• SIP 2023 - dve majstrovské medaily

     • Majstrom Slovenska v písaní na počítači sa vo štvrtok 23.3.2023 stal tretiak Tomáš Greguš. Rovnako nás teší aj bronzový pohár za 3. miesto, ktorý si zaslúžil jeho spolužiak z III. A Matúš Ušiak. Na oboch šampiónov je Nevädzka skutočne hrdá. 

     • Najlepšia reklama CF JUMBOO na pražskom veľtrhu

     • ​​​​​​Tretiaci z cvičnej firmy JUMBOO, ktorú počas roka viedla Ing. Terézia Garaiová, súťažili počas dvoch dní 22.- 23.3.2023 s ostatnými stredoškolákmi z Čiech, Talianska, Bulharska, Belgicka či Nemecka na pražskom 28. Mezinárodním veletrhu fiktivních firem 2023. Veľtrh prebiehal online v aplikácii Gather Town a priniesol nám naozaj skvelý výsledok - 1. miesto v kategórii Najlepší reklamný spot (nájdete ho v odkaze nižšie).
      Aj vďaka tomu sme sa spomedzi 62 vystavovateľov umiestnili na celkovom 7. mieste
      Ďakujeme za skvelý výsledok ♥​​​​​​

      Činnosť cvičnej firmy JUMBOO je financovaná z rodičovských príspevkov.

     • Štátnice z ADK 2023

     • Až pätnásť tretiakov a štvrtákov si v piatok 24.3.2023 prevzalo vysvedčenie o štátnej skúške z písania na počítači a administratívy. Dvaja z nich, Tomáš Greguš a Matúš Ušiak, zvládli túto skúšku až na majstrovskej úrovni. Organizáciu štátnic robíme už niekoľko rokov vďaka spolupráci s Katedrou pedagogiky Národohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave a jej výsledkom je dokument, ktorý si jeho držitelia budú môcť priložiť do svojho kariérneho portfólia.
      Za prípravu žiakov na skúšku ďakujeme aj Mgr. Darine Szárasovej a Ing. Terézii Garaiovej.

     • Stolnotenisový turnaj 2023

     • Medzitriedny pingpongový turnaj zo štvrtka 23.03.2023 priniesol poznanie, že najmladšia generácia Nevädzkárov sa svojich starších spolužiakov vôbec nebojí. V oboch kategóriách sa ne čele rebríčka umiestnili prváci, avšak zahanbiť sa nedal ani najstarší súťažiaci Janko Molnár, ktorému všetci závidíme jeho kondíciu. Tu sú výsledky:
      Dievčatá:
      1. miesto Valentína Duraníková (I. B)
      2. miesto Sofia Füzek (IV. B)
      3. miesto Júlia Čillíková (III. C)
      Chlapci:
      1. miesto Matúš Bognár (I. B)
      2. miesto Filip Černý (III. B)
      3. miesto Matej Lipták (II. C)

      Ceny pre víťazov turnaja boli financované z rodičovských príspevkov.

     • Exkurzia v Národnej banke Slovenska 2023

     • Žiaci tretieho ročníka, ktorý navštevujú predmet bankovníctvo, sa 23. marca 2023 zúčastnili exkurzie v Národnej banke Slovenska. Študenti mali možnosť vypočuť si zaujímavý výklad o vývoji menovej politiky a mien od vzniku Európskeho hospodárskeho spoločenstva, cez vznik Európskej únie, prijatia meny euro na Slovensku až po súčasnosť. Potom si na svojich bankovkách mohli overiť ich platnosť.
      Pred záverom exkurzie si zahrali kvíz zameraný na finančnú gramotnosť. Výsledky boli tesné, avšak na skvelom 1. mieste sa umiestnil Jakub Klus z 3. B triedy.  V samotnom závere si každý mohol vyraziť mincu na pamiatku.

     • Exkurzia v DoubleTree by Hilton 2023

     • Žiaci II. ročníka sa v pondelok 20.3.2023 zúčastnili odbornej exkurzie, kde sa okrem prehliadky spoločenských  priestorov, izieb a obslužných miestností konal aj malý workshop. Ich úlohou bolo nájsť vhodný názov pre reštauráciu, ktorá bude po rekonštrukcii súčasťou hotelových služieb.

     • Denis Mokriš v Mládežníckom parlamente

     • Denisa Mokriša (III. C) poznáme nielen ako predsedu nevädzkárskeho školského parlamentu, ale už aj ako člena parlamentu mládežníckeho. V pondelok 6. marca 2023 si preto prevzal menovací dekrét priamo z rúk župana Juraja Drobu.
      Úlohou Mládežníckého parlamentu pracujúceho pri BSK je spájať mladých ľudí so samosprávou a pomáhať pri iniciatívach, ktoré zlepšujú podmienky života mládeže v kraji. Súčasťou jeho agendy je aj organizácia podujatí pre mladých ľudí, podpora školských parlamentov alebo spolupráca s ďalšími mládežníckymi parlamentmi naprieč celým Slovenskom.
      Mládežnícky parlament BSK má dvadsať členov, ktorých vyberá komisia zložená z odborníkov, zástupcov samospráv a predstaviteľov mládežníckych organizácií. Funkčné obdobie jeho člena trvá dva roky.
      Denisovi prajeme pri napĺňaní svojho poslania veľa síl a ďakujeme za posilnenie dobrého mena našej Nevädzky.

     • Získanie certifikátu ZMÚDRI ŠKOLA

     • "Zmúdri do škôl" je rozvojový program pre učiteľov a žiakov stredných škôl, ktorý podporuje získavanie takých zručností súvisiacich s digitálnym svetom, ako sú bezpečné správanie sa na internete, kritické myslenie či overovanie zdrojov informácií. 
      Naši prváci absolvovali polročný program Ako sa chrániť na internete, vďaka čomu sme získali titul ZMÚDRI ŠKOLA. 

     • Krajské kolo v hádzanej 2023

     • Z majstrovstiev stredných škôl SR v hádzanej nám naši chlapci priniesli pohár za výborné 2. miesto v kraji.
      V konkurencii ôsmich škôl Bratislavského kraja sme smelo konkurovali aj športovej škole, za čo našim chlapcom patrí uznanie. Blahoželáme 💙 

     • TV Ružinov o našom podcaste

     • Už po druhýkrát sa v pondelok 6. marca 2023 uskutoční náš Business Day, ktorý je iniciatívou školského parlamentu. Sami sme zvedaví, s akou odozvou u študentov a učiteľov sa stretne. 
      O téme obliekania sa do školy priniesla zaujímavú reportáž aj Ružinovská televízia.

     • Mladý účtovník - školské kolo 2023

     • Sedem maturantov si 16. februára 2023 zmeralo sily v riešení účtovníckych záhad v školskom kole olympiády organizovanej Slovenskou komorou certifikovaných účtovníkov a firmou KROS. V tomto roku bola konkurencia naozaj silná, na prvých štyroch miestach boli vo výsledkoch minimálne rozdiely. Súťaž však prevalcovala IV. A, z ktorej pochádzajú všetci víťazi:
      1. miesto - Martina Juračková 
      2. miesto - Sofia Mihaliaková
      3. miesto - Gabriel Škorpil


      Všetci traja štvrtáci postupujú do krajského kola, ktoré sa bude konať 23.3.2023 online. 

   • Nevädzkárska fotogaléria

     zatiaľ žiadne údaje
   • Kontakty

           Zriaďovateľ strednej školy

     • Meno školy
     • Obchodná akadémia, Nevädzová 3, Bratislava
     • Email na správcu obsahu
     • Ing. Adriana Jurášková, juraskova@oanba.sk
     • Telefón
     • 02/43 41 11 58 (sekretariát riaditeľky)
     • Adresa školy
     • Nevädzová 3
      820 07 Bratislava
      Slovakia
     • Úradné hodiny
     • Školský rok:
      07.30 h - 08.00 h
      11.20 h - 11.50 h
      Počas prázdnin:
      8.00 h - 12.00 h
     • Riaditeľka školy
     • Ing. Jana Orthová
      j.orthova@oanba.sk
      02/43 41 11 58
      prijímacie konanie
     • Zástupkyňa riaditeľky
     • Mgr. Darina Chobotová
      chobotova@oanba.sk
      02/43 41 09 22
      akcie školy, všeobecno-vzdelávacie predmety
     • Zástupkyňa riaditeľky
     • Ing. Adriana Jurášková
      juraskova@oanba.sk
      02/43 41 09 22
      maturitné skúšky, odborné predmety, web
     • Zborovňa, kabinety učiteľov
     • 02/43 42 01 16 (vrátnica)
     • Ekonomický úsek - vedúca
     • Slavomíra Krištofčáková
      ekonom.usek@oanba.sk
      02/43 41 11 59
     • Školská jedáleň
     • Elena Nižnanská
      veduca.sj@oanba.sk
      02/43 29 41 41
     • IČO
     • 17 327 652
     • DIČ
     • 2020868564
     • Výchovná poradkyňa
     • Mgr. Katarína Novotová
      vychovnyporadca@oanba.sk
     • Oznamovanie protiprávnej činnosti
     • Obvodné oddelenie PZ Bratislava Ružinov – východ
      Sputniková 12, Bratislava
      0961 032 705
      oopzruzinovvychod@minv.sk
      chranimedeti@minv.sk