• Školské kolo SOČ 2023

     • V stredu 15.02.2023 prebehla u nás školská prehliadka stredoškolskej odbornej činnosti, v ktorej sme si vypočuli prezentácie šiestich prác našich tretiakov a štvrtákov. Odborná porota rozhodla o nasledujúcom umiestnení:
      Ekonomika a riadenie
      1. miesto - Simona Bugárová, Kristína Galambosová (IV. C) - Home office v pracovnom prostredí
      2. miesto - Júlia Čillíková, Diana Slobodová (III. C) - Finančná gramotnosť mladých
      3. miesto - Anna Veronika Machálková, Oliver Černák (IV. C) - Woods - ecofriendly online obchod
      Hotelierstvo, gastronómia a cestovný ruch
      2. miesto - Bianka Farbulová (III. C) - Výstavy psov

      Do krajskej prehliadky postupujú práce z 1. a 2. miesta.
      Ceny do súťaže boli financované z rodičovských príspevkov.

     • Krajské kolo SIP 2023 víťazne

     • Na pôde našej školy sa 8.2.2023 konalo krajské kolo súťaže Spracovanie informácií na počítači, ktoré spoluorganizujeme s odborným garantom ŠIOV. Stredoškoláci Bratislavského kraja súťažili v dvoch kategóriách a práve v jednej z nich zvíťazili naši tretiaci - Tomáš Greguš na 1. mieste (479,9 ú/min) a Matúš Ušiak na 2. mieste (400,7 ú/min). 
      Obom šampiónom srdečne balhoželáme a tešíme sa z postupu do celoštátneho kola. Rovnako ďakujeme aj organizačnému tímu súťaže na čele s Ing. Teréziou Garaiovou.

     • Finančná olympiáda - postup do 2. kola

     • Do 2. kola odbornej súťaže organizovanou Nadáciou Partners, ktoré bude prebiehať od 22.2. do 6.4.2023, postúpili títo študenti:

      II. A - Sebastian Škerko
      III. A - Vanessa Blahutová
      III. B - Alena Valníčková, Jakub Klus
      III. C - Simona Drinková, Victoria Bécotte
      IV. A - Veronika Hlavenková, Martina Juračková
      IV. B - Natália Fülöpová, Alex Vejřík
      IV. C - Sophia Nagyová, Marek Šušuk, Nicolas Haramia

      Blahoželáme a držíme palce.

     • Prvý Business Day na Nevädzke 2023

     • Iniciatíva študentského parlamentu súvisiaca s obliekaním sa v prvý februárový pondelok stretla s pomerne veľkým úspechom. Napriek mrazivému počasiu sa mnoho z nás prekonalo a našlo v skrini odev, ktorý zodpovedá štýlu "smart casual"
      Ide o oblečenie, ktoré nie je príliš formálne, ale ani priveľmi ležérne. Šaty či sukňa s elegantnejšou blúzkou alebo vzorované nohavice s klasickou košeľou nič nepokazia. Páni si môžu dovoliť experimentovať, napríklad farebnými ponožkami alebo moderným tričkom do saka. Vyraziť si v džínsach sa však stále nehodí ani v tomto štýle, no naša "módna polícia" bola v tomto prípade celkom zhovievavá.

     • Zahraničná prax Erasmus+ 2022

     • V piatok 3. februára 2023 zasadla päťčlenná výberová komisia, ktorá na základe vopred stanovených kritérií vybrala žiakov na dvojtýždňovú zahraničnú prax financovanú z projektu Erasmus+. Výsledky výberového konania sú uvedené v abecednom poradí.

      Cyprus (5 miest)
      Pri rozhodovaní sme brali do úvahy nasledujúce kritériá: vysoká úroveň anglického jazyka, zapojenie žiakov do mimovyučovacích aktivít nad rámec bežných povinností, výborný alebo veľmi dobrý prospech, správanie bez výchovných opatrení, zodpovednosť pri plnení úloh a samostatnosť v rozhodovaní. Zahraničnú prax v termíne 21. 5.- 4. 6. 2023 absolvujú títo študenti: 
      Farkasová Edina (III. C), Glajšek Filip (III. B), Kittnerová Sarah (III. C), Klus Jakub (III. B), Valníčková Alena (III. B)
      Náhradníčka: Gavorníková Viktória (III. B)

      Česká republika - Praha (4 miesta)
      Výberovými kritériami boli najmä veľmi dobrý prospech v odborných ekonomických predmetoch, bezproblémové správanie, vysoká úroveň samostatnosti, zodpovednosť pri plnení úloh a dosiahnutie plnoletosti v čase konania praxe. Na prax boli vybratí títo tretiaci:
      Blahutová Vanessa (III. A), Cerulíková Miroslava (III. A), Zsigrayová Nicolette (III. C), Žatková Sabina (III. A)
      Náhradníčka: Polakovičová Eliška (III. A)

      Prosíme žiakov, ktorí boli zaradení na zahraničnú prax, aby prišli v pondelok po 4. hodine do učebne ADK1. Tam sa dozvedia viac o organizácii praxe.

      Výberová komisia pracovala v tomto zložení:
      Za vedenie školy - Ing. Jana Orthová, Ing. Adriana Jurášková, Mgr. Darina Chobotová
      Za koordinátorky projektu Erasmus - Mgr. Beáta Horňáková, Ing. Eva Stančíková

     • Novinka na našej Nevädzke

     • S myšlienkou nájsť čo najschodnejšiu cestu medzi komfortom našich študentov a prípravou do profesionálneho dospeláckeho života, zavádzame na našej škole na základe nového podcastu OANBA-CAST špeciálne jednodňové akcie:
      CHILL FRIDAY: Každý piatok sa obleč, ako Ti je pohodlné. Pozor! Zároveň maj na mysli VPŠ. Chill platí na oblečenie, nie na prístup k učeniu :-) 
      BUSINESS DAY: Každý prvý pondelok v mesiaci príď ako ozajstný manažér, alebo šéfka veľkej firmy! Vyber zo skrine sako, košeľu, sukňu, blúzku a s hrdosťou sa nauč nosiť tieto špeciálne kúsky.

      *Chill friday je automaticky zrušený v prípade špeciálnych školských akcií ako DOD, veľtrhy atď., kedy sa vyžaduje slušné oblečenie. Tepláky vtedy zostávajú doma. 

      Podcast k téme je dostupný na: SPOTIFY alebo YOUTUBE

      Váš školský parlament & vedenie školy

     • Organizácia vyučovania pre I. ročník

     • V týždni od 6.-10. februára 2023 organizujeme pre vybraných žiakov I. ročníka lyžiarsky výcvik.
      Žiaci, ktorí sa ho nezúčastnia, majú riadne vyučovanie v upravenej podobe - informácie k rozvrhu na každý deň budú zverejňované v triednej knihe cez Edupage. Zadané hodiny budú plnohodnotne odučené so zameraním na precvičovanie učiva a tréning zručností. 

      Pokyny k lyžiarskemu kurzu:
      Miesto konania je Winter Park Martinky, Chata Martinské hole. Zraz je o 7:30 hod. pred vchodom do školy zo Sedmokráskovej ulice, odchod najneskôr  8:00 hod. kvôli kombinovanej doprave na Martinské hole.
      Prosíme zúčastnených žiakov, aby sa sami odhlásili zo stravovania v školskej jedálni. 
      Želáme lyžiarom dokonalý športový zážitok bez zranení a problémov, a tešíme sa na fotografie zaujímavých karnevalových masiek.

   • Nevädzkárska fotogaléria

     zatiaľ žiadne údaje
   • Kontakty

           Zriaďovateľ strednej školy

     • Meno školy
     • Obchodná akadémia, Nevädzová 3, Bratislava
     • Email na správcu obsahu
     • Ing. Adriana Jurášková, juraskova@oanba.sk
     • Telefón
     • 02/43 41 11 58 (sekretariát riaditeľky)
     • Adresa školy
     • Nevädzová 3
      820 07 Bratislava
      Slovakia
     • Úradné hodiny
     • Školský rok:
      07.30 h - 08.00 h
      11.20 h - 11.50 h
      Počas prázdnin:
      8.00 h - 12.00 h
     • Riaditeľka školy
     • Ing. Jana Orthová
      j.orthova@oanba.sk
      02/43 41 11 58
      prijímacie konanie
     • Zástupkyňa riaditeľky
     • Mgr. Darina Chobotová
      chobotova@oanba.sk
      02/43 41 09 22
      akcie školy, všeobecno-vzdelávacie predmety
     • Zástupkyňa riaditeľky
     • Ing. Adriana Jurášková
      juraskova@oanba.sk
      02/43 41 09 22
      maturitné skúšky, odborné predmety, web
     • Zborovňa, kabinety učiteľov
     • 02/43 42 01 16 (vrátnica)
     • Ekonomický úsek - vedúca
     • Slavomíra Krištofčáková
      ekonom.usek@oanba.sk
      02/43 41 11 59
     • Školská jedáleň
     • Elena Nižnanská
      veduca.sj@oanba.sk
      02/43 29 41 41
     • IČO
     • 17 327 652
     • DIČ
     • 2020868564
     • Výchovná poradkyňa
     • Mgr. Katarína Novotová
      vychovnyporadca@oanba.sk
     • Oznamovanie protiprávnej činnosti
     • Obvodné oddelenie PZ Bratislava Ružinov – východ
      Sputniková 12, Bratislava
      0961 032 705
      oopzruzinovvychod@minv.sk
      chranimedeti@minv.sk