• Prijímacie konanie do 1. ročníka

     • Prijímacie konanie do 1. ročníka pre školský rok 2022/2023 bolo ukončené.
      Na základe naplnenia počtu prijatých žiakov 
      sa druhé kolo prijímacích skúšok konať nebude.

      Prijatých žiakov a ich rodičov sme už oslovili s ďalšími informáciami, ale nájdete ich aj na našej stránke v časti ZÁUJEMCOVIA O ŠTÚDIUM, resp. v odkaze https://oanba.edupage.org/a/vysledky-prijimacieho-konania.
      Zároveň ich dňa 07.06.2022 o 17.00 h pozývame na informatívne stretnutie s vedením školy.

     • Job Shadowing v IBM Finance 2022

     • Viceprezidentka financií študentskej firmy Cyanus Martina Juračková (III. A) strávila jeden pracovný deň tzv. "tieňovaním" lídra vo firme IBM Finance. Dozvedela sa, čomu sa manažéri venujú, aké sú ich zodpovednosti, ale aj to, ako samotné pracovisko funguje a aké sú jeho hlavné charakteristiky. Na záver dňa absolvovala so "svojím" manažérom pracovný obed, ktorý bol vyvrcholením zaujímavej skúsenosti so svetom korporácií.
      Job Shadowing je súčasťou aktivít JA Slovensko, n.o. organizovaných pre študentov predmetu aplikovaná ekonómia.

     • Výsledky konkurzu do APE a CFP

     • Výberový proces do cvičnej a študentskej firmy pozostával zo troch častí:
      a) osobný pohovor s uchádzačom,
      b) celoročná práca na predmete PUL podľa odporúčania vyučujúcej,
      c) prezentácia adepta na školskom veľtrhu.
      Prijatí žiaci sa môžu rozhodnúť, či akceptujú prijatie do firiem najneskôr do stredy 25.5.2022. Svoje rozhodnutie nám oznámia prostredníctvom prihlasovacieho dotazníka v Edupage.
      Všetkým úspešným uchádzačom blahoželáme.

     • Pure Nature Day 2022

     • Jar je v plnom prúde a oveľa viac si všímame prostredie okolo nás. Aj preto sa Nevädzka zapojila do celoslovenskej májovej akcie na čistenie okolia školy s názvom Pure Nature Day. V piatok 20.5.2022 sa žiakom 1.C a 2. B pod vedením vyučujúcej Jany Romaníkovej podarilo v rámci hodín biológie vyzbierať tri vrecia odpadu, ktoré tak skončili na oveľa lepšom mieste. 

     • Program pre žiakov I. a II. ročníka počas maturít

     • Z obedov v školskej jedálni sú všetky triedy odhlásené, ale ak majú žiaci program v škole, môžu si obed sami prihlásiť cez Edupage. Bližšie informácie k programu žiakom podajú učitelia uvedení v tabuľke.
      Žiaci III. ročníka majú odbornú prax od 23. mája do 3. júna 2022.
      Našim maturantom držíme palce pri maturitných skúškach.
      Slávnostná rozlúčka s absolventmi je naplánovaná na pondelok 30. mája 2022 o 10.30 h.

     • Oznam pre verejnosť a žiakov

     • V pondelok 16.05.2022 bude naša obchodná akadémia z prevádzových dôvodov zatvorená, zrušené sú aj úradné hodiny. Žiaci majú v tento deň rozhodnutím riaditeľky školy vyučovacie voľno.
      V prípade potreby nám môžete napísať na email oanba@oanba.sk alebo nás kontaktujte od utorka 17.05.2022, odkedy budeme opäť fungovať v plnom režime. 
      Ďakujeme za pochopenie.

     • Učiteľský piknik BSK

     • Náš zriaďovateľ, Bratislavský samosprávny kraj, zorganizoval v pondelok 9.5.2022 pre stredoškolských učiteľov športové popoludnie na Zlatých pieskoch. Počas neho mohli pedagógovia súťažiť v piatich disciplínach ako napr. plážový volejbal, preťahovanie lanom, petang či bumperball. Štvorčlenný tím Nevädzkárok si "domov" priniesol nečakaný úlovok - bronzový pohár z turnaja v minigolfe. Za najlepšiu hráčku sme súkromne vyhlásili pani zástupkyňu Darinu Chobotovú, ale k peknému 3. miestu (z 15 tímov) pochopiteľne prispeli všetky golfistky.

      Podujatie je poďakovaním za nasadenie učiteľov, ale aj oslava veľkých vecí, ktoré sme spoločne dosiahli. Pretože akokoľvek dobré reformy budeme na školách robiť, nepôjde to bez pedagógov, ktorých bude práca baviť. Pikniku sa okrem župana Juraja Drobu zúčastnil aj minister školstva Branislav Gröhling, ktorý nám, ešte ako zamestnanec župy, pomohol tieto úspešné reformy zavádzať. „Je to taký náš školský tímbilding. Na učiteľských piknikoch sa stretnú kolegovia z úradu, učitelia a riaditelia župných škôl. Spoločne vypneme, ale aj otvoríme témy, ktoré dotiahneme neskôr na župe. Našim učiteľom ďakujem v prvom rade za to, ako pristupujú k svojmu povolaniu – láskavo, trpezlivo a s moderným nadhľadom. A v druhom rade za to, ako vyšli v ústrety našim reformám. Aj vďaka ich podpore stúpol záujem o župné školy o tretinu a ich kvalita každý rok rastie,“ povedal o podujatí župan Juraj Droba.

      Zdroj: www.bratislavskykraj.sk

     • Likvidačné valné zhromaždenie Cyanus 2022

     • Dvanásť zamestnancov študentskej firmy Cyanus uzavrelo vo štvrtok 5.5.2022 svoje podnikanie pred svojimi akcionármi. Okrem schválenia výročnej správy oboznámilo prítomných so svojimi úspechmi počas roka a poďakovalo za spoluprácu aj konzultantke z praxe Radke Landsmannovej.

      Už teraz sa tešíme na budúcoročnú firmu, do ktorej prebieha výberové konanie spomedzi druhákov práve v týchto dňoch.

      Študentská firma vznikla ako súčasť predmetu aplikovaná ekonómia, ktorú vyučujeme vďaka neziskovej organizácii JA Slovensko.
      Činnosť študentskej firmy bola počas celého školského roka financovaná z rodičovských príspevkov.

     • Cena svätého Gorazda pre tretiaka Gabriela Škorpila

     • Morálne ocenenia nesúce meno prvého známeho učenca v dejinách nášho národa sú najvyšším stupňom ocenenia pedagógov a žiakov už od roku 1997. Ministerstvo školstva udeľovalo tohtoročné ceny učiteľom a žiakom v piatok 29. apríla 2022 v priestoroch Zimnej jazdiarne Bratislavského hradu.
      Medzi ocenenými žiakmi bol aj Gabriel Škorpil z III. A, ktorý si ju zaslúžil za preukázanie vysokého morálneho kreditu a nezištnú pomoc svojmu spolužiakovi a tiež za výborné študijné výsledky.

      "Ocenenia svätého Gorazda sú svedectvom toho, ako učitelia dokážu ovplyvniť životy žiakov, a dokážu tak zmeniť svoje okolie aj svet k lepšiemu. Oceňujeme obetavosť, pracovitosť, vytrvalosť, snahu a úspechy učiteľov a žiakov. Sú to hodnoty, ktoré tvoria túto spoločnosť a pomáhajú jej napredovať,“ povedal minister školstva Branislav Gröhling pri príležitosti slávnostného oceňovania.

     • Matematický klokan 2022

     • Dňa 11. apríla 2022 prebehla na našej škole celoslovenská súťaž matematických talentov. Najlepším "počtárom" z mladšej vekovej kategórie je prvák Tomáš Masný, zo starších súťažiach excelovala maturantka Nikol Beatrice Ďurčeková

     • Organizácia vyučovania 09.05.2022

     • Z dôvodu konania prijímacích skúšok v pondelok 9. mája 2022 upravujeme vyučovanie pre žiakov nasledovne:
      II. ročník - účelové cvičenie
      Zraz o 9.00 h na Račianskej ul. oproti budove Figaro (stánok Ahoj), električka 3 a 7 (zast. Riazanská) - za každého počasia. Cvičenia sa zúčastnia aj tí prváci, ktorí ho neabsolvovali pred týždňom - ide o povinnú súčasť hodnotenia predmetu TSV.
      I., III. a IV. ročník - elearningové vyučovanie
      Vyučujúci zadajú žiakom do triednej knihy samostatné úlohy podľa rozvrhu hodín.
      Z obeda budú všetci žiaci odhlásení automaticky. 

     • Instagramová reklama cvičných firiem 2022

     • Predstavujeme vám sériu reklamných instagramových postov, ktoré vytvorili druhácke cvičné firmy na predmete podnikateľské zručnosti. Ide o kategóriu, v ktorej sa na školskom veľtrhu súťaží len druhýkrát, no už si získala u našich študentov obľubu. Víťaz tejto kategórie bude vyhlásený 19. mája 2022 v telocvični školy.

      Ceny pre víťazov 9. školského veľtrhu podnikateľských zručností boli hradené z rodičovských príspevkov.

     • Celoslovenské kolo SOČ 2022 v Bardejove

     • V celoštátnej prehliadke Stredoškolskej odbornej činnosti, ktorá sa konala 27.- 28. apríla 2022, sme mali v odbore Ekonomika a riadenie dvojnásobné zastúpenie. Najmä dvojica tretiačok Martina Juračková a Tamara Šimkovičová (III. A) nám urobila radosť svojím 5. miestom s prácou Bývanie prostredníctvom hypotekárnych úverov, ktorú vypracovali pod odborným vedením Ing. Ščevíkovej.
      Druhá dvojica Lucia Cabadajová a Denisa Vanovčanová (taktiež III. A) sa síce neumiestnila na oceňovaných  miestach, ale v silnej konkurencii sa rozhodne nestratila. Blahoželáme!

     • 3. miesto v súťaži Mladý Európan 2022

     • Mladý Európan je celoslovenská súťaž určená pre študentov gymnázií a stredných odborných škôl, ktorú organizuje Zastúpenie Európskej komisie v SR a Európske informačné centrum. V tohtoročnom regionálnom kole konanom 28. apríla 2022 v Dome Európskej únie sa jej zúčastnili aj naši tretiaci Gabriel Škorpil, Veronika Hlavenková a Samuel Taraba a urobili nám radosť nádherným 3. miestom. Zásluhu na ich úspechu má aj Mgr. Darina Chobotová, ktorá ich na súťaž pripravovala.
      Blahoželáme!

   • Nevädzkárska fotogaléria

     zatiaľ žiadne údaje
   • Kontakty

           Zriaďovateľ strednej školy

     • Meno školy
     • Obchodná akadémia, Nevädzová 3, Bratislava
     • Email na správcu obsahu
     • Ing. Adriana Jurášková, juraskova@oanba.sk
     • Telefón
     • 02/43 41 11 58 (sekretariát riaditeľky)
     • Adresa školy
     • Nevädzová 3
      820 07 Bratislava
      Slovakia
     • Úradné hodiny
     • Školský rok:
      07.30 h - 08.00 h
      11.20 h - 11.50 h
      Počas prázdnin:
      8.00 h - 12.00 h
     • Riaditeľka školy
     • Ing. Jana Orthová
      j.orthova@oanba.sk
      02/43 41 11 58
      prijímacie konanie
     • Zástupkyňa riaditeľky
     • Mgr. Darina Chobotová
      chobotova@oanba.sk
      02/43 41 09 22
      akcie školy, všeobecno-vzdelávacie predmety
     • Zástupkyňa riaditeľky
     • Ing. Adriana Jurášková
      juraskova@oanba.sk
      02/43 41 09 22
      maturitné skúšky, odborné predmety, web
     • Zborovňa, kabinety učiteľov
     • 02/43 42 01 16 (vrátnica)
     • Ekonomický úsek - vedúca
     • Slavomíra Krištofčáková
      ekonom.usek@oanba.sk
      02/43 41 11 59
     • Školská jedáleň
     • Elena Nižnanská
      veduca.sj@oanba.sk
      02/43 29 41 41
     • IČO
     • 17 327 652
     • DIČ
     • 2020868564
     • Výchovná poradkyňa
     • Mgr. Katarína Novotová
      vychovnyporadca@oanba.sk
     • Oznamovanie protiprávnej činnosti
     • Obvodné oddelenie PZ Bratislava Ružinov – východ
      Sputniková 12, Bratislava
      0961 032 705
      oopzruzinovvychod@minv.sk
      chranimedeti@minv.sk