• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

  Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

  Objednávateľ:
  Typ:
  Rok:
  Mesiac:
  Vyhľadávanie:
  Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Predbežné oznámenie Vyhlásenie VO Otváranie ponúk Informácia o výsledku VO Výsledok VO Postup Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
  Faktúra 15/2015 8 GB pamäť pre server 319,99 s DPH 1/2011 30.01.2015 Marián Šimo - TIP Obchodná akadémia, Nevädzova3, Bratislava 30.01.2015
  Faktúra 80/2017 ASC Strava modul do ŠJ 298,00 s DPH 16/2017 12.09.2017 ASC Applied Software Consultants, s.r.o. Obchodná akadémia, Nevädzova3, Bratislava Ing. Erika Marošová, PhD. Riaditeľka 13.09.2017 13.09.2017
  Faktúra 167/2019 Aplikačné a systémové konzultácie 26,94 s DPH 24.10.2019 Vema, s.r.o. Obchodná akadémia, Nevädzova3, Bratislava Ing. Jana Orthová Riaditeľka 24.10.2019 24.10.2019
  Faktúra 24/2017 Autobus - lyžiarsky výcvik 369,00 s DPH 5/2017 22.03.2017 Roman Galovič, Galovič-Trans Obchodná akadémia, Nevädzova3, Bratislava Ing. Erika Marošová, PhD. Riaditeľka 23.03.2017 23.03.2017
  Faktúra 156/2019 BOZP III.štvrťrok 90,00 s DPH HZ68/2005 03.10.2019 Milan Bojňanský Obchodná akadémia, Nevädzova3, Bratislava Ing. Jana Orthová Riaditeľka 07.10.2019 03.10.2019
  Faktúra 72/2018 Baliaci material ŠJ 25,52 s DPH z 10.10.2011 11.06.2018 Metro Cash & Carry SR, s.r.o. Obchodná akadémia, Nevädzova3, Bratislava Ing. Erika Marošová, PhD. Riaditeľka 12.06.2018 12.06.2018
  Faktúra 136/2016 Biela tabuľa 2 ks 489,50 s DPH 47/2016 27.12.2016 Školex. spol. s.r.o. Obchodná akadémia, Nevädzova3, Bratislava Ing. Erika Marošová, PhD. Riaditeľka 27.12.2016 27.12.2016
  Faktúra 169/2015 Biele tabule 745,20 s DPH 63/2015 23.11.2015 Školex Obchodná akadémia, Nevädzova3, Bratislava Ing. Erika Marošová, PhD. Riaditeľka 23.11.2015
  Faktúra 22/2017 Biologický odpad zo ŠJ 33,76 s DPH 35/2014 23.03.2017 GLOBAL GREEN s.r.o. Obchodná akadémia, Nevädzova3, Bratislava Ing. Erika Marošová, PhD. Riaditeľka 23.03.2017 23.03.2017
  Faktúra 2/2016 Biologický odpad zo ŠJ 21,12 s DPH 35/2014 13.01.2016 GLOBAL GREEN s.r.o. Obchodná akadémia, Nevädzova3, Bratislava Ing. Erika Marošová, PhD. Riaditeľka 13.01.2016
  Faktúra 62/2016 Biologický odpad zo ŠJ 19,59 s DPH 35/2014 22.06.2016 GLOBAL GREEN s.r.o. Obchodná akadémia, Nevädzova3, Bratislava Ing. Erika Marošová, PhD. Riaditeľka 24.06.2016 22.06.2016
  Faktúra 44/2015 Biologický odpad zo ŠJ 16,84 s DPH 35/2014 13.03.2015 GLOBAL GREEN s.r.o. Obchodná akadémia, Nevädzova3, Bratislava 13.03.2015
  Faktúra 8/2015 Biologický odpad zo ŠJ 15,32 s DPH 35/2014 35/2014 16.01.2015 GLOBAL GREEN s.r.o. Obchodná akadémia, Nevädzova3, Bratislava 16.01.2015
  Faktúra 57/2018 Biologický odpad zo ŠJ 14,40 s DPH bez z 15.12.2017 21.05.2018 CMT Group s.r.o. Školská jedáleň pri Obchodnej akadémii Ing. Erika Marošová, PhD. Riaditeľka 22.05.2018 22.05.2018
  Faktúra 9/2019 Biologický odpad zo ŠJ 14,40 s DPH z 17.12.2017 17.01.2019 CMT Group s.r.o. Obchodná akadémia, Nevädzova3, Bratislava Ing. Erika Marošová, PhD. Riaditeľka 18.01.2019 18.01.2019
  Faktúra 59/2015 Biologický odpad zo ŠJ 16,00 s DPH 35/2014 17.04.2015 GLOBAL GREEN s.r.o. Obchodná akadémia, Nevädzova3, Bratislava 17.04.2015
  Faktúra 65/2015 Biologický odpad zo ŠJ 15,85 s DPH 35/2014 07.05.2015 GLOBAL GREEN s.r.o. Obchodná akadémia, Nevädzova3, Bratislava 07.05.2015
  Faktúra 40/2019 Biologický odpad zo ŠJ 28,80 s DPH z 17.12.2017 12.03.2019 CMT Group s.r.o. Školská jedáleň pri Obchodnej akadémii Ing. Erika Marošová, PhD. Riaditeľka 13.03.2019 13.03.2019
  Faktúra 85/2015 Biologický odpad zo ŠJ 16,00 s DPH 35/2014 19.06.2015 GLOBAL GREEN s.r.o. Obchodná akadémia, Nevädzova3, Bratislava 19.06.2015
  Faktúra 174/2018 Biologický odpad zo ŠJ 36,00 s DPH z 17.12.2017 10.12.2018 CMT Group s.r.o. Obchodná akadémia, Nevädzova3, Bratislava Ing. Erika Marošová, PhD. Riaditeľka 11.12.2018 11.12.2018
  << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/1009
  • Nevädzkárska fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje
  • Kontakty

          Zriaďovateľ strednej školy

    • Meno školy
    • Obchodná akadémia, Nevädzová 3, Bratislava
    • Email na správcu obsahu
    • Ing. Adriana Jurášková, juraskova@oanba.sk
    • Telefón
    • 02/43 41 11 58 (sekretariát riaditeľky)
    • Adresa školy
    • Nevädzová 3
     820 07 Bratislava
     Slovakia
    • Úradné hodiny
    • Školský rok:
     07.30 h - 08.00 h
     11.20 h - 11.50 h
     Počas prázdnin:
     8.00 h - 12.00 h
    • Riaditeľka školy
    • Ing. Jana Orthová
     j.orthova@oanba.sk
     02/43 41 11 58
     prijímacie konanie
    • Zástupkyňa riaditeľky
    • Mgr. Darina Chobotová
     chobotova@oanba.sk
     02/43 41 09 22
     akcie školy, všeobecno-vzdelávacie predmety
    • Zástupkyňa riaditeľky
    • Ing. Adriana Jurášková
     juraskova@oanba.sk
     02/43 41 09 22
     maturitné skúšky, odborné predmety, web
    • Zborovňa, kabinety učiteľov
    • 02/43 42 01 16 (vrátnica)
    • Ekonomický úsek - vedúca
    • Slavomíra Krištofčáková
     ekonom.usek@oanba.sk
     02/43 41 11 59
    • Školská jedáleň
    • Elena Nižnanská
     veduca.sj@oanba.sk
     02/43 29 41 41
    • IČO
    • 17 327 652
    • DIČ
    • 2020868564
    • Výchovná poradkyňa
    • Mgr. Katarína Novotová
     vychovnyporadca@oanba.sk
    • Oznamovanie protiprávnej činnosti
    • Obvodné oddelenie PZ Bratislava Ružinov – východ
     Sputniková 12, Bratislava
     0961 032 705
     oopzruzinovvychod@minv.sk
     chranimedeti@minv.sk