• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

  Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

  Objednávateľ:
  Typ:
  Rok:
  Mesiac:
  Vyhľadávanie:
  Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Predbežné oznámenie Vyhlásenie VO Otváranie ponúk Informácia o výsledku VO Výsledok VO Postup Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
  Faktúra DF2_2011 s DPH 02.02.2011
  Faktúra DF38_2011 s DPH 15.04.2011
  Zmluva 5720030463 poistenie žiakov str.1 761,00 s DPH 01.04.2011 Generali Slovensko, poisťovňa a.s. Ing. Erika Marošová, PhD. 06.03.2012
  Zmluva 101120328 Comenius - školské partnerstvá str.8 s DPH 17.08.2010 SAAIC, národná agentúra Ing. Eva Stančíková 06.03.2012
  Zmluva 101120328 Comenius - školské partnerstvá str.7 s DPH 17.08.2010 SAAIC, národná agentúra Ing. Eva Stančíková 06.03.2012
  Zmluva 101120328 Comenius - školské partnerstvá str.6 s DPH 17.08.2010 SAAIC, národná agentúra Ing. Eva Stančíková 06.03.2012
  Zmluva 101120328 Comenius - školské partnerstvá str.5 s DPH 17.08.2010 SAAIC, národná agentúra Ing. Eva Stančíková 06.03.2012
  Zmluva 101120328 Comenius - školské partnerstvá str.4 s DPH 17.08.2010 SAAIC, národná agentúra Ing. Eva Stančíková 06.03.2012
  Zmluva 101120328 Comenius - školské partnerstvá str.3 s DPH 17.08.2010 SAAIC, národná agentúra Ing. Eva Stančíková 06.03.2012
  Zmluva 101120328 Comenius - školské partnerstvá str.2 s DPH 17.08.2010 SAAIC, národná agentúra Ing. Eva Stančíková 06.03.2012
  Zmluva 101120328 Comenius - školské partnerstvá str.1 14 400,00 s DPH 17.08.2010 SAAIC, národná agentúra Ing. Eva Stančíková 06.03.2012
  Faktúra SJFA33_2011 s DPH 17.03.2011
  Zmluva 5720030463 poistenie žiakov str.3 s DPH 01.04.2011 Generali Slovensko, poisťovňa a.s. Ing. Erika Marošová, PhD. 06.03.2012
  Faktúra SJFA32_2011 s DPH 15.03.2011
  Faktúra SJFA31_2011 s DPH 15.03.2011
  Faktúra SJFA30_2011 s DPH 16.03.2011
  Faktúra SJFA29_2011 s DPH 14.03.2011
  Faktúra SJFA28_2011 s DPH 14.03.2011
  Faktúra SJFA27_2011 s DPH 09.03.2011
  Faktúra SJFA26_2011 s DPH 07.03.2011
  << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/1009
  • Nevädzkárska fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje
  • Kontakty

          Zriaďovateľ strednej školy

    • Meno školy
    • Obchodná akadémia, Nevädzová 3, Bratislava
    • Email na správcu obsahu
    • Ing. Adriana Jurášková, juraskova@oanba.sk
    • Telefón
    • 02/43 41 11 58 (sekretariát riaditeľky)
    • Adresa školy
    • Nevädzová 3
     820 07 Bratislava
     Slovakia
    • Úradné hodiny
    • Školský rok:
     07.30 h - 08.00 h
     11.20 h - 11.50 h
     Počas prázdnin:
     8.00 h - 12.00 h
    • Riaditeľka školy
    • Ing. Jana Orthová
     j.orthova@oanba.sk
     02/43 41 11 58
     prijímacie konanie
    • Zástupkyňa riaditeľky
    • Mgr. Darina Chobotová
     chobotova@oanba.sk
     02/43 41 09 22
     akcie školy, všeobecno-vzdelávacie predmety
    • Zástupkyňa riaditeľky
    • Ing. Adriana Jurášková
     juraskova@oanba.sk
     02/43 41 09 22
     maturitné skúšky, odborné predmety, web
    • Zborovňa, kabinety učiteľov
    • 02/43 42 01 16 (vrátnica)
    • Ekonomický úsek - vedúca
    • Slavomíra Krištofčáková
     ekonom.usek@oanba.sk
     02/43 41 11 59
    • Školská jedáleň
    • Elena Nižnanská
     veduca.sj@oanba.sk
     02/43 29 41 41
    • IČO
    • 17 327 652
    • DIČ
    • 2020868564
    • Výchovná poradkyňa
    • Mgr. Katarína Novotová
     vychovnyporadca@oanba.sk
    • Oznamovanie protiprávnej činnosti
    • Obvodné oddelenie PZ Bratislava Ružinov – východ
     Sputniková 12, Bratislava
     0961 032 705
     oopzruzinovvychod@minv.sk
     chranimedeti@minv.sk