• IV. Slovenské rýchle prsty 2023

     • Pod záštitou predsedu BSK Juraja Drobu sme v dňoch 27. – 29. septembra 2023 zorganizovali už štvrtý ročník celoslovenského sústredenia v písaní na počítači Slovenské rýchle prsty.
      Jeho cieľom je zvýšiť kvalitu výučby predmetu administratíva a korešpondencia na stredných školách a pripraviť talentovaných žiakov na súťaže v písaní na počítači na medzinárodnej až celosvetovej úrovni. 
      Okrem tréningov žiakov i vyučujúcich z celého Slovenska sa v závere všetci zúčastnení stretli v súboji o najrýchlejšieho "pisára". Už tradične si putovný pohár za víťazstvo odniesol náš Tomáš Greguš (IV.A).
      Pozrite si aj reportáž z tejto akcie, ktorú natočila televízia Ružinov.

     • Oceňovanie DofE 2023

     • Slávnostné oceňovanie absolventov DofE sa uskutočnilo v stredu 27. 9. 2023 v átriu Slovenskej sporiteľne. Za splnenie všetkých podmienok programu si z rúk britského veľvyslanca Nigela Bakera a predsedu BSK Juraja Drobu prevzali bronzové medaily aj štyria Nevädzkári Stanislava Pullmanová, Matias Repiský, Matej Lipták (všetci z III. C) a Ján Stančík (II. B). Poďakovanie však rozhodne patrí aj mentorom Medzinárodnej ceny vojvodu z Edinburghu, ktorí ich počas tejto cesty sprevádzali - Martine Miškerikovej, Kataríne Barnovej a Ľubomírovi Zagorovovi.

     • Župný športový deň 2023

     • Už tradične začíname školský rok súťažením na Župnom športovom dni, ktorý sa tentoraz konal vo štvrtok 21.9.2023 za účasti päťdesiatky stredných škôl. V konkurencii niekoľkých špecializovaných športových škôl síce nemáme veľa možností zažiariť, ale rozhodne sa nemáme ani za čo hanbiť. 

     • Sloboda a demokracia – simulované voľby 2023

     • Nezisková organizácia SEEDS v spolupráci so zastúpením Európskej komisie na Slovensku pripravila pre našich žiakov počas septembra 2023 interaktívnu prezentáciu na tému „Sloboda a demokracia – simulované voľby“. Našich tretiakov sme postavili pred ťažké úlohy. Vybudovali si vlastné politické strany, tvorili ich programy, nastavovali im kampaň, robili mítingy, presviedčali svojich voličov a nakoniec volili a boli zvolení v simulovaných voľbách.

      Výborne sme sa všetci pobavili a niečo nové naučili o dôležitosti slobody a demokracie. Spolu s kampaňou Chcem tu zostať veríme, že nenechajú o sebe rozhodovať druhých.

     • Maturitné skúšky 2023

     • Maturitné skúšky v septembrovom mimoriadnom období sa budú konať nasledovne:

      a) praktická časť odbornej zložky PČOZ - 1. opravný termín sa koná vo štvrtok 14.9.2023 v učebni vt2 v čase 7.30 - 15.00 h 
      b) ústna forma internej časti ÚFIČ - riadny aj 1. opravný termín z predmetov ANJ, SJL, TČOZ sa koná v stredu 20.9.2023 v učebni cvf v čase 7.50 - 14.50 h
      Maturanti si so sebou na skúšky donesú písacie potreby a preukaz totožnosti.

     • Účelové cvičenia pre I. a II. ročník

     • I. ročník - štvrtok 14.9.2023
      II. ročník - streda 20.9.2023
      Zraz je v oba dni o 9.00 h na Kolibe - parkovisko pred reštauráciou Batoni, konečná linky MHD 44

      Poučenie:
      Nie je povolený presun žiakov na bicykli, kolobežke, korčuliach, a ani v sprievode domáceho zvieratka.
      Akcia sa koná za každého počasia. Žiaci majú prísť v primeranom odeve a športovo-turistickej obuvi, treba myslieť aj na pitný režim.
      Dozor a riešenie neúčasti na cvičení, ktoré je povinnou súčasťou vyučovania, zabezpečujú triedni učitelia a vyučujúci TSV.

   • Nevädzkárska fotogaléria

     zatiaľ žiadne údaje
   • Kontakty

           Zriaďovateľ strednej školy

     • Meno školy
     • Obchodná akadémia, Nevädzová 3, Bratislava
     • Email na správcu obsahu
     • Ing. Adriana Jurášková, juraskova@oanba.sk
     • Telefón
     • 02/43 41 11 58 (sekretariát riaditeľky)
     • Adresa školy
     • Nevädzová 3
      820 07 Bratislava
      Slovakia
     • Úradné hodiny
     • Školský rok:
      07.30 h - 08.00 h
      11.20 h - 11.50 h
      Počas prázdnin:
      8.00 h - 12.00 h
     • Riaditeľka školy
     • Ing. Jana Orthová
      j.orthova@oanba.sk
      02/43 41 11 58
      prijímacie konanie
     • Zástupkyňa riaditeľky
     • Mgr. Darina Chobotová
      chobotova@oanba.sk
      02/43 41 09 22
      akcie školy, všeobecno-vzdelávacie predmety
     • Zástupkyňa riaditeľky
     • Ing. Adriana Jurášková
      juraskova@oanba.sk
      02/43 41 09 22
      maturitné skúšky, odborné predmety, web
     • Zborovňa, kabinety učiteľov
     • 02/43 42 01 16 (vrátnica)
     • Ekonomický úsek - vedúca
     • Slavomíra Krištofčáková
      ekonom.usek@oanba.sk
      02/43 41 11 59
     • Školská jedáleň
     • Elena Nižnanská
      veduca.sj@oanba.sk
      02/43 29 41 41
     • IČO
     • 17 327 652
     • DIČ
     • 2020868564
     • Výchovná poradkyňa
     • Mgr. Katarína Novotová
      vychovnyporadca@oanba.sk
     • Oznamovanie protiprávnej činnosti
     • Obvodné oddelenie PZ Bratislava Ružinov – východ
      Sputniková 12, Bratislava
      0961 032 705
      oopzruzinovvychod@minv.sk
      chranimedeti@minv.sk