• Slogany cvičných firiem 2023

     • ​​​​​​Ďalšie dve kategórie, v ktorých môže verejnosť hlasovať pred 10. školským veľtrhom podnikateľských zručností, sú: HLASOVANIE ZA TOP SLOGAN A PODNIKATEĽSKÝ NÁPAD 2023.

      Dobrý slogan by mal byť chytľavý a ľahko zapamätateľný. My sme mali len dve podmienky - aby bol v slovenskom jazyku a obsahoval najviac 8 slov. 
      Najlepší podnikateľský nápad by mal byť zase niečím výnimočný oproti konkurencii. Zároveň musí byť spoločensky zodpovedný, nemal by mať teda výrazný negatívny dosah na prírodné prostredie, človeka či spoločnosť. Ak máte chuť, hlasujte aj vy v odkaze vyššie.

     • Logá cvičných firiem 2023

     • V jubilejnom 10. ročníku Školského veľtrhu podnikateľských zručností sa stretne až 24 druháckych cvičných firiem. Na úvod vám ponúkame hlasovanie o najlepšie firemné logo: HLASOVANIE LOGO 2023

      Podľa marketingových dizajnérov má byť logo nielen jednoduché ľahko zapamätateľné, ale aj originálnenezameniteľné s inými logami. Musí byť dobre čitateľné aj na malej ploche, a ak obsahuje zaujímavý grafický nápad, môžeme ho považovať za prvý krok k úspešnému štartu do podnikania.
      Staňte sa aj vy našimi porotcami a vyberte tie logá, ktoré považujete za najvydarenejšie.

     • Vianočné prázdniny

     • V piatok 23. 12. 2022 sa začínajú vianočné prázdniny, ktoré potrvajú až do 08. 01. 2023. Vyučovanie podľa riadneho rozvrhu sa opäť začne v pondelok 9. januára 2023. 

     • Vianočný volejbalový turnaj 2022

     • V utorok 20.12.2022 sa stretlo 12 triednych tímov na turnaji vo volejbale. Víťaznú putovnú trofej si odniesla trieda II. A, druhé miesto obsadila III. A a najlepšiu trojku uzatvára družstvo z III. B.

      Všetkým zúčastneným miešaným tímom ďakujeme za ich športové výkony a víťazom blahoželáme.

      Vianočný turnaj bol financovaný z rodičovských príspevkov.

     • Olympiáda z anglického jazyka 2022

     • Výsledky školského kola olympiády z anglického jazyka:
      Kategória starších žiakov
      1. Veronika Hlavenková (IV. A)
       - postup do okresného kola
      2. Edina Farkasová (III. C)
      3. Alena Valníčková (III. B)
      Kategória mladších žiakov
      1. Jakub Chobot (II. C)
       - postup do okresného kola
      2. Rozalia Spartakian (II. A)
      3. Matias Repiský (II. C)

      Ceny do súťaže boli financované z rodičovských príspevkov.

     • Medzinárodná súťaž Interinfo ZAV-100

     • Na online súťaži v písaní na PC s penalizáciou 100 trestných bodov, ktorá sa konala minulý týždeň, sme sa vďaka našim dvom žiakom z III. A opäť nestratili. Tentoraz bol o čosi rýchlejší Matúš Ušiak, ktorý obsadili v kategórii Juniors (17 - 20 rokov) krásne 17. miesto na svete, a len o pozíciu nižšie skončil Tomáš Greguš.
      Ak povieme, že v tejto kategórii súťažilo až 709 pretekárov, ide skutočne o excelentný výsledok. V rámci Slovenska boli obaja chlapci dokonca na čele tabuľky.
      V mladšej kategórii Pupils (12 - 16 rokov) najlepšie obstál Jakub Humaj z II. A (73. miesto z 479 účastníkov).

     • Oznam pre žiakov

     • Na základe rozhodnutia riaditeľky školy č. OA/2022/169 bude dňa 13.12.2022 (utorok) z prevádzkových dôvodov prebiehať vyučovanie e-learningovou formou - t. j. zadaním samostatných domácich úloh z jednotlivých predmetov cez aplikáciu Edupage. Všetci žiaci školy budú zároveň automaticky odhlásení z obeda. 

     • Job Shadowing - Karlovy Vary 2022

     • V rámci projektu EÚ Erasmus+ s názvom KA-1 Poznávajme prax v iných krajinách umožňujeme našim učiteľom navštíviť partnerské školy v zahraničí a získať nové skúsenosti. Dve vyučujúce odborných ekonomických predmetov Adriana Jurášková a Dana Levčíková navštívili koncom novembra 2022 Obchodnú akadémiu v Karlových Varoch, aby sa presvedčili o vzdelávacích metódach a skúsenostiach našich českých kolegov. Zamerali sa najmä na výuku ADK a fiktívnych firiem, takže absolvovali hodiny v špecializovaných učebniach. Obe školy využívajú na výuku písania program ZAV, umožňujú žiakom vykonať jazykovú skúšku  či získať certifikát z informatiky ECDL, taktiež sa zapájajú do medzinárodného programu DofE.

      Samozrejme, nevyhli sme sa porovnávaniu oboch škôl aj v iných oblastiach. Napríklad českí študenti môžu využívať služby miestneho bufetu, kde je aj relaxačná zóna, avšak budove úplne chýba školská jedáleň, takže sa stravujú až po skončení vyučovania. K vybaveniu cvičných - fiktívnych firiem patrí aj veľkoformátová tlačiareň a 3D tlačiarne, avšak samotné firmy svoju prácu nezvyknú prezentovať na celoštátnych ani na regionálnych veľtrhoch. Takisto majú menšiu ponuku voliteľných predmetov, keďže škola samotná sa vzhľadom na kúpeľný charakter mesta skôr zameriava na cestovný ruch a ich žiaci musia preto povinne absolvovať až tri cudzie jazyky. Naši študenti zase získavajú oveľa komplexnejšie zručnosti v oblasti praktického účtovníctva, komunikácie, prezentácie a celkovo podnikania. 
      V každom prípade sú Karlove Vary ideálnym miestom na trávenie dovolenky či prázdnin, o čom svedčia aj úžasné zábery z centra mesta, v ktorom sa každý rok koná legendárny filmový festival. 

     • EDUCATE Slovakia 2022 u prvákov

     • Shashank Jha z Indie, Jhoana Maya z Venezuely, Vittoria z Talianska Emirhan z Turecka - títo štyria zahraniční vysokoškolskí študenti navštívili koncom novembra 2022 hodiny angličtiny u našich prvákov, aby im v tomto jazyku sprostredkovali čo najviac informácií o svojej domovskej krajine. Educate Slovakia je projekt zameraný na zlepšenie interkultúrneho porozumenia a globálneho zmýšľania mladých ľudí.
      Program bol realizovaný vďaka podpore celosvetovej študentskej organizácie AIESEC a plne sme ho financovali z rodičovských príspevkov.

     • Konferencia prezidentov študentských firiem 2022

     • Spoločnosť Accace patrí k najvýznamnejším hráčom na trhu outsourcingových a poradenských služieb v regióne strednej a východnej Európy. Práve na jej pôde sa 29.11.2022 stretla prezidentka aplikáčskej firmy sabelas Edina Farkasová s inými študentskými lídrami, aby sa dozvedeli viac o vedení tímu. Jedným z prednášajúcich bol aj partner firmy a riaditeľ slovenskej pobočky Peter Pašek, ktorý je absolventom Nevädzky z roku 2001. 
      Jeho kariérna cesta začínala práve v študentskej firme aplikovanej ekonómie. Konferenciu zorganizovala nezisková organizácia JA Slovensko.

     • Mikuláš na Nevädzke 2022

     • V utorok 6. decembra je ten správny čas prevetrať skriňu a vytiahnuť z nej váš obľúbený sveter so sobíkom.

      Možno sa naň príde pozrieť aj sám Mikuláš....

      Pozvanie Mikuláša na Nevädzku spískal náš školský parlament.

   • Nevädzkárska fotogaléria

     zatiaľ žiadne údaje
   • Kontakty

           Zriaďovateľ strednej školy

     • Meno školy
     • Obchodná akadémia, Nevädzová 3, Bratislava
     • Email na správcu obsahu
     • Ing. Adriana Jurášková, juraskova@oanba.sk
     • Telefón
     • 02/43 41 11 58 (sekretariát riaditeľky)
     • Adresa školy
     • Nevädzová 3
      820 07 Bratislava
      Slovakia
     • Úradné hodiny
     • Školský rok:
      07.30 h - 08.00 h
      11.20 h - 11.50 h
      Počas prázdnin:
      8.00 h - 12.00 h
     • Riaditeľka školy
     • Ing. Jana Orthová
      j.orthova@oanba.sk
      02/43 41 11 58
      prijímacie konanie
     • Zástupkyňa riaditeľky
     • Mgr. Darina Chobotová
      chobotova@oanba.sk
      02/43 41 09 22
      akcie školy, všeobecno-vzdelávacie predmety
     • Zástupkyňa riaditeľky
     • Ing. Adriana Jurášková
      juraskova@oanba.sk
      02/43 41 09 22
      maturitné skúšky, odborné predmety, web
     • Zborovňa, kabinety učiteľov
     • 02/43 42 01 16 (vrátnica)
     • Ekonomický úsek - vedúca
     • Slavomíra Krištofčáková
      ekonom.usek@oanba.sk
      02/43 41 11 59
     • Školská jedáleň
     • Elena Nižnanská
      veduca.sj@oanba.sk
      02/43 29 41 41
     • IČO
     • 17 327 652
     • DIČ
     • 2020868564
     • Výchovná poradkyňa
     • Mgr. Katarína Novotová
      vychovnyporadca@oanba.sk
     • Oznamovanie protiprávnej činnosti
     • Obvodné oddelenie PZ Bratislava Ružinov – východ
      Sputniková 12, Bratislava
      0961 032 705
      oopzruzinovvychod@minv.sk
      chranimedeti@minv.sk