• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

  Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

  Objednávateľ:
  Typ:
  Rok:
  Mesiac:
  Vyhľadávanie:
  Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Predbežné oznámenie Vyhlásenie VO Otváranie ponúk Informácia o výsledku VO Výsledok VO Postup Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
  Faktúra DF2_2011 s DPH 02.02.2011
  Faktúra 75/2017 Riad do školskej jedálne-misky, poháre 39,08 s DPH z 10.10.2011 04.09.2017 Metro Cash & Carry SR, s.r.o. Obchodná akadémia, Nevädzova3, Bratislava Ing. Erika Marošová, PhD. Riaditeľka 05.09.2017 05.09.2017
  Faktúra 61/2017 Komunálny odpad 149,31 s DPH 1322162 10.07.2017 Hlavné mesto Bratislava Obchodná akadémia, Nevädzova3, Bratislava Ing. Erika Marošová, PhD. Riaditeľka 11.07.2017 11.07.2017
  Faktúra 62/2017 Signalizácia 06/2017 58,55 s DPH 2071 12.07.2017 Hlavné mesto Bratislava Obchodná akadémia, Nevädzova3, Bratislava Ing. Erika Marošová, PhD. Riaditeľka 13.07.2017 13.07.2017
  Faktúra 63/2017 Energie 7/2017 2 820,00 bez DPH 163/16 06.07.2017 Špeciálna základná škola, Nevädzova 3, BA Obchodná akadémia, Nevädzova3, Bratislava Ing. Erika Marošová, PhD. Riaditeľka 10.07.2017 10.07.2017
  Faktúra 65/2017 Energie 8/2017 2 820,00 s DPH 163/16 08.08.2017 Špeciálna základná škola, Nevädzova 3, BA Obchodná akadémia, Nevädzova3, Bratislava Ing. Erika Marošová, PhD. Riaditeľka 08.08.2017 08.08.2017
  Faktúra 66/2017 Odvoz odpadu zo ŠJ 18,60 s DPH 35/2014 08.08.2017 GLOBAL GREEN s.r.o. Obchodná akadémia, Nevädzova3, Bratislava Ing. Erika Marošová, PhD. Riaditeľka 08.08.2017 08.08.2017
  Faktúra 67/2017 Telefón 07/2017 74,27 s DPH 5100004442 09.08.2017 Slovak Telecom a.s. Obchodná akadémia, Nevädzova3, Bratislava Ing. Erika Marošová, PhD. Riaditeľka 09.08.2017 09.08.2017
  Faktúra 68/2017 Signalizácia 7/2017 58,55 s DPH 2071 16.08.2017 Hlavné mesto Bratislava Obchodná akadémia, Nevädzova3, Bratislava Ing. Erika Marošová, PhD. Riaditeľka 16.08.2017 16.08.2017
  Faktúra 73/2017 Čistiace a hyg.potreby 87,25 s DPH z 10.10.2011 30.08.2017 Metro Cash & Carry SR, s.r.o. Obchodná akadémia, Nevädzova3, Bratislava Ing. Erika Marošová, PhD. Riaditeľka 30.08.2017 30.08.2017
  Faktúra 74/2017 Minerálky na maturity-repre 34,16 s DPH z 10.10.2011 04.09.2017 Metro Cash & Carry SR, s.r.o. Obchodná akadémia, Nevädzova3, Bratislava Ing. Erika Marošová, PhD. Riaditeľka 05.09.2017 05.09.2017
  Faktúra 76/2017 pevná linka 73,21 s DPH 5100004442 06.09.2017 Slovak Telecom a.s. Obchodná akadémia, Nevädzova3, Bratislava Ing. Erika Marošová, PhD. Riaditeľka 08.09.2017 08.09.2017
  Faktúra 59/2017 Služby technika BOZP,PO,PZS 90,00 s DPH 68/2005 03.07.2017 Milan Bojnanský Obchodná akadémia, Nevädzova3, Bratislava Ing. Erika Marošová, PhD. Riaditeľka 06.07.2017 06.07.2017
  Faktúra 79/2017 Čierne fixy na biele tabule 86,32 s DPH z 10.10.2011 12.09.2017 Metro Cash & Carry SR, s.r.o. Obchodná akadémia, Nevädzova3, Bratislava Ing. Erika Marošová, PhD. Riaditeľka 13.09.2017 13.09.2017
  Faktúra 81/2017 Energie 9/2017 2 820,00 s DPH 163/16 13.09.2017 Špeciálna základná škola, Nevädzova 3, BA Obchodná akadémia, Nevädzova3, Bratislava Ing. Erika Marošová, PhD. Riaditeľka 13.09.2017 13.09.2017
  Faktúra 83/2017 Signalizácia 8/2017 58,55 s DPH 2071 14.09.2017 Hlavné mesto Bratislava Obchodná akadémia, Nevädzova3, Bratislava Ing. Erika Marošová, PhD. Riaditeľka 19.09.2017 19.09.2017
  Faktúra 84/2017 Vidličky, solničky a chlebník pre ŠJ 55,00 s DPH z 10.10.2011 19.09.2017 Metro Cash & Carry SR, s.r.o. Obchodná akadémia, Nevädzova3, Bratislava Ing. Erika Marošová, PhD. Riaditeľka 19.09.2017 19.09.2017
  VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 2/2017 Učebnice cudzieho jazyka 2 490,00 s DPH 04.09.2017 20.09.2017 21.09.2017 Distribučná agentúra AD REM, Pre školy Obchodná akadémia, Nevädzova3, Bratislava 25.09.2017
  Faktúra 87/2017 Prenájom kopírovacie stroja-zborovňa 100,39 s DPH 2006 0905 28.09.2017 RIN, s.r.o. Obchodná akadémia, Nevädzova3, Bratislava Ing. Erika Marošová, PhD. Riaditeľka 29.09.2017 29.09.2017
  Faktúra 88/2017 Prenájom kopírovacie stroja-vrátnica 39,83 s DPH 2006 0522 28.09.2017 RIN, s.r.o. Obchodná akadémia, Nevädzova3, Bratislava Ing. Erika Marošová, PhD. Riaditeľka 29.09.2017 29.09.2017
  << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/1009
  • Nevädzkárska fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje
  • Kontakty

          Zriaďovateľ strednej školy

    • Meno školy
    • Obchodná akadémia, Nevädzová 3, Bratislava
    • Email na správcu obsahu
    • Ing. Adriana Jurášková, juraskova@oanba.sk
    • Telefón
    • 02/43 41 11 58 (sekretariát riaditeľky)
    • Adresa školy
    • Nevädzová 3
     820 07 Bratislava
     Slovakia
    • Úradné hodiny
    • Školský rok:
     07.30 h - 08.00 h
     11.20 h - 11.50 h
     Počas prázdnin:
     8.00 h - 12.00 h
    • Riaditeľka školy
    • Ing. Jana Orthová
     j.orthova@oanba.sk
     02/43 41 11 58
     prijímacie konanie
    • Zástupkyňa riaditeľky
    • Mgr. Darina Chobotová
     chobotova@oanba.sk
     02/43 41 09 22
     akcie školy, všeobecno-vzdelávacie predmety
    • Zástupkyňa riaditeľky
    • Ing. Adriana Jurášková
     juraskova@oanba.sk
     02/43 41 09 22
     maturitné skúšky, odborné predmety, web
    • Zborovňa, kabinety učiteľov
    • 02/43 42 01 16 (vrátnica)
    • Ekonomický úsek - vedúca
    • Slavomíra Krištofčáková
     ekonom.usek@oanba.sk
     02/43 41 11 59
    • Školská jedáleň
    • Elena Nižnanská
     veduca.sj@oanba.sk
     02/43 29 41 41
    • IČO
    • 17 327 652
    • DIČ
    • 2020868564
    • Výchovná poradkyňa
    • Mgr. Katarína Novotová
     vychovnyporadca@oanba.sk
    • Oznamovanie protiprávnej činnosti
    • Obvodné oddelenie PZ Bratislava Ružinov – východ
     Sputniková 12, Bratislava
     0961 032 705
     oopzruzinovvychod@minv.sk
     chranimedeti@minv.sk