• Upracme si Slovensko 2022

     • Každoročná akcia Upracme si Slovensko, ktorá sa v tomto roku uskutočnila od 12.9. do 23.9.2022 "priniesla" celkom šesť vriec vyzbieraného odpadu. Žiakom prvého ročníka, II. A a tiež ich vyučujúcej RNDr. Jane Romaníkovej za túto aktivitu ďakujeme. 

     • Futsalový medzitriedny turnaj 2022

     • V rámci Európskeho týždňa športu sme v utorok 27.9.2022 zorganizovali v telocvični školy medzitriedny turnaj vo futsale.
      Víťazom sa prekvapivo stali najmladší účastníci súťaže - trieda I. A. Druhú priečku obsadili maturanti zo IV. B, tretie miesto patrilo III. B a zemiakovú medailu dostala II. A. 
      Okrem fotografií si nižšie pozrite aj videodokument z turnaja.

      Ceny do turnaja boli financované z rodičovských príspevkov. Za prípravu akcie ďakujeme našim telocvikárom Mgr. Matúšovi Kovalčíkovi a Mgr. Ľubomírovi Zagorovovi.

     • Post Bellum: Kinopríbehy o holokauste

     • Nezisková organizácia Post Bellum vyhľadáva a dokumentuje spomienky pamätníkov kľúčových momentov 20. storočia. Konkrétne ľudské osudy sú totiž tou najlepšou cestou k poznaniu vlastnej minulosti. Na pôde našej školy sme preto privítali jej zástupcov p. Sandru Polovkovú a Martina Rodáka, ale najmä pani Madeline Vadkerty, ktorá sa dlhodobo venuje téme holokaustu na Slovensku a sprostredkúva svoje poznatky mladej generácii.​​​​​​

      "Prednáška o Holokauste od organizácie Post Belum bola spracovaná audiovizuálne, pomocou videa, ktoré ako sme sa dozvedeli natáčajú aby zachytili príbehy tých, ktorý prežili Holokaust. Pustili nám video o Elim, ktorý žije v Istambule. Dozvedeli sme sa ako prežil spolu s rodinou počas 2. svetovej vojny a aj to čo všetko obetoval aby prežil. V ďalšej časti prednášky nám rozprávali o celkovom chode tejto organizácie ako aj o jej činnostiach. Prednáška sa nám páčila, napriek takej ťažkej téme to bolo veľmi záživné."

      Stanka Pullmanová (II. C)

     • Literárna exkurzia Modra 2022

     • V piatok 16.09.2022 nahliadli naši druháci do národnej histórie. Ich exkurzia do Múzea Ľudovíta Štúra v Modre im umožnila spoznať posledné roky života a okolnosti tragickej smrti človeka, ktorému vďačíme za dnešnú podobu slovenčiny. Okrem pamätnej izby navštívili aj miesto jeho posledného odpočinku na modranskom cintoríne.

     • Kampaň Zatoč s odpadom

     • 10 mesiacov, 10 NOVÝCH výziev a 10 krát odpad na rôzne témy

      Zatoč s odpadom“ je online kampaň Slovenskej agentúry životného prostredia (SAŽP), ktorá má prostredníctvom desiatich tematických aktivít prispieť k zlepšeniu osvety a informovanosti širokej verejnosti ohľadom aktuálnej témy predchádzania vzniku odpadu.

      V septembri prebieha výzva VYMEŇ SVOJU HUBKU!

      Posvieťme si na hubky, ktorými umývame riad. Z čoho sú vyrobené, koľko nám slúžia a kde končia? Na trhu dnes nájdeš rôzne viac alebo menej environmentálne vhodné náhrady. Skús medzi nimi objaviť svoju favoritku. Možno to bude lufa, po ktorej siahneš – vieš si ju dopestovať sám, je veľmi hygienická, dlho vydrží a nakoniec ju pridáš do kompostu, z ktorého dopestuješ novú. Príklad obehovosti ako vyšitý. Predídeš tak odpadu z cca 20 klasických hubiek ročne.

      Splnenie výzvy budú účastníci dokladovať fotkou, článkom alebo inými údajmi, ktoré výzva požaduje.

      Okrem dobrého pocitu získaš...

      Širší pohľad na vec, novú životnú stratégiu s rešpektom voči ľuďom a prírode, praktické zručnosti a radosť z dosiahnutých výsledkov. Tipy a návody na šetrenie prírodných aj finančných zdrojov. V neposlednom rade aj status „greenfluencera“ a ... vecné ceny mesačne (zelený balíček, zaujímavé knihy, tričko)  a v záverečnom žrebovaní, v ktorom môžeš vyhrať hodnotné ceny, akými sú stan, turistické paličky, smart hodinky, feratový set, spoločenské hry,  ale aj zážitkové poukazy a iné motivačné ceny.

      Výhercov žrebujú každý mesiac. Záverečné žrebovanie o hodnotné ceny bude na konci školského roka, v júni 2023. Bližšie info získaš u pani učiteľky Romaníkovej.

      Neváhaj a zatoč s odpadom spoločne s nami!

     • Medzinárodná súťaž Intersteno 2022

     • Tohtoročný majster Slovenska v písaní na PC Tomáš Greguš vycestoval ešte v úvode augusta (6.-11.8.2022) aj so svojou vyučujúcou Ing. Teréziou Garaiovou do holandského Maastrichtu na Medzinárodnú súťaž INTERSTENO.
      Napriek silnej konkurencii 250 súťažiacich z 24 krajín, ktorí sa učia pracovať s klávesnicou zvyčajne už od útleho veku, náš Tomáš sa s počtom 365 úderov za minútu pri 99,92% presnosti umiestnil na 6. mieste v kategórii Audiotranscription, čo je prepis hovoreného textu z odposluchu v trvaní 10 minút a penalizácii 50 úderov za chybu. V kategórii Text Production, čo je odpis z papierovej predlohy v trvaní 30 minút a penalizácii 100 úderov za chybu obsadil 9. miesto s počtom 437,9 úderov za minútu s presnosťou 99,85%.

      Súťaž sa koná každý druhý rok vždy v niektorej členskej krajine, no tentoraz sa kvôli pandémii stretli súťažiaci až po troch rokoch. Slovensko reprezentovali dvaja víťazi celoslovenskej súťaži SIP (spracovanie informácii na počítači) z posledných dvoch rokov - zo Spišskej Novej Vsi a z našej Nevädzky. Účasť na celosvetovom šampionáte nie je finančne podporovaná zo strany štátu, a tak sa naša "delegácia" mohla akcie zúčastniť vďaka príspevku zriaďovateľa BSK.

      Okrem súťaží sa účastníci venovali témam efektívneho spracovania informácii na  počítači na rôznych úrovniach napr. aj zapisovateľky z národných parlamentov. 

     • Účelové cvičenia - I. a II. ročník

     • II. ročník - pondelok 12.9.2022
      I. ročník - utorok 13.9.2022
      Zraz je v oba dni o 9.00 h na Kolibe - parkovisko pred reštauráciou Stroodel, konečná autobusu 44

      Poučenie:
      Nie je povolený presun žiakov na bicykli, kolobežke, korčuliach, a ani v sprievode domáceho zvieratka.
      Akcia sa koná za každého počasia. Žiaci majú prísť v primeranom odeve a športovo-turistickej obuvi, treba myslieť aj na pitný režim.
      Dozor a riešenie neúčasti na cvičení zabezpečujú triedni učitelia a vyučujúci TSV.

     • Rodičovské združenie 8.9.2022

     • Všetkých rodičov a zákonných zástupcov pozývame na stretnutie s učiteľmi a vedením školy, ktoré sa uskutoční vo štvrtok 8.9.2022 od 18.00 h v budove Obchodnej akadémie
      I. ročník - stretnutie začína v školskej jedálni, potom pokračuje v triedach
      II.- IV. ročník - rodičia sa stretnú priamo v učebniach v pavilóne B
      K dispozícii vám bude okrem triednych učiteľov aj vedenie školy, výchovná poradkyňa a školská psychologička.

   • Nevädzkárska fotogaléria

     zatiaľ žiadne údaje
   • Kontakty

           Zriaďovateľ strednej školy

     • Meno školy
     • Obchodná akadémia, Nevädzová 3, Bratislava
     • Email na správcu obsahu
     • Ing. Adriana Jurášková, juraskova@oanba.sk
     • Telefón
     • 02/43 41 11 58 (sekretariát riaditeľky)
     • Adresa školy
     • Nevädzová 3
      820 07 Bratislava
      Slovakia
     • Úradné hodiny
     • Školský rok:
      07.30 h - 08.00 h
      11.20 h - 11.50 h
      Počas prázdnin:
      8.00 h - 12.00 h
     • Riaditeľka školy
     • Ing. Jana Orthová
      j.orthova@oanba.sk
      02/43 41 11 58
      prijímacie konanie
     • Zástupkyňa riaditeľky
     • Mgr. Darina Chobotová
      chobotova@oanba.sk
      02/43 41 09 22
      akcie školy, všeobecno-vzdelávacie predmety
     • Zástupkyňa riaditeľky
     • Ing. Adriana Jurášková
      juraskova@oanba.sk
      02/43 41 09 22
      maturitné skúšky, odborné predmety, web
     • Zborovňa, kabinety učiteľov
     • 02/43 42 01 16 (vrátnica)
     • Ekonomický úsek - vedúca
     • Slavomíra Krištofčáková
      ekonom.usek@oanba.sk
      02/43 41 11 59
     • Školská jedáleň
     • Elena Nižnanská
      veduca.sj@oanba.sk
      02/43 29 41 41
     • IČO
     • 17 327 652
     • DIČ
     • 2020868564
     • Výchovná poradkyňa
     • Mgr. Katarína Novotová
      vychovnyporadca@oanba.sk
     • Oznamovanie protiprávnej činnosti
     • Obvodné oddelenie PZ Bratislava Ružinov – východ
      Sputniková 12, Bratislava
      0961 032 705
      oopzruzinovvychod@minv.sk
      chranimedeti@minv.sk