• Naši najlepší 2021/2022

     • Už tradične patril záver školského roka na Nevädzke vyhodnoteniu najúspešnejších žiakov v rôznych oblastiach, či už ide o odborné, matematické či ekologické súťaže. Riaditeľka školy zároveň odovzdala dvadsiatim dvom študentom aj tzv. riadteľské pochvaly.
      Ešte trochu štatistiky - v rámci prospechu sa najlepšie darilo I. C s priemerom známok 1,55, na druhom mieste skončila II. C (1,61) a v tesnom závese za ňou II. A (1,63).​​​​​​​

      Vecné ceny a finančné odmeny pre žiakov boli financované z rodičovských príspevkov.

     • Bottrop a Karlove Vary 2022 - Erasmus+

     • V týchto dňoch finišuje ukončenie predĺženého trojročného erasmáckeho programu KA 2 - Climate Change  and Environmental Protection in a European Contex. Našťastie sa nám na záver podarilo uskutočniť dve stretnutia študentov a učiteľov - v máji v nemeckom Bottrope a v júni v českých Karlových Varoch.
      Za projektom stojí trojica učiteliek Ing. Eva Stančíková, Mgr. Beáta Horňáková a Mgr. Katarína Barnová. V Bottrope nás prezentovala šestica Gabriel Škorpil (III. A), Denis Mokriš (II. C), Stanislava Pullmanová, Hana Matejovičová, Jakub Chobot a Matias Repiský (všetci I. C), vo Varoch sa k nim pridali ešte Alena Valníčková (II. B) a Tamara Stančeková (I. C).
      K úspešnému zavŕšeniu programu všetkým zúčastneným blahoželáme a zároveň ďakujeme za skvelú reprezentáciu školy vo svete.

     • Imatrikulácie prvákov 2022

     • Predposledný deň školského roka patril prvákom, ktorých sme slávnostne prijali do Cechu Nevädzkárskeho. Na pamiatku tohto dňa dostali nielen tričko s tohtoročným sloganom "Nevädzka - škola, na ktorú sa nezabúda...", ale aj imatrikulačnú listinu a odznak Nevädzkára.
      A už sú definitívne naši...

      Imatrikulácie prvákov 2022 boli financované z rodičovských príspevkov. 

     • Cena župana BSK pre Tomáša Greguša 2022

     • V stredu 29.6.2022 sa v priestoroch Úradu BSK zišli najlepší študenti kraja, aby si prevzali ocenenie predsedu Bratislavského samosprávneho kraja. Medzi vybranými žiakmi bol aj náš majster Slovenska v písaní na PC Tomáš Greguš z II. A. 
      Tomáš nebude zaháľať ani cez prázdniny, v auguste sa chystá so svojou vyučujúcou Ing. Teréziou Garaiovou na medzinárodnú súťaž Intersteno Congress do holandského Maastrichtu, kde sa stretne so zahraničnou konkurenciou.

   • Nevädzkárska fotogaléria

     zatiaľ žiadne údaje
   • Kontakty

           Zriaďovateľ strednej školy

     • Meno školy
     • Obchodná akadémia, Nevädzová 3, Bratislava
     • Email na správcu obsahu
     • Ing. Adriana Jurášková, juraskova@oanba.sk
     • Telefón
     • 02/43 41 11 58 (sekretariát riaditeľky)
     • Adresa školy
     • Nevädzová 3
      820 07 Bratislava
      Slovakia
     • Úradné hodiny
     • Školský rok:
      07.30 h - 08.00 h
      11.20 h - 11.50 h
      Počas prázdnin:
      8.00 h - 12.00 h
     • Riaditeľka školy
     • Ing. Jana Orthová
      j.orthova@oanba.sk
      02/43 41 11 58
      prijímacie konanie
     • Zástupkyňa riaditeľky
     • Mgr. Darina Chobotová
      chobotova@oanba.sk
      02/43 41 09 22
      akcie školy, všeobecno-vzdelávacie predmety
     • Zástupkyňa riaditeľky
     • Ing. Adriana Jurášková
      juraskova@oanba.sk
      02/43 41 09 22
      maturitné skúšky, odborné predmety, web
     • Zborovňa, kabinety učiteľov
     • 02/43 42 01 16 (vrátnica)
     • Ekonomický úsek - vedúca
     • Slavomíra Krištofčáková
      ekonom.usek@oanba.sk
      02/43 41 11 59
     • Školská jedáleň
     • Elena Nižnanská
      veduca.sj@oanba.sk
      02/43 29 41 41
     • IČO
     • 17 327 652
     • DIČ
     • 2020868564
     • Výchovná poradkyňa
     • Mgr. Katarína Novotová
      vychovnyporadca@oanba.sk
     • Oznamovanie protiprávnej činnosti
     • Obvodné oddelenie PZ Bratislava Ružinov – východ
      Sputniková 12, Bratislava
      0961 032 705
      oopzruzinovvychod@minv.sk
      chranimedeti@minv.sk