov za minútu bez toho, aby čo i len okom mihol a dokáže to dokonca aj poslepiačky. Čiarky na písmenách F a J slúžia na QWERTY klávesnici ako hmatový ukazovateľ pre ukazováky, ktoré určujú, či sú prsty na tom správnom mieste. Základná poloha všetkých prstov totiž určuje, aby boli ukazováky práve na písmenách F a J. Ak chceme nájsť správnu polohu pre ukazováky bez toho, aby sme sa pozerali na klávesnicu, majú nám v tom pomôcť práve vystupujúce čiarky.

    Zdroj: Dobré noviny

   • Špeciálne znaky - kombinácia kláves
  • Nevädzkárska fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje
  • Kontakty

          Zriaďovateľ strednej školy

    • Meno školy
    • Obchodná akadémia, Nevädzová 3, Bratislava
    • Email na správcu obsahu
    • Ing. Adriana Jurášková, juraskova@oanba.sk
    • Telefón
    • 02/43 41 11 58 (sekretariát riaditeľky)
    • Adresa školy
    • Nevädzová 3
     820 07 Bratislava
     Slovakia
    • Úradné hodiny
    • Školský rok:
     07.30 h - 08.00 h
     11.20 h - 11.50 h
     Počas prázdnin:
     8.00 h - 12.00 h
    • Riaditeľka školy
    • Ing. Jana Orthová
     j.orthova@oanba.sk
     02/43 41 11 58
     prijímacie konanie
    • Zástupkyňa riaditeľky
    • Mgr. Darina Chobotová
     chobotova@oanba.sk
     02/43 41 09 22
     akcie školy, všeobecno-vzdelávacie predmety
    • Zástupkyňa riaditeľky
    • Ing. Adriana Jurášková
     juraskova@oanba.sk
     02/43 41 09 22
     maturitné skúšky, odborné predmety, web
    • Zborovňa, kabinety učiteľov
    • 02/43 42 01 16 (vrátnica)
    • Ekonomický úsek - vedúca
    • Slavomíra Krištofčáková
     ekonom.usek@oanba.sk
     02/43 41 11 59
    • Školská jedáleň
    • Elena Nižnanská
     veduca.sj@oanba.sk
     02/43 29 41 41
    • IČO
    • 17 327 652
    • DIČ
    • 2020868564
    • Výchovná poradkyňa
    • Mgr. Katarína Novotová
     vychovnyporadca@oanba.sk
    • Oznamovanie protiprávnej činnosti
    • Obvodné oddelenie PZ Bratislava Ružinov – východ
     Sputniková 12, Bratislava
     0961 032 705
     oopzruzinovvychod@minv.sk
     chranimedeti@minv.sk