• Deň narcisov 2022

     • Liga proti rakovine v tomto čase už tradične organizuje verejnoprospešnú zbierku na pomoc pacientom s týmto ochorením. Našich druhákov sme vyslali do ulíc s narcismi a podarilo sa im stretnúť zopár zaujímavých osobností. Na fotografiách si môžete všimnúť ministra životného prostredia Jána Budaja s poslankyňou NR SR Romanou Tabak, pred budovou BSK sme zase stretli župana Juraja Drobu i vicežupana Juraja Štekláča a tiež starostu Dúbravky Martina Zaťoviča.

      Liga proti rakovine vďaka zbierke realizuje viacero projektov. Medzi nimi napríklad onkoporadňu, má sieť onkopsychológov, poskytuje jednorazový finančný príspevok, organizuje podporné skupiny pre príbuzných a pozostalých, rodinné a relaxačné pobyty.

      Za organizáciu Dňa narcisov ďakujeme RNDr. Jane Romaníkovej a všetkým zúčastneným druhákom. 

     • Úprava vyučovania dňa 02.05.2022

     • Z dôvodu konania prijímacích skúšok v pondelok 2. mája 2022 upravujeme vyučovanie pre žiakov nasledovne:
      I. ročník - účelové cvičenie
      Zraz o 9.00 h na Račianskej ul. oproti budove Figaro (stánok Ahoj), električka 3 a 7 (zast. Riazanská) - za každého počasia
      II.- IV.  ročník - elearningové vyučovanie
      Vyučujúci zadajú žiakom do triednej knihy samostatné úlohy podľa rozvrhu hodín.
      V jedálni sa varí, preto sa nezabudnite odhlásiť z obeda, ak nechcete stravu.

     • Veľtrh podnikateľských talentov 2022

     • Ďalší veľký úspech sa podaril tretiakom zo študentskej firmy Cyanus.
      Z 27. ročníka Veľtrhu podnikateľských talentov konaného pod záštitou premiéra Eduarda Hegera si odniesli hneď dve ocenenia. Zlaté 1. miesto v kategórii Najlepší manažérsky tím získali prezidentka Tamara Šimkovičová a viceprezidentky Karolína Líneková, Martina Juračková, Natália Kiliková a Lucia Cabadajová.
      Tamara Šimkovičová sa zároveň v súťaži jednotlivcov Manpower Leadership Award prebojovala do elitnej desiatky, čím sa zaradila medzi lídrov roka 2022. Medailou bola ocenenená aj vyučujúca, ktorá firmu počas roka viedla k podnikateľským zručnostiam, Ing. Adriana Jurášková.

      Veľtrh podnikateľských talentov je celoslovenská súťaž študentských firiem, ktorá je súčasťou najväčieho podnikateľského festivalu v Európe Gen-E. Podujatie sa konalo a s podporou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky. 

      Účasť študentskej fimy Cyanus na Veľtrhu podnikateľských talentov bola financovaná z rodičovských príspevkov.

     • SOČ 2022 - postup do finále

     • Vo štvrtok 7. apríla 2022 konalo krajské kolo súťaže Stredoškolská odborná činnosť. Oba naše tímy, ktoré sa prezentovali v kategórii Ekonomika a riadenie s prehľadom postúpili do celoštáneho finále v nasledovnom poradí:
      1. miesto - Lucia Cabadajová, Denisa Vanovčanová Návrh, výroba a predaj didaktickej pomôcky (odb. vedenie Ing. Pavlovič)
      2. miesto - Martina Juračková, Tamara Šimkovičová Bývanie prostredníctvom hypotekárnych úverov (odb. vedenie Ing. Ščevíková)

      Dievčatám blahoželáme a držíme palce vo finále v Bardejove koncom apríla 2022.

      Účasť v súťaži SOČ je financovaná z rodičovských príspevkov.

     • Naši vo finále Mladého účtovníka 2022

     • Takéto správy nám robia radosť! Do tridsiatky najlepších stredoškolákov, ktorí sa 22. apríla 2022 zúčastnia celoštátneho kola olympiády Mladý účtovník, sa prebojovali aj dvaja maturanti z Nevädzky - Miroslav Bukviš (IV. C) a Nikol Beatrice Ďurčeková (IV. A). Zároveň sme jedinou bratislavskou obchodnou akadémiou, ktorá bude reprezentovať hlavné mesto v tejto odbornej ekonomickej súťaži.
      Bonusom k postupu je aj to, že obaja sú už teraz prijatí cez prijímacích skúšok na dve vysoké školy - Ekonomickú univerzitu v Bratislave a Fakultu riadenia a informatiky Žilinskej univerzity.

     • Organizácia vyučovania od 11.-19.4.2022

     • I. - II. ročník
      Riadne vyučovanie v skrátenom rozsahu - nájdete ho vo vašej elektronickej triednej knihe Edupage.
      Žiaci majú prísny zákaz vstupu do pavilónu D. Školská jedáleň nevarí z dôvodu karantény, za vzniknutú situáciu sa ospravedlňujeme.

      III. ročník
      Kurz na ochranu života a zdravia - zraz vždy o 9.00 h
      :
      pondelok 11.4.2022 - Račianska, oproti budove Figaro, stánok Ahoj - električka 3, 7 (zast. Riazanská)
      utorok 12.4.2022 - Železná studnička, parkovisko za Červeným mostom (konečná zast. 42)
      streda 13.4.2022 - Koliba, parkovisko pred rešt. Stroodel (konečná zast. 44)

      IV. ročník 
      Praktická časť maturitnej skúšky - pavilón D, príchod žiakov vždy o 7.30 h.

      Veľkonočné prázdniny trvajú od 14. do 19. apríla 2022. Želáme Vám ich príjemné prežitie.

   • Nevädzkárska fotogaléria

     zatiaľ žiadne údaje
   • Kontakty

           Zriaďovateľ strednej školy

     • Meno školy
     • Obchodná akadémia, Nevädzová 3, Bratislava
     • Email na správcu obsahu
     • Ing. Adriana Jurášková, juraskova@oanba.sk
     • Telefón
     • 02/43 41 11 58 (sekretariát riaditeľky)
     • Adresa školy
     • Nevädzová 3
      820 07 Bratislava
      Slovakia
     • Úradné hodiny
     • Školský rok:
      07.30 h - 08.00 h
      11.20 h - 11.50 h
      Počas prázdnin:
      8.00 h - 12.00 h
     • Riaditeľka školy
     • Ing. Jana Orthová
      j.orthova@oanba.sk
      02/43 41 11 58
      prijímacie konanie
     • Zástupkyňa riaditeľky
     • Mgr. Darina Chobotová
      chobotova@oanba.sk
      02/43 41 09 22
      akcie školy, všeobecno-vzdelávacie predmety
     • Zástupkyňa riaditeľky
     • Ing. Adriana Jurášková
      juraskova@oanba.sk
      02/43 41 09 22
      maturitné skúšky, odborné predmety, web
     • Zborovňa, kabinety učiteľov
     • 02/43 42 01 16 (vrátnica)
     • Ekonomický úsek - vedúca
     • Slavomíra Krištofčáková
      ekonom.usek@oanba.sk
      02/43 41 11 59
     • Školská jedáleň
     • Elena Nižnanská
      veduca.sj@oanba.sk
      02/43 29 41 41
     • IČO
     • 17 327 652
     • DIČ
     • 2020868564
     • Výchovná poradkyňa
     • Mgr. Katarína Novotová
      vychovnyporadca@oanba.sk
     • Oznamovanie protiprávnej činnosti
     • Obvodné oddelenie PZ Bratislava Ružinov – východ
      Sputniková 12, Bratislava
      0961 032 705
      oopzruzinovvychod@minv.sk
      chranimedeti@minv.sk