• I.N.I Innovation Camp 2023

     • Krásne 1. miesto Natálie Júlie Chrappanovej a 3. miesto Sabíny Strigáčovej (obe III. C) - to je výsledok súťaže inovatívnych nápadov, ktorú vo štvrtok 25.4.2023 usporiadala nezisková organizácia JA Slovensko v spolupráci s Impact Nation Institute Nadačním fondem vzdělávání a podnikání
      V konkurencii 20 súťažných tímov sa však nestratili ani zvyšní traja súťažiaci z Nevädzky, a to druháci Stanislava Pullmanová, 
      Viktória Mária Borsányiová a Jakub Chobot, ktorí rovnako predviedli svoju nápaditosť i prezentačné zručnosti na dostatočne vysokej úrovni. 

      Porotu zaujala najmä víťazná aplikácia na rozvíjanie podnikavosti, kde môžu žiaci pretaviť poznatky z finančnej gramotnosti do praxe a pomocou virtuálnej peňaženky sledovať svoje financie. 

      I.N.I. Innovation Camp je súťaž určená pre 100 študentov stredných odborných škôl na Slovensku, primárne pre študentov programu Aplikovaná ekonómia. Študenti pracovali na reálnej výzve v zmiešaných 5-členných tímoch. Ich úlohou bolo nájsť najlepšie riešenie na tému Rozvoj podnikavosti študentov ako kľúč k úspešnej budúcnosti a prezentovali ho pred odbornou porotou

      Na súťaži našich žiakov sprevádzala vyučujúca aplikovanej ekonómie Ing. Adriana Jurášková.

     • Job Shadowing z Bottropu a Karlových Varov

     • Vidieť prácu kolegov učiteľov a študentov z iných končín sveta takpovediac v priamom prenose je prínosné pre každú školu, ktorej záleží na rozvoji a posune vpred.
      V posledných marcových dňoch sme takto na našich hodinách privítali Matthiasa Sieberta zo strednej školy z nemeckého Bottropu, s ktorou spolupracujeme už roky v rámci projektov Erasmus+. Matthias okrem hodín angličtiny a podnikateľských zručností strávil poobedie aj na Veľtrhu podnikateľských talentov, kde zažil aj úspešnú žatvu medailí študentskej firmy sabelas.

      Druháci mu zase v angličtine predstavili svoje e-shopy a na hodinách s cvičnou firmou JUMBOO zažil klasický pracovný deň. Podľa jeho slov sa mu nevädzkársky spôsob prípravy na podnikanie veľmi zapáčil a plánuje zaviesť niečo podobné aj na svojej strednej škole.

      V apríli sme zase hostili piatich učiteľov sesterskej obchodnej akadémie z legendárneho českého "filmového" mesta Karlovy Vary. Riaditeľ školy Mgr. Pavel Bartoš a štyri vyučujúce sa prišli inšpirovať najmä našimi voliteľnými predmetmi či výukou anglického jazyka.

      Nás teší najviac to, že podľa ich vlastných slov našli u nás na Nevädzke množstvo inšpiratívnych nápadov a aj vďaka tomu bude priateľská spolupráca medzi školami v zahraničí pokračovať aj v budúcnosti.

     • Matematický klokan 2023

     • VÝSLEDKY:
      Kategória Junior 
       - najúspešnejší riešiteľ Matej Lenčéš (I. C) - percentil 99,64
       - úspešní riešitelia s percentilom nad 90 - Ema Mináriková (II. B), Benjamín Salaj (I. A), Timea Gabrišová (I. B),  Alex Lobodáš (I. C)
      - úspešní riešitelia s percentilom nad 80 - Natália Kivoňová (I. C), Tomáš Masný (II. A), Kristián Kopecký (I. B), Adam Prídený (I. A)
      Kategória Junior
      - najúspešnejšia riešiteľka Alena Valníčková (III. B) - percentil 81,78

      Úspešným riešiteľom blahoželáme k dobrým výsledkom.

     • Global Money Week 2023

     • Global Money Week pripomína v celosvetovom meradle dôležitosť finančného vzdelávania. Tento rok sa v týždni od 20. do 26. marca 2023 na mnohých miestach po celom Slovensku organizovali vzdelávacie aktivity pre žiakov, ktoré mali za úlohu zvýšiť povedomie o finančnej gramotnosti.
      Ako škola sme sa do akcie zapojili tiež a v priebehu tohto týždňa zrealizované nasledovné aktivity:
      1. Žiaci všetkých ročníkov mali možnosť si vyskúšať svoje vedomosti v oblasti financií v rámci finančného kvízu s Filipom na internetovej stránke Národnej banky Slovenska.

      2. Žiačky III.C triedy Diana Slobodová a Júlia Čillíková počas celého školského roka sa intenzívne venovali svoje stredoškolskej odbornej činnosti na tému Finančná gramotnosť mladých. S výsledkami práce sa prišli pochváliť a svoje skúsenosti odovzdať na hodinu ekonomiky do II. C triedy. Súčasťou ich projektu je aj konkrétny návrh interaktívnej prednášky, ktorú mali možnosť odprezentovať v rámci rovesníckeho učenia svojim spolužiakom v celom treťom ročníku. O tom, že táto práca má svoj potenciál svedčí aj fakt, že sa dievčatám podarilo umiestniť v krajskom kole SOČ na veľmi peknom 3. mieste.

      3. Exkurzia v DoubleTree by Hilton - žiaci II. ročníka sa v pondelok 20. 3. 2023 zúčastnili odbornej exkurzie, kde sa okrem prehliadky spoločenských  priestorov, izieb a obslužných miestností konal aj malý workshop zameraný na zvyšenie podnikateľských zručností našich žiakov.

      4. Exkurzia v NBS - žiaci tretieho ročníka, ktorí navštevujú predmet bankovníctvo, sa 23. marca 2023 zúčastnili exkurzie v Národnej banke Slovenska. Študenti mali možnosť vypočuť si zaujímavý výklad o vývoji menovej politiky a mien od vzniku Európskeho hospodárskeho spoločenstva, cez vznik Európskej únie, prijatia meny euro na Slovensku až po súčasnosť.​​​​​​​

     • Kariérny deň s Tatrabankou

     • Opäť sa nám potvrdilo, že ak v rámci projektu "Rodičia prednášajú deťom" oslovíme rodičov, aby nám prišli odovzdať cenné rady a životné skúsenosti z ich profesijného života, tak to môže dopadnúť len a len výborne. A nebolo tomu inak ani v stredu 5.4.2023 na kariérnom dni, ktorý sme v spolupráci s Tatrabankou a lektormi Adelou Kukumbergovou a Lukášom Markechom zorganizovali pre našich tretiakov.

      Jeho cieľom bolo prepojiť teoretické vedomosti, ktoré tretiaci získali na hodinách ekonomiky či podnikateľských zručností s reálnou praxou, a tým zvyšovať ich konkurencieschopnosť na trhu práce. Všetky tri workshopy mali motiváciu vyvolať chuť pracovať na sebe a naučiť sa niečo nové. Žiaci si vytvorili vlastný životopis na konkrétnu pracovnú pozíciu a dostali naň spätnú väzbu. Nasledoval krátky kvíz vedomostí o personalistike a hlavná téma dňa – výberový proces, tzv. recruitment. Témou skupinovej práce bol nácvik simulovaných pracovných pohovorov priamo s personalistami z Tatrabanky.

      “Prínos workshopu vidím v praktickej príprave žiakov do života v súlade s aktuálnymi požiadavkami trhu práce. Oceňujem spätnú väzbu personalistov a verím, že bude tento projekt pokračovať i v budúcnosti na našej škole.” - Z. Ščevíková

     • Podcast o voliteľných predmetoch na Nevädzke

     • Našich druhákov čaká koncom mája celkom vážne rozhodnutie o tom, aké voliteľné predmety si vybrať pre druhú polovicu svojho štúdia. Možno im v rozhodovaní pomôže aj tento podcast pripravený školským parlamentom. Za prípravu podcastu ďakujeme Denisovi Mokrišovi, Sarah Kittnerovej a všetkým učiteľom a tretiakom, ktorých budete počuť v nahrávke. 
      Podcast si možno vypočuť aj na Spotify.

     • Tri medaily na Veľtrhu podnikateľských talentov 2023

     • Študentská firma aplikovanej ekonómie sabelas, ktorá pracuje pod vedením Ing. Adriany Juráškovej, získala na celoslovenskej súťaži tri krásne ceny:
      1. miesto Kyndryl Female Leadership
      1. miesto 2Muse Marketingová komunikácia
      - odborné školy
      2. miesto SK-NIC Virtuálna firemná komunikácia - odborné školy
      Členmi firmy je jedenásť študentov tretieho ročníka, na veľtrhu sabelas reprezentovali Edina Farkasová, Kristína Kukumbergová, Sarah Kittnerová, Natália Júlia Chrappanová a Sabína Strigáčová (všetky z III. C). 
      Za pomoc pri príprave firmy na súťaže ďakujeme aj odbornému konzultantovi Branislavovi Chrappanovi z firmy AT&T.

      Študentská firma okrem vlastného finančného hospodárenia pracuje aj vďaka podpore neziskovej organizácie Priatelia Obchodnej akadémie na Nevädzovej 3 v Bratislave.

     • Druháci a 5peňazí

     • Počas troch dní od 12.-14.4.2023 si všetky druhácke triedy dali online stretnutie s lektormi z Národnej banky Slovenska v rámci projektu 5peňazí, aby absolvovali zážitkovým a interaktívnym spôsobom neformálne vzdelávanie na tému Príjem a práca. Vzdelávací program ponúkol našim druhákom cestu, ako lepšie pochopiť súvislosti medzi svojimi záujmami a silnými stránkami v kontexte výberu budúceho povolania. Vyskúšali si rolu svojho preferovaného povolania, naučili sa orientovať v  pojmoch superhrubá, hrubá a čistá mzda a dozvedeli sa o základoch daňovo-odvodového systému na konkrétnych príkladoch zo Slovenska i zo zahraničia.
      Praktickú časť vzdelávania tvorila skupinová práca. Príprava rodinného rozpočtu vytvorila priestor na finančné rozhodnutia v oblasti bývania, stravovania, doprava, zábavy a oddychu a pod. 
      Aj takéto stretnutia s odborníkmi vytvárajú predpoklady na možnosti zvyšovania finančnej gramotnosti našich žiakov.

     • Zlato, striebro i bronz v krajskom kole SOČ

     • V krajskej prehliadke stredoškolskej odbornej činnosti, ktorá bola vyhodnotená vo štvrtok 30.3.2023, sme mali trojnásobné zastúpenie i trojnásobný zisk na stupňoch víťazov. 
      1. postupové miesto v odbore Ekonomika a riadenie získala dvojica štvrtáčok Kristína Galambosová, Simona Bugárová s prácou Home office v pracovnom prostredí. Na 3. mieste skončili dievčatá z III. C Júlia Čillíková a Diana Slobodová, ktoré spracovali tému Finančná gramotnosť mladých.
      2. postupové miesto získala v odbore Cestovný ruch, hotelierstvo a gastronómia Bianka Farbulová (III. C) s prácou nazvanou Výstavy psov. 

      Všetky práce vznikli vďaka odbornému vedeniu Ing. Zuzany Ščevíkovej, ktorej za to patrí poďakovanie. Kristínu, Simonu a Bianku však čaká ešte veľa práce, pretože postúpili do celoslovenskej prehliadky do Modry, ktorá sa bude konať koncom apríla.

     • Mladý účtovník 2023 - postup do finále

     • Celoslovenská súťaž stredoškolákov vo vedení účtovníctva v programe Omega, ktorú organizuje firma KROS a Slovenská komora certifikovaných účtovníkov, nám opäť priniesla radosť. Do najlepšej finálovej tridsiatky postúpila z krajského kola Sofia Mihaliaková z IV. A, takže si zmeria sily so svojimi rovesníkmi v celoštátnom kole koncom apríla.
      Bonusom je aj to, že vďaka postupu je už teraz prijatá na šesť fakúlt ekonomického zamerania bez prijímacích skúšok. Sofii zo ♥ blahoželáme a držíme palce vo finále.

     • Rodičovské združenie

     • V stredu 19. apríla 2023 sa bude v súvislosti s 3/4-ročnou klasifikáciou konať stretnutie rodičov s učiteľmi v pavilóne B s týmto časovým plánom:
      17.30 h - triedne aktívy v kmeňových triedach
      18.00 h - individuálne konzultácie s vyučujúcimi
      Ak sa zákonní zástupcovia nemôžu stretnutia zúčastniť, môžu si v prípade potreby dohodnúť konzultácie s učiteľmi v inom čase, napríklad prostredníctvom aplikácie Edupage.

     • Organizácia vyučovania počas praktických maturít

     • III. ročník - kurz na ochranu života a zdravia, zraz o 9.00 h
      Streda 12.04.2023 Koliba, parkovisko pred reštauráciou Batoni/Stroodel (konečná trolejbusu 44)
      Štvrtok 13.04.2023 Parkovisko Potočná - Rača (konečná autobusu 52)
      Piatok 14.04.2023 Telocvičňa Nevädzová podľa rozpisu tried
      I. a II. ročník - upravený rozvrh hodín (vyučuje sa len v pavilóne A a B, viac v triednej knihe)
      Z obeda sú automaticky odhlásení štvrtáci - celé tri dni, tretiaci - len v stredu a štvrtok, druháci - počas dňa, v ktorom majú online workshop. V ostatné dni si, prosím, nastavte obedy sami.

   • Nevädzkárska fotogaléria

     zatiaľ žiadne údaje
   • Kontakty

           Zriaďovateľ strednej školy

     • Meno školy
     • Obchodná akadémia, Nevädzová 3, Bratislava
     • Email na správcu obsahu
     • Ing. Adriana Jurášková, juraskova@oanba.sk
     • Telefón
     • 02/43 41 11 58 (sekretariát riaditeľky)
     • Adresa školy
     • Nevädzová 3
      820 07 Bratislava
      Slovakia
     • Úradné hodiny
     • Školský rok:
      07.30 h - 08.00 h
      11.20 h - 11.50 h
      Počas prázdnin:
      8.00 h - 12.00 h
     • Riaditeľka školy
     • Ing. Jana Orthová
      j.orthova@oanba.sk
      02/43 41 11 58
      prijímacie konanie
     • Zástupkyňa riaditeľky
     • Mgr. Darina Chobotová
      chobotova@oanba.sk
      02/43 41 09 22
      akcie školy, všeobecno-vzdelávacie predmety
     • Zástupkyňa riaditeľky
     • Ing. Adriana Jurášková
      juraskova@oanba.sk
      02/43 41 09 22
      maturitné skúšky, odborné predmety, web
     • Zborovňa, kabinety učiteľov
     • 02/43 42 01 16 (vrátnica)
     • Ekonomický úsek - vedúca
     • Slavomíra Krištofčáková
      ekonom.usek@oanba.sk
      02/43 41 11 59
     • Školská jedáleň
     • Elena Nižnanská
      veduca.sj@oanba.sk
      02/43 29 41 41
     • IČO
     • 17 327 652
     • DIČ
     • 2020868564
     • Výchovná poradkyňa
     • Mgr. Katarína Novotová
      vychovnyporadca@oanba.sk
     • Oznamovanie protiprávnej činnosti
     • Obvodné oddelenie PZ Bratislava Ružinov – východ
      Sputniková 12, Bratislava
      0961 032 705
      oopzruzinovvychod@minv.sk
      chranimedeti@minv.sk