• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

  Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

  Objednávateľ:
  Typ:
  Rok:
  Mesiac:
  Vyhľadávanie:
  Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Predbežné oznámenie Vyhlásenie VO Otváranie ponúk Informácia o výsledku VO Výsledok VO Postup Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
  Faktúra DF2_2011 s DPH 02.02.2011
  Faktúra 27/2018 Čistiace potreby ŠJ 27,23 s DPH z 10.10.2011 16.03.2018 Metro Cash & Carry SR, s.r.o. Obchodná akadémia, Nevädzova3, Bratislava Ing. Erika Marošová, PhD. Riaditeľka 19.03.2018 19.03.2018
  Faktúra 16/2018 Repre 35,98 s DPH z 10.10.2011 20.02.2018 Metro Cash & Carry SR, s.r.o. Obchodná akadémia, Nevädzova3, Bratislava Ing. Erika Marošová, PhD. Riaditeľka 22.02.2018 22.02.2018
  Zmluva č. ZO_2018Z9245 Zabezpečenie výkonu zodpovednej osoby 42.00/mes s DPH 20.02.2018 Osobnyudaj, s.r.o. Obchodná akadémia, Nevädzova3, Bratislava Ing. Erika Marošová, PhD. Riaditeľka 20.02.2018
  Faktúra 17/2018 Poistenie žiakov 761,00 s DPH 5720030463 26.02.2018 Generali Slovensko, poisťovňa a.s. Obchodná akadémia, Nevädzova3, Bratislava Ing. Erika Marošová, PhD. Riaditeľka 27.02.2018 27.02.2018
  Faktúra 18/2018 Oprava signalizácie 52,80 s DPH 4/2018 27.02.2018 GK SECURITY, Ivan Grimpliny Obchodná akadémia, Nevädzova3, Bratislava Ing. Erika Marošová, PhD. Riaditeľka 28.02.2018 28.02.2018
  Faktúra 19/2018 Prenájom kopírovacie stroja-vrátnica 64,07 s DPH 2006 0522 01.03.2018 RIN, s.r.o. Obchodná akadémia, Nevädzova3, Bratislava Ing. Erika Marošová, PhD. Riaditeľka 01.03.2018 01.03.2018
  Faktúra 20/2018 Prenájom kopírovacie stroja-zborovňa 154,98 s DPH 2006 0905 01.03.2018 RIN, s.r.o. Obchodná akadémia, Nevädzova3, Bratislava Ing. Erika Marošová, PhD. Riaditeľka 01.03.2018 01.03.2018
  Faktúra 21/2018 Energie 3/2018 2 820,00 s DPH 163/16 07.03.2018 Špeciálna základná škola, Nevädzova 3, BA Obchodná akadémia, Nevädzova3, Bratislava Ing. Erika Marošová, PhD. Riaditeľka 07.03.2018 07.03.2018
  Faktúra 22/2018 Toner zástupcovňa 64,80 s DPH 5/2018 07.03.2018 PRYZMAT Slovakia, s.r.o. Obchodná akadémia, Nevädzova3, Bratislava Ing. Erika Marošová, PhD. Riaditeľka 13.03.2018 13.03.2018
  Faktúra 23/2018 Pevná linka 2/2018 77,68 s DPH 5100004442 07.03.2018 Slovak Telecom a.s. Obchodná akadémia, Nevädzova3, Bratislava Ing. Erika Marošová, PhD. Riaditeľka 13.03.2018 13.03.2018
  Faktúra 24/2018 Členský príspevok DofE 169,00 s DPH 8/2018 16.03.2018 The Duke of Edinburgh´s International Award Slovensko Obchodná akadémia, Nevädzova3, Bratislava Ing. Erika Marošová, PhD. Riaditeľka 16.03.2018 16.03.2018
  Faktúra 25/2018 Erasmus+ Stretnutie DE+E+SK pohostenie+obedy 302,13 s DPH DE03-KA219-022914_3 12.03.2018 ŠJ pri Obchodnej akadémii Obchodná akadémia, Nevädzova3, Bratislava Ing. Erika Marošová, PhD. Riaditeľka 12.03.2018 12.03.2018
  Faktúra 26/2018 Fixy na biele tabule, čistiace prostriedky 96,01 s DPH z 10.10.2011 15.03.2018 Metro Cash & Carry SR, s.r.o. Obchodná akadémia, Nevädzova3, Bratislava Ing. Erika Marošová, PhD. Riaditeľka 19.03.2018 19.03.2018
  Faktúra 28/2018 Odber biologického odpadu a olejov ŠJ 28,80 s DPH bez čísla z 15.12.2017 19.03.2018 CMT Group s.r.o. Školská jedáleň pri Obchodnej akadémii Ing. Erika Marošová, PhD. Riaditeľka 20.03.2018 20.03.2018
  Faktúra 14/2018 Nedoplatok za vodu rok 2017 1 078,09 s DPH 163/16 09.02.2018 Špeciálna základná škola, Nevädzova 3, BA Obchodná akadémia, Nevädzova3, Bratislava Ing. Erika Marošová, PhD. Riaditeľka 21.02.2018 21.02.2018
  Faktúra 29/2018 Komunálny odpad - rok 2018 1 692,18 s DPH 1322162 21.03.2018 Hlavné mesto Bratislava Obchodná akadémia, Nevädzova3, Bratislava Ing. Erika Marošová, PhD. Riaditeľka 22.03.2018 22.03.2018
  Faktúra 30/2018 Servítky 5,86 s DPH z 10.10.2011 28.03.2018 Metro Cash & Carry SR, s.r.o. Obchodná akadémia, Nevädzova3, Bratislava Ing. Erika Marošová, PhD. Riaditeľka 03.04.2018 03.04.2018
  Faktúra 31/2018 Signalizácia 2/2018 58,55 s DPH 2071 03.04.2018 Hlavné mesto Bratislava Obchodná akadémia, Nevädzova3, Bratislava Ing. Erika Marošová, PhD. Riaditeľka 04.04.2018 04.04.2018
  Faktúra 32/2018 Prenájom kopírovacie stroja-zborovňa 102,30 s DPH 2006 0905 03.04.2018 RIN, s.r.o. Obchodná akadémia, Nevädzova3, Bratislava Ing. Erika Marošová, PhD. Riaditeľka 04.04.2018 04.04.2018
  << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/1009
  • Nevädzkárska fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje
  • Kontakty

          Zriaďovateľ strednej školy

    • Meno školy
    • Obchodná akadémia, Nevädzová 3, Bratislava
    • Email na správcu obsahu
    • Ing. Adriana Jurášková, juraskova@oanba.sk
    • Telefón
    • 02/43 41 11 58 (sekretariát riaditeľky)
    • Adresa školy
    • Nevädzová 3
     820 07 Bratislava
     Slovakia
    • Úradné hodiny
    • Školský rok:
     07.30 h - 08.00 h
     11.20 h - 11.50 h
     Počas prázdnin:
     8.00 h - 12.00 h
    • Riaditeľka školy
    • Ing. Jana Orthová
     j.orthova@oanba.sk
     02/43 41 11 58
     prijímacie konanie
    • Zástupkyňa riaditeľky
    • Mgr. Darina Chobotová
     chobotova@oanba.sk
     02/43 41 09 22
     akcie školy, všeobecno-vzdelávacie predmety
    • Zástupkyňa riaditeľky
    • Ing. Adriana Jurášková
     juraskova@oanba.sk
     02/43 41 09 22
     maturitné skúšky, odborné predmety, web
    • Zborovňa, kabinety učiteľov
    • 02/43 42 01 16 (vrátnica)
    • Ekonomický úsek - vedúca
    • Slavomíra Krištofčáková
     ekonom.usek@oanba.sk
     02/43 41 11 59
    • Školská jedáleň
    • Elena Nižnanská
     veduca.sj@oanba.sk
     02/43 29 41 41
    • IČO
    • 17 327 652
    • DIČ
    • 2020868564
    • Výchovná poradkyňa
    • Mgr. Katarína Novotová
     vychovnyporadca@oanba.sk
    • Oznamovanie protiprávnej činnosti
    • Obvodné oddelenie PZ Bratislava Ružinov – východ
     Sputniková 12, Bratislava
     0961 032 705
     oopzruzinovvychod@minv.sk
     chranimedeti@minv.sk