• Venujte nám 2% na skvalitnenie výuky

     • Milí rodičia, zákon Vám umožňuje darovať neziskovej organizácii 2 % zo zaplatenej dane z príjmov. Takou je aj tá naša s názvom Priatelia Obchodnej akadémie na Nevädzovej 3 v Bratislave. Tento dar Vás nič nestojí, pretože daň by ste inak odviedli štátu. Pre nás to však znamená, že nám veríte a podporujete našu snahu pracovať v prospech Vašich detí. 
      Finančné prostriedky sme využili napríklad pri riešení okamžitého prechodu na dištančné vyučovanie, zakúpili sme za ne do každej triedy videokamery a mikrofóny. Snažíme sa tiež o zdravé prostredie v triedach, preto máme na stenách germicídne žiariče na čistenie a dezinfekciu vzduchu. To, samozrejme, nie je všetko, no vždy pri tom myslíme na našich žiakov a zamestnancov.
      Ak sa rozhodnete darovať nám 2% zo svojich daní z príjmu, pripravili sme pre Vás stručný návod, ako na to - všetko nájdete v tomto odkaze: Ako nám venujete 2% dane

     • Kritériá na prijímanie žiakov do 1. ročníka 2022/2023

     • Rady školy schválila 02.02.2022 na svojom zasadnutí kritériá pre prijímanie žiakov do 1. ročníka štvorročného denného štúdia v odbore 6317 M obchodná akadémia. Schválené kritériá, vzory testov z matematiky či slovenského jazyka a všetky ďalšie informácie k prijímaciemu konaniu nájdete v tomto odkaze:  PRIJÍMANIE DO 1. ROČNÍKA

      Deviatakom a ich rodičom odporúčame navštíviť stránky venované našej škole v module ZÁUJEMCOVIA O ŠTÚDIUM. Tam nájdete videá a záznamy o tom, ako našu školu vidia naši učitelia, absolventi školy i samotní žiaci. Už teraz sa však tešíme na našich budúcich Nevädzkárov.

     • Hviezdoslavov Kubín 2022

     • Po dlhšej dobe sa u nás opäť recitovalo. Študentka 1. ročníka Terézia Kondrátová postúpila s básňou Umenie života z knihy Vyznania od Márie Rázusovej-Martákovej do okresného kola Hviezdoslavovho Kubína 2022.
      V tvrdej konkurencii gymnazistov a amatérskych divadiel získala pekné 4. miesto s čestným uznaním v prednese poézie v kategórii IV. za okres Bratislava II. Súťaž sa konala 23.2.2022 v bratislavskom V-klube na Námestí SNP. 

     • Štátnice z písania na PC a korešpondencie

     • V utorok 22.02.2022 sa deväť štvrtákov a traja tretiaci posadili pred monitory, aby sa pokúsili zložiť štátnu skúšku z písania na počítači a administratívy, ktorá je u zamestnávateľov veľmi cenená.
      Nad priebehom štátnic dozerala komisia vedená predsedníčkou Ing. Helenou Ďurišovou a v prípade jej šťastného ukončenia si ju budú môcť maturanti uplatniť aj pri praktickej maturite.

      Štátne skúšky sa skladajú z 10-minútového odpisu predloženého súvislého textu v textovom procesore MS Word s možnosťou korektúry a vypracovania dvoch písomností (obchodného listu a tabuľky) podľa predloženého zadania. 

      Na vyhotovenie písomností v normalizovanej úprave majú účastníci 60 minút.

      Účelom štátnej skúšky z písania na počítači a korešpondencie je preveriť a zhodnotiť úroveň vedomostí, zručností, návykov a schopností z administratívy a korešpondencie. Obsah štátnej skúšky pozostáva z dvoch častí, v ktorých sa overujú zručnosti účastníkov

      • písať rýchlosťou najmenej 200 čistých úderov za minútu s minimálnou presnosťou odpisu 99,50 %,
      • vyhotoviť dva druhy písomností v normalizovanej úprave v stanovenom časovom limite.

      Štátnu skúšku môžu vykonať žiaci a absolventi stredných škôl, prípadne ďalší absolventi z hospodárskej praxe.

     • SOČ - školské kolo 2022

     • V stredu 23.02.2022 sme sa stretli na školskej prehliadke stredoškolskej odbornej činnosti, aby sme si vypočuli obhajobu súťažných prác v odbore Ekonomika a riadenie. Vďaka výbornej prezentácii si 1. miesto odniesla dvojica dievčat z III. A Tamara Šimkovičová a Martina Juračková so svojou ekonomickou príručkou pre mladých o hypotekárnom úvere. 
      Z rovnakej triedy pochádzajú aj Denisa Vanovčanová a Lucia Cabadajová, ktoré obsadili 2. miesto s didaktickou pomôckou určenou na anglický jazyk. Obom tímom držíme palce na marcovom krajskom kole.

      Ceny pre víťazov Stredoškolskej odbornej činnosti boli financované z rodičovských príspevkov.

     • Z krajského kola SIP do finále z 1 .miesta

     • Takéto správy milujeme. Tomáš Greguš (II. A) sa stal suverénnym finalistom celoslovenskej súťaže v spracovaní textu na počítači SIP, ktoré organizuje Štátny inštitút odborného vzdelávania. Jeho výkon 432 úderov za minútu ho v pomyselnom rebríčku všetkých postupujúcich žiakov Slovenska zaradil na celkové 1. miesto. Budeme mu držať palce vo finále, ktoré sa bude konať v marci 2022 v Martine.
      Nasledujúce zábery sú z minulotýždňovej online súťaže ZAV Zvolen.

     • JA Innovation Camp 2022

     • Ako si stredoškoláci predstavujú moderné vzdelávanie v 21. storočí?
      Viac praxe, online učebnice, využívanie interaktívnych nástrojov, priateľský prístup učiteľov, ale aj odborníci z praxe sú súčasťou ich predstavy o lepšom vzdelávaní na Slovensku. Takmer 100 stredoškolákov riešilo výzvu, ako by sa malo zmeniť vzdelávanie, aby bolo kvalitnejšie a vedelo ich lepšie pripraviť pre trh práce.
      S potešením sme prijali správu, že náš tím tretiakov s názvom Nevädzka skončil na krásnom 5. mieste. Súťažný tím tvorili aplikáči Tamara Šimkovičová, Martina Juračková, Marek Mašlár, Richard Ďurica (všetci III. A) a Samuel Taraba (III. C). 

      Počas celodňovej práce na riešení výzvy prišli s nápadom nehodnotiť žiakov známkami, ale slovne podľa toho, či študent splnil alebo nesplnil zadané kritériá. Absolvent školy by sa následne preukazoval svojím portfóliom, ktoré by pozostávalo z tzv. diplomov zručností žiaka. Pekný nápad a my im k nemu blahoželáme.

      Predmet aplikovaná ekonómia sa vyučuje aj s finančnou podporou rodičovských príspevkov.

     • Finančná olympiáda - postup do 2. kola

     • Z prvého kola 10. ročníka celoslovenskej súťaže stredoškolákov, ktorú organizuje Nadácia Partners, postúpilo ďalej šesť študentov maturitného ročníka - zo IV. B Jakub Borovička, Patrik Kiss, Filip Palko, Miriama Slobodová a zo IV. C Lucia Galanová a Hana Rybárová Hana.

      Všetkým zúčastneným blahoželáme a držíme prsty v druhom kole.

     • Olympiáda z anglického jazyka

     • V januári 2022 sa naši študenti zúčastnili dištančnej formy okresného kola olympiády v anglickom jazyku. V konkurencii bratislavských stredných škôl sa študenti Edina Farkasová z II.C umiestnila na štvrtom mieste a Filip Slezák zo IV.C na veľmi peknom siedmom mieste.
      Obaja sa ako jediní spomedzi stredných odborných škôl dostali do skupiny úspešných riešiteľov zastúpenej najmä gymnáziami. Edine i Filipovi gratulujeme a ďakujeme za skvelú reprezentáciu školy.

     • ZAV Zvolen 2022 - jedno zlato a dve striebra

     • Na celoslovenskej súťaži v písaní na počítači ZAV Zvolen sme opäť zabodovali.
      V kategórii odpis na 10 minút s penalizáciou 50 bodov si Tomáš Greguš (II. A) odniesol víťazné 1. miesto a pri prísnejšom bodovaní s penalizáciou 100 skončil piaty, takže v hodnotení jednotlivcov mu v pelotóne s 208 súťažiacich právom patrí celková 2. priečka.
      Darilo sa však i Matúšovi Ušiakovi (medzi jednotlivcami 10. miesto) a v prvej tridsiatke sme tiež našli štvrtáčku Alicu Križanovú. Aj vďaka nim patrí v tejto súťaži našej obchodnej akadémii spomedzi 21 škôl strieborná medaila. Gratulujeme!

   • Nevädzkárska fotogaléria

     zatiaľ žiadne údaje
   • Kontakty

           Zriaďovateľ strednej školy

     • Meno školy
     • Obchodná akadémia, Nevädzová 3, Bratislava
     • Email na správcu obsahu
     • Ing. Adriana Jurášková, juraskova@oanba.sk
     • Telefón
     • 02/43 41 11 58 (sekretariát riaditeľky)
     • Adresa školy
     • Nevädzová 3
      820 07 Bratislava
      Slovakia
     • Úradné hodiny
     • Školský rok:
      07.30 h - 08.00 h
      11.20 h - 11.50 h
      Počas prázdnin:
      8.00 h - 12.00 h
     • Riaditeľka školy
     • Ing. Jana Orthová
      j.orthova@oanba.sk
      02/43 41 11 58
      prijímacie konanie
     • Zástupkyňa riaditeľky
     • Mgr. Darina Chobotová
      chobotova@oanba.sk
      02/43 41 09 22
      akcie školy, všeobecno-vzdelávacie predmety
     • Zástupkyňa riaditeľky
     • Ing. Adriana Jurášková
      juraskova@oanba.sk
      02/43 41 09 22
      maturitné skúšky, odborné predmety, web
     • Zborovňa, kabinety učiteľov
     • 02/43 42 01 16 (vrátnica)
     • Ekonomický úsek - vedúca
     • Slavomíra Krištofčáková
      ekonom.usek@oanba.sk
      02/43 41 11 59
     • Školská jedáleň
     • Elena Nižnanská
      veduca.sj@oanba.sk
      02/43 29 41 41
     • IČO
     • 17 327 652
     • DIČ
     • 2020868564
     • Výchovná poradkyňa
     • Mgr. Katarína Novotová
      vychovnyporadca@oanba.sk
     • Oznamovanie protiprávnej činnosti
     • Obvodné oddelenie PZ Bratislava Ružinov – východ
      Sputniková 12, Bratislava
      0961 032 705
      oopzruzinovvychod@minv.sk
      chranimedeti@minv.sk