• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

  Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

  Objednávateľ:
  Typ:
  Rok:
  Mesiac:
  Vyhľadávanie:
  Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Predbežné oznámenie Vyhlásenie VO Otváranie ponúk Informácia o výsledku VO Výsledok VO Postup Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
  Faktúra DF2_2011 s DPH 02.02.2011
  Faktúra 39/2015 výmena vadného audio telefónu 50,40 s DPH 11/2015 10.03.2015 GK SECURITY, Ivan Grimpliny Obchodná akadémia, Nevädzova3, Bratislava 10.03.2015
  Faktúra 47/2015 minerálky-repre na maturity 16,81 s DPH z 10.10.2011 24.03.2015 Metro Cash & Carry SR, s.r.o. Obchodná akadémia, Nevädzova3, Bratislava 24.03.2015
  Faktúra 46/2015 čistiace prostriedky 197,71 s DPH z 10.10.2011 23.03.2015 Metro Cash & Carry SR, s.r.o. Obchodná akadémia, Nevädzova3, Bratislava 23.03.2015
  Faktúra 45/2015 Xerox papier 118,80 s DPH Z20151595 13.03.2015 Juriga spol. s.r.o. Obchodná akadémia, Nevädzova3, Bratislava 13.03.2015
  Faktúra 44/2015 Biologický odpad zo ŠJ 16,84 s DPH 35/2014 13.03.2015 GLOBAL GREEN s.r.o. Obchodná akadémia, Nevädzova3, Bratislava 13.03.2015
  Faktúra 43/2015 poplachy 79,68 s DPH 2072 12.03.2015 Hlavné mesto Bratislava Obchodná akadémia, Nevädzova3, Bratislava 12.03.2015
  Faktúra 42/2015 Komunálny odpad 132,72 s DPH 1322162 11.03.2015 Hlavné mesto Bratislava Obchodná akadémia, Nevädzova3, Bratislava 11.03.2015
  Faktúra 40/2015 signalizácia 2/2015 39,83 s DPH 2071-2073 10.03.2015 Hlavné mesto Bratislava Obchodná akadémia, Nevädzova3, Bratislava 10.03.2015
  Faktúra 38/2015 pevná linka 105,35 s DPH 5100004442 09.03.2015 Slovak Telecom a.s. Obchodná akadémia, Nevädzova3, Bratislava 09.03.2015
  Faktúra 49/2015 toner na maturity 127,20 s DPH 12/2015 08.04.2015 PRYZMAT Slovakia, s.r.o. Obchodná akadémia, Nevädzova3, Bratislava 08.04.2015
  Faktúra 37/2015 Poistenie žiakov 761,00 s DPH 5720030463 06.03.2015 Generali Slovensko, poisťovňa a.s. Obchodná akadémia, Nevädzova3, Bratislava 06.03.2015
  Faktúra 36/2015 Prenájom kopírovacie stroja-zborovňa 141,16 s DPH 2006 0905 09.03.2015 RIN, s.r.o. Obchodná akadémia, Nevädzova3, Bratislava 09.03.2015
  Faktúra 35/2015 Prenájom kopírovacie stroja-vrátnica 53,29 s DPH 2006 0522 09.03.2015 RIN, s.r.o. Obchodná akadémia, Nevädzova3, Bratislava 09.03.2015
  Faktúra 34/2015 Krieda, popisovače na biele tabule 67,00 s DPH Z2015837 03.03.2015 KIZZE D&S s.r.o. Obchodná akadémia, Nevädzova3, Bratislava 03.03.2015
  Faktúra 33/2015 Skartovače 124,98 s DPH Z2015630 27.02.2015 INTERVIA, s.r.o. Obchodná akadémia, Nevädzova3, Bratislava 27.02.2015
  Faktúra 32/2015 Toner- projekt Comenius 51,60 s DPH 10/2015 26.02.2015 PRYZMAT Slovakia, s.r.o. Obchodná akadémia, Nevädzova3, Bratislava 26.02.2015
  Faktúra 31/2015 Oprava PC 33,60 s DPH 9/2015 26.02.2015 MB TECH BB, s.r.o. Obchodná akadémia, Nevädzova3, Bratislava 26.02.2015
  Faktúra 48/2015 Toner HP 12,01 s DPH Z20152679 30.03.2015 Laser servis spol s.r.o. Obchodná akadémia, Nevädzova3, Bratislava 30.03.2015
  Faktúra 51/2015 Služby technika BOZP, PO 90,00 s DPH 68/2005 08.04.2015 Milan Bojnanský Obchodná akadémia, Nevädzova3, Bratislava 08.04.2015
  << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/1009
  • Nevädzkárska fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje
  • Kontakty

          Zriaďovateľ strednej školy

    • Meno školy
    • Obchodná akadémia, Nevädzová 3, Bratislava
    • Email na správcu obsahu
    • Ing. Adriana Jurášková, juraskova@oanba.sk
    • Telefón
    • 02/43 41 11 58 (sekretariát riaditeľky)
    • Adresa školy
    • Nevädzová 3
     820 07 Bratislava
     Slovakia
    • Úradné hodiny
    • Školský rok:
     07.30 h - 08.00 h
     11.20 h - 11.50 h
     Počas prázdnin:
     8.00 h - 12.00 h
    • Riaditeľka školy
    • Ing. Jana Orthová
     j.orthova@oanba.sk
     02/43 41 11 58
     prijímacie konanie
    • Zástupkyňa riaditeľky
    • Mgr. Darina Chobotová
     chobotova@oanba.sk
     02/43 41 09 22
     akcie školy, všeobecno-vzdelávacie predmety
    • Zástupkyňa riaditeľky
    • Ing. Adriana Jurášková
     juraskova@oanba.sk
     02/43 41 09 22
     maturitné skúšky, odborné predmety, web
    • Zborovňa, kabinety učiteľov
    • 02/43 42 01 16 (vrátnica)
    • Ekonomický úsek - vedúca
    • Slavomíra Krištofčáková
     ekonom.usek@oanba.sk
     02/43 41 11 59
    • Školská jedáleň
    • Elena Nižnanská
     veduca.sj@oanba.sk
     02/43 29 41 41
    • IČO
    • 17 327 652
    • DIČ
    • 2020868564
    • Výchovná poradkyňa
    • Mgr. Katarína Novotová
     vychovnyporadca@oanba.sk
    • Oznamovanie protiprávnej činnosti
    • Obvodné oddelenie PZ Bratislava Ružinov – východ
     Sputniková 12, Bratislava
     0961 032 705
     oopzruzinovvychod@minv.sk
     chranimedeti@minv.sk