• PODNIKATEĽSKÉ ZRUČNOSTI
   • originálny vzdelávací program
   • ODBORNOSŤ PRE PRAX
   • zameriavame sa na rozvoj mäkkých zručností (soft skills)
   • ĽUDSKOSŤ A TOLERANCIA
   • sme jedna rodina
   • PROJEKTY A INOVÁCIE
   • hľadáme pre žiakov
    nové cesty poznania
   • PRÍJEMNÉ ŠKOLSKÉ PROSTREDIE
   • v každom ročnom období
   • "I ♥ Nevädzka"
   • "Nevädzka - škola, na ktorú sa nezabúda"
   • "Nie som ako ostatní. Som na Nevädzke."
   • Nevädzka - múdrosť do vrecka...
   • "Nevädzka - keď ju miluješ, niet čo riešiť."
   • "Jedlo zaháňa hlad, Nevädzka hlúposť"
   • "Všade dobre, na Nevädzke najlepšie"
   • "Nevädzka nie je škola, ale životný štýl"
 • S kým spolupracujeme

  • Cambridgeské skúšky
  • Erasmus+
  • Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu
  • Nadácia Pontis
  • European Computer Driving Licence
  • JA Slovensko
  • IT akadémia
  • KROS
  • Leitner Leitner
  • ISIC
  • SCCF
  • Ekonomická univerzita NHF
  • Nevädzkárska fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje
  • Kontakty

          Zriaďovateľ strednej školy

    • Meno školy
    • Obchodná akadémia, Nevädzová 3, Bratislava
    • Email na správcu obsahu
    • Ing. Adriana Jurášková, juraskova@oanba.sk
    • Telefón
    • 02/43 41 11 58 (sekretariát riaditeľky)
    • Adresa školy
    • Nevädzová 3
     820 07 Bratislava
     Slovakia
    • Úradné hodiny
    • Školský rok:
     07.30 h - 08.00 h
     11.20 h - 11.50 h
     Počas prázdnin:
     8.00 h - 12.00 h
    • Riaditeľka školy
    • Ing. Jana Orthová
     j.orthova@oanba.sk
     02/43 41 11 58
     prijímacie konanie
    • Zástupkyňa riaditeľky
    • Mgr. Darina Chobotová
     chobotova@oanba.sk
     02/43 41 09 22
     akcie školy, všeobecno-vzdelávacie predmety
    • Zástupkyňa riaditeľky
    • Ing. Adriana Jurášková
     juraskova@oanba.sk
     02/43 41 09 22
     maturitné skúšky, odborné predmety, web
    • Zborovňa, kabinety učiteľov
    • 02/43 42 01 16 (vrátnica)
    • Ekonomický úsek - vedúca
    • Slavomíra Krištofčáková
     ekonom.usek@oanba.sk
     02/43 41 11 59
    • Školská jedáleň
    • Elena Nižnanská
     veduca.sj@oanba.sk
     02/43 29 41 41
    • IČO
    • 17 327 652
    • DIČ
    • 2020868564
    • Výchovná poradkyňa
    • Mgr. Katarína Novotová
     vychovnyporadca@oanba.sk
    • Oznamovanie protiprávnej činnosti
    • Obvodné oddelenie PZ Bratislava Ružinov – východ
     Sputniková 12, Bratislava
     0961 032 705
     oopzruzinovvychod@minv.sk
     chranimedeti@minv.sk