• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

  Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

  Objednávateľ:
  Typ:
  Rok:
  Mesiac:
  Vyhľadávanie:
  Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Predbežné oznámenie Vyhlásenie VO Otváranie ponúk Informácia o výsledku VO Výsledok VO Postup Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
  Faktúra DF2_2011 s DPH 02.02.2011
  Faktúra 110/2015 čistiace a hyg.potreby 169,84 s DPH z 10.10.2011 28.08.2015 Metro Cash & Carry SR, s.r.o. Obchodná akadémia, Nevädzova3, Bratislava 28.08.2015
  Faktúra 120/2015 Služby technika BOZP,PO 90,00 s DPH 68/2005 06.10.2015 Milan Bojnanský Obchodná akadémia, Nevädzova3, Bratislava 06.10.2015
  Faktúra 119/2015 toner ŠJ 13,00 s DPH 37/2015 Z201525393 29.09.2015 TOWDY s.r.o. Obchodná akadémia, Nevädzova3, Bratislava 29.09.2015
  Faktúra 118/2015 Toner zástupcovňa 7,40 s DPH 36/2015 Z201525206 28.09.2015 Laser servis, spol.s.r.o. Obchodná akadémia, Nevädzova3, Bratislava 28.09.2015
  Faktúra 117/2015 oprava pobočkovej ústredne 54,00 s DPH 38/2015 24.09.2015 AXISplus SK s.r.o. Obchodná akadémia, Nevädzova3, Bratislava 24.09.2015
  Faktúra 116/2015 Energie 9/2015 2 988,00 s DPH 192/14 18.09.2015 ŠZŠ, Nevädzova 3, Bratislava Obchodná akadémia, Nevädzova3, Bratislava 18.09.2015
  Faktúra 115/2015 toner zborovňa 6,89 s DPH Z201523278 11.09.2015 Juriga spol. s.r.o. Obchodná akadémia, Nevädzova3, Bratislava 11.09.2015
  Faktúra 114/2015 Toner mzd.oddelenie 7,50 s DPH Z201522836 10.09.2015 Laser servis spol s.r.o. Obchodná akadémia, Nevädzova3, Bratislava 10.09.2015
  Faktúra 113/2015 Signalizácia 39,83 s DPH 2071-2073 10.09.2015 Hlavné mesto Bratislava Obchodná akadémia, Nevädzova3, Bratislava 10.09.2015
  Faktúra 112/2015 pevná linka 75,44 s DPH 5100004442 09.09.2015 Slovak Telecom a.s. Obchodná akadémia, Nevädzova3, Bratislava 09.09.2015
  Faktúra 111/2015 Komunálny odpad 33,18 s DPH 1322162 08.09.2015 Hlavné mesto Bratislava Obchodná akadémia, Nevädzova3, Bratislava 08.09.2015
  Faktúra 109/2015 Oprava tlačiarne 150,46 s DPH 33/2015 28.08.2015 Kontura Slovakia, s.r.o. Obchodná akadémia, Nevädzova3, Bratislava 28.08.2015
  Faktúra 122/2015 Komunálny odpad 149,31 s DPH 1322162 08.10.2015 Hlavné mesto Bratislava Obchodná akadémia, Nevädzova3, Bratislava 08.10.2015
  Faktúra 108/2015 Monitorovanie objektu 39,83 s DPH 2071-2073 17.08.2015 Hlavné mesto Bratislava Obchodná akadémia, Nevädzova3, Bratislava 17.08.2015
  Faktúra 107/2015 pevná linka 75,82 s DPH 5100004442 06.08.2015 Slovak Telecom a.s. Obchodná akadémia, Nevädzova3, Bratislava 06.08.2015
  Faktúra 106/2015 Komunálny odpad 33,18 s DPH 1322162 06.08.2015 Hlavné mesto Bratislava Obchodná akadémia, Nevädzova3, Bratislava 06.08.2015
  Faktúra 105/2015 Energie 8/2015 2 988,00 s DPH 192/14 03.08.2015 ŠZŠ, Nevädzova 3, Bratislava Obchodná akadémia, Nevädzova3, Bratislava 03.08.2015
  Faktúra 104/2015 Zviazanie triednych kníh 123,84 s DPH 27/2015 03.08.2015 Kníhviazačstvo J+D Obchodná akadémia, Nevädzova3, Bratislava 03.08.2015
  Faktúra 103/2015 Oprava signalizácie 50,40 s DPH 31/2015 20.07.2015 GK SECURITY, Ivan Grimpliny Obchodná akadémia, Nevädzova3, Bratislava 20.07.2015
  << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/1009
  • Nevädzkárska fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje
  • Kontakty

          Zriaďovateľ strednej školy

    • Meno školy
    • Obchodná akadémia, Nevädzová 3, Bratislava
    • Email na správcu obsahu
    • Ing. Adriana Jurášková, juraskova@oanba.sk
    • Telefón
    • 02/43 41 11 58 (sekretariát riaditeľky)
    • Adresa školy
    • Nevädzová 3
     820 07 Bratislava
     Slovakia
    • Úradné hodiny
    • Školský rok:
     07.30 h - 08.00 h
     11.20 h - 11.50 h
     Počas prázdnin:
     8.00 h - 12.00 h
    • Riaditeľka školy
    • Ing. Jana Orthová
     j.orthova@oanba.sk
     02/43 41 11 58
     prijímacie konanie
    • Zástupkyňa riaditeľky
    • Mgr. Darina Chobotová
     chobotova@oanba.sk
     02/43 41 09 22
     akcie školy, všeobecno-vzdelávacie predmety
    • Zástupkyňa riaditeľky
    • Ing. Adriana Jurášková
     juraskova@oanba.sk
     02/43 41 09 22
     maturitné skúšky, odborné predmety, web
    • Zborovňa, kabinety učiteľov
    • 02/43 42 01 16 (vrátnica)
    • Ekonomický úsek - vedúca
    • Slavomíra Krištofčáková
     ekonom.usek@oanba.sk
     02/43 41 11 59
    • Školská jedáleň
    • Elena Nižnanská
     veduca.sj@oanba.sk
     02/43 29 41 41
    • IČO
    • 17 327 652
    • DIČ
    • 2020868564
    • Výchovná poradkyňa
    • Mgr. Katarína Novotová
     vychovnyporadca@oanba.sk
    • Oznamovanie protiprávnej činnosti
    • Obvodné oddelenie PZ Bratislava Ružinov – východ
     Sputniková 12, Bratislava
     0961 032 705
     oopzruzinovvychod@minv.sk
     chranimedeti@minv.sk