• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

  Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

  Objednávateľ:
  Typ:
  Rok:
  Mesiac:
  Vyhľadávanie:
  Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Predbežné oznámenie Vyhlásenie VO Otváranie ponúk Informácia o výsledku VO Výsledok VO Postup Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
  Faktúra 167/2019 Aplikačné a systémové konzultácie 26,94 s DPH 24.10.2019 Vema, s.r.o. Obchodná akadémia, Nevädzova3, Bratislava Ing. Jana Orthová Riaditeľka 24.10.2019 24.10.2019
  Faktúra 166/2019 Toner do ŠJ 48,00 s DPH 21.10.2019 PRYZMAT Slovakia, s.r.o. Obchodná akadémia, Nevädzova3, Bratislava Ing. Jana Orthová Riaditeľka 24.10.2019 21.10.2019
  Faktúra 165/2019 Čistiace a hygienické potreby 33,08 s DPH z 10.10.2011 17.10.2019 Metro Cash & Carry SR, s.r.o. Obchodná akadémia, Nevädzova3, Bratislava Ing. Jana Orthová Riaditeľka 24.10.2019 17.10.2019
  Faktúra 163/2019 Servis bezpečnostných zariadení 33,60 s DPH 16.10.2019 GK SECURITY, Ivan Grimpliny Obchodná akadémia, Nevädzova3, Bratislava Ing. Jana Orthová Riaditeľka 17.10.2019 16.10.2019
  Faktúra 164/2019 Odvoz biologického odpadu ŠJ 28,80 s DPH HZ z 15.12.2017 16.10.2019 CMT Group s.r.o. Školská jedáleň pri Obchodnej akadémii Ing. Jana Orthová Riaditeľka 17.10.2019 16.10.2019
  Faktúra 162/2019 Servisné práce 540,00 s DPH 1/2011 15.10.2019 Marián Šimo - TIP Obchodná akadémia, Nevädzova3, Bratislava Ing. Jana Orthová Riaditeľka 17.10.2019 24.10.2019
  Faktúra 161/2019 Toner do tlačiarne 51,60 s DPH 14.10.2019 PRYZMAT Slovakia, s.r.o. Obchodná akadémia, Nevädzova3, Bratislava Ing. Jana Orthová Riaditeľka 17.10.2019 24.10.2019
  Faktúra 160/2019 Telefón 9/2019 89,24 s DPH 5100004442 11.10.2019 Slovak Telecom a.s. Obchodná akadémia, Nevädzova3, Bratislava Ing. Jana Orthová Riaditeľka 15.10.2019 11.10.2019
  Faktúra 159/2019 Služby signalizácia 9/2019 58,55 s DPH HZ2071 11.10.2019 Hlavné mesto Bratislava Obchodná akadémia, Nevädzova3, Bratislava Ing. Jana Orthová Riaditeľka 15.10.2019 11.10.2019
  Zmluva Darovacia zmluva - Lemon Lynguage Center, s.r.o. s DPH 09.10.2019 9.10.2019 Obchodná akadémia, Nevädzova3, Bratislava Ing. Jana Orhová riaditeľka 29.10.2019
  Faktúra 157/2019 Teplomery a vlhkomery do ŠJ 241,06 s DPH 70/2019 04.10.2019 Prenx s.r.o. Školská jedáleň pri Obchodnej akadémii Ing. Jana Orthová Riaditeľka 08.10.2019 04.10.2019
  Faktúra 156/2019 BOZP III.štvrťrok 90,00 s DPH HZ68/2005 03.10.2019 Milan Bojňanský Obchodná akadémia, Nevädzova3, Bratislava Ing. Jana Orthová Riaditeľka 07.10.2019 03.10.2019
  Faktúra 155/2019 Prenájom kopírky zborovňa 87,32 s DPH 2006-905 01.10.2019 RIN, s.r.o. Obchodná akadémia, Nevädzova3, Bratislava Ing. Jana Orthová Riaditeľka 04.10.2019 01.10.2019
  Faktúra 154/2019 Prenájom kopírky 49,76 s DPH 2006-0522 01.10.2019 RIN, s.r.o. Obchodná akadémia, Nevädzova3, Bratislava Ing. Jana Orthová Riaditeľka 04.10.2019 01.10.2019
  Faktúra 153/2019 Výkon zodpovednej osoby 42,00 s DPH zo_2018Z9245 ZO_2018Z9245 01.10.2019 Osobny udaj, s.r.o. Obchodná akadémia, Nevädzova3, Bratislava Ing. Jana Orthová Riaditeľka 04.10.2019 01.10.2019
  Faktúra 152/2019 Nákup kancelárskych potrieb 208,24 s DPH z 10.10.2011 27.09.2019 Metro Cash & Carry SR, s.r.o. Obchodná akadémia, Nevädzova3, Bratislava Ing. Jana Orthová Riaditeľka 01.10.2019 27.09.2019
  Faktúra 151/2019 Nákup čistiacich prostriedkov 345,43 s DPH z 10.10.2011 26.09.2019 Metro Cash & Carry SR, s.r.o. Obchodná akadémia, Nevädzova3, Bratislava Ing. Jana Orthová Riaditeľka 01.10.2019 26.09.2019
  Faktúra 149/2019 Tlačiarenské služby 48,47 s DPH 61/2019 19.09.2019 Slovenská pošta Obchodná akadémia, Nevädzova3, Bratislava Ing. Jana Orthová Riaditeľka 20.09.2019 19.09.2019
  Faktúra 150/2019 Tonery do tlačiarní 103,20 s DPH 19.09.2019 PRYZMAT Slovakia, s.r.o. Obchodná akadémia, Nevädzova3, Bratislava Ing. Jana Orthová Riaditeľka 23.09.2019 19.09.2019
  Faktúra 148/2019 Nákup čistiacich a hygienických prostriedkov 433,25 s DPH z 10.10.2011 16.09.2019 Metro Cash & Carry SR, s.r.o. Obchodná akadémia, Nevädzova3, Bratislava Ing. Jana Orthová Riaditeľka 18.09.2019 16.09.2019
  << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/1009
  • Nevädzkárska fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje
  • Kontakty

          Zriaďovateľ strednej školy

    • Meno školy
    • Obchodná akadémia, Nevädzová 3, Bratislava
    • Email na správcu obsahu
    • Ing. Adriana Jurášková, juraskova@oanba.sk
    • Telefón
    • 02/43 41 11 58 (sekretariát riaditeľky)
    • Adresa školy
    • Nevädzová 3
     820 07 Bratislava
     Slovakia
    • Úradné hodiny
    • Školský rok:
     07.30 h - 08.00 h
     11.20 h - 11.50 h
     Počas prázdnin:
     8.00 h - 12.00 h
    • Riaditeľka školy
    • Ing. Jana Orthová
     j.orthova@oanba.sk
     02/43 41 11 58
     prijímacie konanie
    • Zástupkyňa riaditeľky
    • Mgr. Darina Chobotová
     chobotova@oanba.sk
     02/43 41 09 22
     akcie školy, všeobecno-vzdelávacie predmety
    • Zástupkyňa riaditeľky
    • Ing. Adriana Jurášková
     juraskova@oanba.sk
     02/43 41 09 22
     maturitné skúšky, odborné predmety, web
    • Zborovňa, kabinety učiteľov
    • 02/43 42 01 16 (vrátnica)
    • Ekonomický úsek - vedúca
    • Slavomíra Krištofčáková
     ekonom.usek@oanba.sk
     02/43 41 11 59
    • Školská jedáleň
    • Elena Nižnanská
     veduca.sj@oanba.sk
     02/43 29 41 41
    • IČO
    • 17 327 652
    • DIČ
    • 2020868564
    • Výchovná poradkyňa
    • Mgr. Katarína Novotová
     vychovnyporadca@oanba.sk
    • Oznamovanie protiprávnej činnosti
    • Obvodné oddelenie PZ Bratislava Ružinov – východ
     Sputniková 12, Bratislava
     0961 032 705
     oopzruzinovvychod@minv.sk
     chranimedeti@minv.sk