• Vianočné prázdniny 2021

     • Vianočné prázdniny pre žiakov základných stredných škôl začínajú v pondelok 20.12.2021 a trvajú až do piatku 7.1.2022.
      Vyučovanie bude pokračovať od 10. januára 2022 formou, ktorá bude závisieť od aktuálnej epidemiologickej situácie. Bližšie informácie zverejníme na tejto stránke alebo vám ich zašleme prostredníctvom aplikácie Edupage.

     • Vianočné rýchle prsty 2021 - výsledky

     • V utorok 14. decembra 2021 sme si zmerali rýchlosť našich prstov v celoškolskej súťaži v písaní na počítači v programe ZAV.
      Celkový víťaz Tomáš Greguš je už tradične najlepším školským šampiónom, na krk mu z druhého miesta dýcha rovesník Matúš Ušiak a trojicu na stupni celkových víťazov uzatvára štvrtáčka Alica Križanová.
      Potenciál však vidíme aj u našich kadetov, ktorí sa rozhodne nenechali zahanbiť, hoci ešte na hodinách ADK "neprebrali" všetky klávesy. 

      Ceny do súťaže pre víťazov boli hradené z rodičovských príspevkov.

     • Medzinárodná súťaž Intersteno v písaní na PC 2021

     • Vo štvrtok 9.12.2021 sme sa zúčastnili Medzinárodnej súťaže v písaní na počítači ZAV-100, ktorú organizovala svetová federácia INTERSTENO za účasti 1354 súťažiacich všetkých vekových kategórií z Čiech, Slovenska, Turecka, Chorvátska, Ruska, Belgicka, Argentíny, Francúzska, Poľska, Maďarska, Nemecka, Španielska i Talianska. Naša škola v nej obstála naozaj výborne, padol dokonca aj školský rekord.

      Tomáš Greguš (II. A) - 25. miesto na svete, v kategórii 17-20 rokov dokonca siedmy, na Slovensku druhý najlepší - výkon 546,1 čistých úderov za min.!!!
      Matúš Ušiak (II. A) - 62. miesto na svete, 11. miesto v kategórii 12-16 rokov, na Slovensku piaty najlepší

      Obom chlapcom srdečne blahoželáme ku skvelému umiestneniu!

      Účasť žiakov na súťaži ZAV -100 bola financovaná z rodičovských príspevkov.

     • Ustanovujúce valné zhromaždenie 2021

     • Študentská firma Cyanus vám ponúka záznam z ustanovujúceho valného zhromaždenia, ktorý zaznamenali naši tretiaci z aplikovanej ekonómie začiatkom novembra.
      Akcionári budú mať možnosť hlasovať formou dotazníka do 12.12.2021 tu: HLASOVANIE AKCIONÁROV

      Počas zhromaždenia v režime OTP boli dodržané epidemiologické opatrenia, žiaci mali prekryté horné dýchacie cesty s výnimkou krátkodobého nahrávania obrazového záznamu.

      Činnosť študentskej firmy je čiastočne financovaná z rodičovských príspevkov.

     • Úprava vyučovania od 6.12.2021

     • Na a základe nariadenia RÚVZ (odkaz na nariadenie) a rozhodnutím ministra (odkaz) prechádza naša škola od pondelka 6. decembra 2021 až do odvolania na dištančnú formu vzdelávania v plnom rozsahu. Z hľadiska psychohygieny naďalej ponechávame dĺžku trvania vyučovacej hodiny 40 minút (t.j. tak ako v predchádzajúcom týždni).
      Žiaci sa budú považovať za prítomných na hodine, ak splnia nasledujúce podmienky:
      a) Pripoja sa cez link v aplikácii Cisco Webex priamo z triednej knihy, ktorý tam zadal vyučujúci (s výnimkou TSV) a počas trvania hodiny budú reagovať na pokyny učiteľa. Žiak musí mať k dispozícii funkčný mikrofón a kameru kvôli interakcii s vyučujúcim a spolužiakmi. V prípade vzniku dočasných technických problémov je žiak alebo rodič povinný čo najskôr informovať o situácii vyučujúceho alebo triedneho učiteľa, ktorý s ním v záujme oboch strán dohodne ďalší postup, prípadne navrhne riešenie.
      b) Na TSV sa využíva aplikácia Strava podľa pokynov učiteľov telesnej výchovy.

      Neúčasť na hodine (napr. z dôvodu choroby a pod.) ospravedlňuje zákonný zástupca žiaka alebo plnoletý žiak v zmysle predpisov v rozsahu 5 dní triednemu učiteľovi, dlhšiu neprítomnosť môže ospravedlniť len lekár.
      Naďalej platí povinnosť oznamovať škole pozitívny výsledok akéhokoľvek testu na Covid-19 u žiaka, a tiež použitie domácich AG samotestov s ľubovoľným výsledkom cez Edupage (Žiadosti/Vyhlásenia).

      Včasná komunikácia medzi školou a žiakmi nám pomôže predísť nepríjemným situáciám a tiež zabezpečí plynulosť vyučovania.

   • Nevädzkárska fotogaléria

     zatiaľ žiadne údaje
   • Kontakty

           Zriaďovateľ strednej školy

     • Meno školy
     • Obchodná akadémia, Nevädzová 3, Bratislava
     • Email na správcu obsahu
     • Ing. Adriana Jurášková, juraskova@oanba.sk
     • Telefón
     • 02/43 41 11 58 (sekretariát riaditeľky)
     • Adresa školy
     • Nevädzová 3
      820 07 Bratislava
      Slovakia
     • Úradné hodiny
     • Školský rok:
      07.30 h - 08.00 h
      11.20 h - 11.50 h
      Počas prázdnin:
      8.00 h - 12.00 h
     • Riaditeľka školy
     • Ing. Jana Orthová
      j.orthova@oanba.sk
      02/43 41 11 58
      prijímacie konanie
     • Zástupkyňa riaditeľky
     • Mgr. Darina Chobotová
      chobotova@oanba.sk
      02/43 41 09 22
      akcie školy, všeobecno-vzdelávacie predmety
     • Zástupkyňa riaditeľky
     • Ing. Adriana Jurášková
      juraskova@oanba.sk
      02/43 41 09 22
      maturitné skúšky, odborné predmety, web
     • Zborovňa, kabinety učiteľov
     • 02/43 42 01 16 (vrátnica)
     • Ekonomický úsek - vedúca
     • Slavomíra Krištofčáková
      ekonom.usek@oanba.sk
      02/43 41 11 59
     • Školská jedáleň
     • Elena Nižnanská
      veduca.sj@oanba.sk
      02/43 29 41 41
     • IČO
     • 17 327 652
     • DIČ
     • 2020868564
     • Výchovná poradkyňa
     • Mgr. Katarína Novotová
      vychovnyporadca@oanba.sk
     • Oznamovanie protiprávnej činnosti
     • Obvodné oddelenie PZ Bratislava Ružinov – východ
      Sputniková 12, Bratislava
      0961 032 705
      oopzruzinovvychod@minv.sk
      chranimedeti@minv.sk