• Nevädzka medzi piatimi najlepšími SOŠ v kraji

     • INEKO zverejnilo rebríček škôl za obdobie rokov 2017 - 2021, ktorý nás skutočne potešil. Čo sa týka jednotlivých kritérií, podľa ktorých sa zostavuje hodnotenie slovenských škôl, najlepšie sme uspeli v dvoch kategóriách. Prvou sú Mimoriadne výsledky školy, a to najmä vďaka súťažiam stredoškolskej odbornej činnosti, cvičných firiem či v písaní na počítači.
      V rámci kritéria Prijímanie absolventov na VŠ sme dokonca najlepší spomedzi odborných škôl v kraji.


      Za to všetko ďakujeme najmä našim skvelým učiteľom, šikovným žiakom a tiež všetkým priateľom školy, ktorí našu Nevädzku finančne či morálne podporujú.

     • Výnimočný dar pre našu školu

     • Vďaka neziskovej organizácii Záchrana OZ sa nám podarilo bezplatne získať defibrilátor AED Zoll Plus určený na záchranu života pri zastavení srdca. Prístroj nám osobne doručil "Baštrng" alias Michal Kubovčík, ktorý na našej škole už pred pár rokmi učil žiakov poskytovať prvú pomoc. 
      Prístroj bude uložený na vrátnici pavilónu B a v prípade nutnej potreby je k dispozícii aj pre verejnosť.
      Ďakujeme.

      Automatizovaný externý defibrilátor (AED)

      AED je jednoduchý a bezpečný prístroj. Po zapnutí prístroja a nalepení elektród na odhalený hrudník pacienta vyhodnotí AED činnosť srdca. Ak identifikuje chvenie srdca (fibriláciu komôr), alebo veľmi rýchle ale neefektívne sťahy ľavej komory (komorovú tachykardiu), rozhodne o potrebe podania defibrilačného výboja a vyzve záchrancu na jeho aplikáciu. Obe poruchy srdcového rytmu vyžadujú defibriláciu, pretože srdce pracuje neekonomicky, nedokáže zabezpečiť prečerpávanie krvi, zlyháva krvný obeh. Po krátkom časovom úseku sa srdce zastaví úplne, čo už je situácia výrazne nepriaznivejšia na úspešné oživenie človeka. Včasné použitie AED, optimálne do 5 minút od zlyhania srdca a krvného obehu, výrazne zlepšuje šancu na úspešné obnovenie činnosti srdca a záchranu ľudského života.

     • Ekonomická olympiáda 2022 - postupujúci

     • Začiatkom januára nám prišli výsledky školských kôl prestížnej celoslovenskej súťaže, ktorú každý rok organizačne a odborne garantuje INESS – Inštitút ekonomických a spoločenských analýz.
      Vďaka splneniu náročných kritérií postúpili do krajského kola títo piati žiaci - Alica Križanová, Daniel Čus (IV. A), Tatiana Badáňová, Viktória Sabelová (IV. B) a Timotej Menke (IV. C).

      Všetkým úspešným maturantom blahoželáme a držíme im palce v druhom kole.

     • Výročné logá k 30. výročiu školy

     • Predstavujeme vám sériu vskutku originálnych log, ktoré pre nás k 30. výročiu existencie obchodnej akadémie navrhol maliar a scénograf Fero Lipták.
      Od januára až do júna vám budeme postupne pripomínať ľudí, príbehy a udalosti, ktoré formovali našu obchodnú akadémiu od roku 1991 až dodnes. Pomáhajú nám v tom aj traja tretiaci, ktorí pracujú v rámci stredoškolskej odbornej činnosti pod vedením Ing. Ščevíkovej a Mgr. Tomaschekovej na vydaní výročnej pamätnice. A ak nám to situácia umožní, máme na koniec školského roka prichystané veľké prekvapenie.
      Všetky infomácie k tomu, čo sa dialo a bude diať v súvislosti s 30. výročím našej Nevädzky, nájdete pokope aj na blogu (odkaz k nemu nájdete na hlavnej stránke školy pod jedným z týchto log).

     • Organizácia vyučovania od 10.1.2022

     • Riadne vyučovanie po vianočných prázdninách pokračuje od pondelka 10. januára 2022 prezenčnou formou. Od tohto termínu sa opäť budeme riadiť Školským semaforom zverejneným aj na stránke Ministerstva školstva.
      Štruktúra vyučovania (45 min. vyučovacie hodiny, zvonenie) sa vracia do riadneho stavu, vrátane pôvodného rozpisu obedov v školskej jedálni, pričom žiaci rôznych tried sa pri stoloch nesmú miešať.

      Upozorňujeme žiakov a rodičov aj na nasledovné povinnosti:
      - nosiť počas hodín aj prestávok v interiéroch školy rúško,
      - podať cez Edupage Vyhlásenie o bezpríznakovosti pred nástupom do školy po 3 a viac dňoch,
      - oznámiť cez Edupage použitie domáceho AG samotestu, ktorý poskytla škola (možno doplniť aj spätne),
      - oznámiť triednemu učiteľovi pozitivitu žiaka alebo blízkej osoby kvôli nariadenej karanténe.

      Ďalšie podrobnosti k úpravám rozvrhu a zmenám, ktoré nastanú v priebehu januára 2022, vám poskytneme cez interné správy v Edupagi, resp. prostredníctvom triednych učiteľov.

      V mene našej Nevädzky Vám želáme úspešný rok 2022, mnoho zdravia a trpezlivosti pri zvládaní životných prekážok.

   • Nevädzkárska fotogaléria

     zatiaľ žiadne údaje
   • Kontakty

           Zriaďovateľ strednej školy

     • Meno školy
     • Obchodná akadémia, Nevädzová 3, Bratislava
     • Email na správcu obsahu
     • Ing. Adriana Jurášková, juraskova@oanba.sk
     • Telefón
     • 02/43 41 11 58 (sekretariát riaditeľky)
     • Adresa školy
     • Nevädzová 3
      820 07 Bratislava
      Slovakia
     • Úradné hodiny
     • Školský rok:
      07.30 h - 08.00 h
      11.20 h - 11.50 h
      Počas prázdnin:
      8.00 h - 12.00 h
     • Riaditeľka školy
     • Ing. Jana Orthová
      j.orthova@oanba.sk
      02/43 41 11 58
      prijímacie konanie
     • Zástupkyňa riaditeľky
     • Mgr. Darina Chobotová
      chobotova@oanba.sk
      02/43 41 09 22
      akcie školy, všeobecno-vzdelávacie predmety
     • Zástupkyňa riaditeľky
     • Ing. Adriana Jurášková
      juraskova@oanba.sk
      02/43 41 09 22
      maturitné skúšky, odborné predmety, web
     • Zborovňa, kabinety učiteľov
     • 02/43 42 01 16 (vrátnica)
     • Ekonomický úsek - vedúca
     • Slavomíra Krištofčáková
      ekonom.usek@oanba.sk
      02/43 41 11 59
     • Školská jedáleň
     • Elena Nižnanská
      veduca.sj@oanba.sk
      02/43 29 41 41
     • IČO
     • 17 327 652
     • DIČ
     • 2020868564
     • Výchovná poradkyňa
     • Mgr. Katarína Novotová
      vychovnyporadca@oanba.sk
     • Oznamovanie protiprávnej činnosti
     • Obvodné oddelenie PZ Bratislava Ružinov – východ
      Sputniková 12, Bratislava
      0961 032 705
      oopzruzinovvychod@minv.sk
      chranimedeti@minv.sk