• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

  Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

  Objednávateľ:
  Typ:
  Rok:
  Mesiac:
  Vyhľadávanie:
  Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Predbežné oznámenie Vyhlásenie VO Otváranie ponúk Informácia o výsledku VO Výsledok VO Postup Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
  Faktúra DF2_2011 s DPH 02.02.2011
  Faktúra 78/2017 Revízia plynového pripojenia 30,00 s DPH 15/2017 08.09.2017 Be Safe s.r.o. Obchodná akadémia, Nevädzova3, Bratislava Ing. Erika Marošová, PhD. Riaditeľka 13.09.2017 13.09.2017
  Faktúra 114/2017 Toner sekretariát 51,60 s DPH 30/2017 27.11.2017 PRYZMAT Slovakia, s.r.o. Obchodná akadémia, Nevädzova3, Bratislava Ing. Erika Marošová, PhD. Riaditeľka 29.11.2017 29.11.2017
  Faktúra 113/2017 Materiál na opravu 499,98 s DPH 28.11.2017 Vercajch centrum, spol.s.r.o. Obchodná akadémia, Nevädzova3, Bratislava Ing. Erika Marošová, PhD. Riaditeľka 28.11.2017 28.11.2017
  Faktúra 112/2017 Knihy cudzieho jazyka 111,92 s DPH 27.11.2017 Distribučná agentúra AD REM Obchodná akadémia, Nevädzova3, Bratislava Ing. Erika Marošová, PhD. Riaditeľka 28.11.2017 28.11.2017
  Faktúra 109/2017 Tlačivo vysvedčenia 187,20 s DPH 26/2017 13.11.2017 ŠEVT a.s. Obchodná akadémia, Nevädzova3, Bratislava Ing. Erika Marošová, PhD. Riaditeľka 14.11.2017 14.11.2017
  Faktúra 107/2017 Toner kabinet ekonómov 48,00 s DPH 25/2017 14.11.2017 PRYZMAT Slovakia, s.r.o. Obchodná akadémia, Nevädzova3, Bratislava Ing. Erika Marošová, PhD. Riaditeľka 15.11.2017 15.11.2017
  Faktúra 104/2017 Toner ekonómka 96,00 s DPH 24/2017 08.11.2017 PRYZMAT Slovakia, s.r.o. Obchodná akadémia, Nevädzova3, Bratislava Ing. Erika Marošová, PhD. Riaditeľka 15.11.2017 15.11.2017
  Faktúra 101/2017 Toner zborovňa 51,60 s DPH 23/2017 03.11.2017 PRYZMAT Slovakia, s.r.o. Obchodná akadémia, Nevädzova3, Bratislava Ing. Erika Marošová, PhD. Riaditeľka 06.11.2017 06.11.2017
  Faktúra 86/2017 Učebnice cudzieho jazyka 2 490,00 s DPH 19/2017 21.09.2017 Distribučná agentúra AD REM, Pre školy Obchodná akadémia, Nevädzova3, Bratislava Ing. Erika Marošová, PhD. Riaditeľka 25.09.2017 25.09.2017
  VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 2/2017 Učebnice cudzieho jazyka 2 490,00 s DPH 04.09.2017 20.09.2017 21.09.2017 Distribučná agentúra AD REM, Pre školy Obchodná akadémia, Nevädzova3, Bratislava 25.09.2017
  Faktúra 85/2017 Toner sekretariát 51,60 s DPH 18/2017 20.09.2017 PRYZMAT Slovakia, s.r.o. Obchodná akadémia, Nevädzova3, Bratislava Ing. Erika Marošová, PhD. Riaditeľka 21.09.2017 21.09.2017
  Faktúra 82/2017 revízia elektrických zariadení 670,00 s DPH 17/2017 12.09.2017 REVNA - el.spol.s.r.o. Obchodná akadémia, Nevädzova3, Bratislava Ing. Erika Marošová, PhD. Riaditeľka 14.09.2017 14.09.2017
  Faktúra 80/2017 ASC Strava modul do ŠJ 298,00 s DPH 16/2017 12.09.2017 ASC Applied Software Consultants, s.r.o. Obchodná akadémia, Nevädzova3, Bratislava Ing. Erika Marošová, PhD. Riaditeľka 13.09.2017 13.09.2017
  Faktúra 77/2017 Revízia plynových zariadení 95,00 s DPH 14/2017 08.09.2017 Be Safe s.r.o. Obchodná akadémia, Nevädzova3, Bratislava Ing. Erika Marošová, PhD. Riaditeľka 13.09.2017 13.09.2017
  Faktúra 120/2017 Zviazanie maturitných skúšok 25,44 s DPH 27/2017 07.12.2017 Kníhviazačstvo J+D Obchodná akadémia, Nevädzova3, Bratislava Ing. Erika Marošová, PhD. Riaditeľka 11.12.2017 11.12.2017
  Faktúra 72/2017 Revízia has.prístrojov a hydrantov 134,52 s DPH 12/2017 25.08.2017 Flamecontrol s.r.o. Obchodná akadémia, Nevädzova3, Bratislava Ing. Erika Marošová, PhD. Riaditeľka 25.08.2017 25.08.2017
  Faktúra 71/2017 Toner vrátnica 51,60 s DPH 13/2017 24.08.2017 PRYZMAT Slovakia, s.r.o. Obchodná akadémia, Nevädzova3, Bratislava Ing. Erika Marošová, PhD. Riaditeľka 24.08.2017 24.08.2017
  Faktúra 70/2017 Oprava signalizácie 50,40 s DPH 11/2017 23.08.2017 GK SECURITY, Ivan Grimpliny Obchodná akadémia, Nevädzova3, Bratislava Ing. Erika Marošová, PhD. Riaditeľka 23.08.2017 23.08.2017
  Faktúra 69/2017 Zviazanie protokolov maturit.skúšok 25,44 s DPH 9/2017 21.08.2017 Kníhviazačstvo J+D Obchodná akadémia, Nevädzova3, Bratislava Ing. Erika Marošová, PhD. Riaditeľka 21.08.2017 21.08.2017
  << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/1009
  • Nevädzkárska fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje
  • Kontakty

          Zriaďovateľ strednej školy

    • Meno školy
    • Obchodná akadémia, Nevädzová 3, Bratislava
    • Email na správcu obsahu
    • Ing. Adriana Jurášková, juraskova@oanba.sk
    • Telefón
    • 02/43 41 11 58 (sekretariát riaditeľky)
    • Adresa školy
    • Nevädzová 3
     820 07 Bratislava
     Slovakia
    • Úradné hodiny
    • Školský rok:
     07.30 h - 08.00 h
     11.20 h - 11.50 h
     Počas prázdnin:
     8.00 h - 12.00 h
    • Riaditeľka školy
    • Ing. Jana Orthová
     j.orthova@oanba.sk
     02/43 41 11 58
     prijímacie konanie
    • Zástupkyňa riaditeľky
    • Mgr. Darina Chobotová
     chobotova@oanba.sk
     02/43 41 09 22
     akcie školy, všeobecno-vzdelávacie predmety
    • Zástupkyňa riaditeľky
    • Ing. Adriana Jurášková
     juraskova@oanba.sk
     02/43 41 09 22
     maturitné skúšky, odborné predmety, web
    • Zborovňa, kabinety učiteľov
    • 02/43 42 01 16 (vrátnica)
    • Ekonomický úsek - vedúca
    • Slavomíra Krištofčáková
     ekonom.usek@oanba.sk
     02/43 41 11 59
    • Školská jedáleň
    • Elena Nižnanská
     veduca.sj@oanba.sk
     02/43 29 41 41
    • IČO
    • 17 327 652
    • DIČ
    • 2020868564
    • Výchovná poradkyňa
    • Mgr. Katarína Novotová
     vychovnyporadca@oanba.sk
    • Oznamovanie protiprávnej činnosti
    • Obvodné oddelenie PZ Bratislava Ružinov – východ
     Sputniková 12, Bratislava
     0961 032 705
     oopzruzinovvychod@minv.sk
     chranimedeti@minv.sk