• Tomáš Greguš majstrom SR v písaní na PC 2022

     • Unikátny kúsok sa podaril nášmu druhákovi Tomášovi Gregušovi (II. A). V celoštátnom kole 56. ročníka súťaže SIP (spracovanie textu na počítači), ktoré sa konalo v Martine, získal celkové 1. miesto s výkonom 468,8 úderov za minútu. Na súťaž sa pripravoval pod vedením Ing. Terézie Garaiovej, ktorá ho na pretekov v rýchlom písaní sprevádzala. 
      Z Tomáša máme naozaj veľkú radosť a zo srdca mu blahoželáme!

     • Slogany cvičných firiem 2022

     • Predstavujeme vám 23 sloganov druháckych cvičných firiem. Firemné tímy sa vám naživo predstavia na 9. školskom veľtrhu cvičných firiem, ktorý plánujeme uskutočniť 19. mája 2022 v telocvični školy.

      Ceny pre víťazov 9. školského veľtrhu podnikateľských zručností sú financované z rodičovských príspevkov.

     • Konferencia prezidentov študentských firiem v Anasofte 2022

     • Prezidentka študentskej firmy aplikovanej ekonómie Cyanus Tamara Šimkovičová sa v stredu 23.03.2022 stretla s inými slovenskými prezidentmi a prezidentkami na konferencii, ktorú zorganizovala softvérová firma Anasoft. Ide o súčasť prípravy na ďaľšiu veľkú akciu. Už o dva týždne 5. apríla 2022 sa bude spolu so svojím manažmentom prezentovať na Veľtrhu podnikateľských talentov v obchodnom centre Nivy v stánku č. 25 na druhom poschodí. My na Nevädzke budeme jej modrému čokoládkovému tímu držať palce v ozaj silnej konkurencii 45 firiem z celého Slovenska.

      Činnosť študentskej firmy Cyanus je financovaná aj vďaka podpore rodičovských príspevkov. Ďakujeme.

     • Kariérny workshop pre II. ročník

     • V piatok 18.03.2022 sme v spolupráci s Americkou obchodnou komorou a Business Service Center Forum zorganizovali pre všetkých druhákov online kariérny workshop na tému pracovné pohovory. Lektorom stretnutia bol Peter Rusiňák - Senior Policy Manager.

      „Tento projekt beriem ako dobre využité dve hodiny. Dozvedela som sa niečo nové a zabavila som sa. Myslím si, že tento workshop splnil svoju úlohu.“

      „Tento workshop ma veľmi zaujal, bavilo ma počúvať rady čo robiť na pohovoroch, ako sa správať, prezentovať sa, či obliekať. Dozvedela som sa nové informácie, ktoré som nakoniec využila na kahoot, ktorý sme ku koncu workshopu robili. Myslím si, že tento workshop mi dal veľa a v budúcnosti tieto rady určite využijem.

      „Myslím si že mi to dalo niečo do života, som možno viac pripravená na nejaké pohovory, ktoré ma môžu čakať v živote. Bavilo ma to a bola to super skúsenosť.“ 

     • Šachový online turnaj 2022

     • Cez víkend 12.03.2022 sme sa zúčastnili online turnaja v šachu družstiev Bratislavského kraja. Našu školu reprezentovali traja súťažiaci - Tigran Safaryan (IV. B), Gabriel Škorpil (III. A) a Jakub Chobot (I. C). V silnej konkurencií 18 škôl získali naši žiaci 21 bodov a umiestnili sa na peknom 12-tom mieste.

      Gratulujeme.

     • Webinár o Európskej únii pre druhákov

     • Dňa 16. marca 2022 sa všetci druháci zúčastnili online webinára organizovaného Zastúpením Európskej komisie na Slovensku na tému Mladí v EÚ – pohľad do sveta EÚ. Úvod patril interaktívnej prednáške o EÚ – o histórii, súčasnosti, aktuálne schválenom rozpočte, o aktuálnej situácii v Európe, ale aj  o možnostiach uplatnenia sa mladých ľudí.
      Po krátkej prestávke nasledoval online kvíz. Traja najúspešnejší riešitelia online kvízu 
      Lucia Ďurčeková, Tomáš Greguš a Jakub Andrášik (všetci z II.A) si v najbližších dňoch prevezmú vecné ceny, ktoré im venovalo Zastúpenie EK na Slovensku.

     • Úspešní absolventi štátnej skúšky z ADK

     • Riaditeľka školy Ing. Jana Orthová dnes odovzdala jedenástim úspešným tretiakom a štvrtákom Vysvedčenie o absolvovaní štátnej skúšky. Žiaci sa pripravovali na skúšku pod vedením vyučujúcej ADK Mgr. Dariny Szárasovej, a tak sa aj vďaka nej budú môcť v budúcom zamestnaní preukázať dokumentom, ktorý je u zamestnávateľov skutočne vysoko cenený. Bonusom navyše je pre nich aj možnosť zahrnúť si výsledok tejto skúšky do celkového hodnotenia praktickej maturitnej skúšky a zlepšiť si tak celkovú známku.
      Našim študentom srdečne blahoželáme a Mgr. Szárasovej ďakujeme za ich kvalitnú prípravu.

     • Organizácia vyučovania 15.-16.3.2022

     • Počas konania písomných maturitných skúšok bude vyučovanie pre ostatné ročníky prebiehať nasledovne:
      Utorok 15.03.2022 - žiaci I. až III. ročníka majú dištančné vyučovanie formou e-learningu, t.j. na hodiny sa nepripájajú, riešia úlohy zadané učiteľmi v triednej knihe.
      Streda 16.03.2022  - I. a III. ročník e-learnig prostredníctvom zadaných úloh, žiaci II. ročníka sa pripoja z domu online workshop Zastúpenia EK v SR, pokyny dostali od Ing. Ščevíkovej. 

     • Krízová infolinka CPPPaP

     • V súvislosti so vzniknutou situáciou na Ukrajine chceme byť podporou pre deti, rodičov, pedagógov a všetkých, ktorí našu pomoc potrebujú.

      Sme tu pre Vás:
      - formou online poradenstva (pracovné dni 8-16)
      - na krízovej telefonickej linke (pracovné dni 8-20)0948 156 331
      - na krízovej telefonickej linke (víkend 10-18)0948 025 337
      Ďalšie dôležité kontakty v krízových situáciách sú v Aktualitách.

      Tím CPPPaP Bratislava II

     • Logá cvičných firiem 2022 - hlasovanie

     • Už tradične sa v tomto čase začína príprava 9. školského veľtrhu podnikateľských zručností a my pevne veríme, že v tomto roku prebehne naživo s účasťou 23 druháckych cvičných firiem. Prvou súťažnou kategóriou, ktorá sa vyhodnocuje online, je výber najkrajšieho loga. Rozhodnite o tom, ktoré to bude, v tomto odkaze:

      HLASOVANIE LOGO 2022

      Vecné ceny a organizácia 9. školského veľtrhu podnikateľských zručností sú financované z rodičovských príspevkov.

     • Mladý účtovník 2022 - školské kolo

     • Odborná súťaž, v ktorej adepti dokazujú nielen svoje účtovnícke vedomosti, ale aj zručnosť v ovládaní programu na vedenie podvojného účtovníctva Omega, je už tradične akousi generálkou na praktickú maturitu. Vo štvrtok 17.02.2022 sa stretlo sedem štvrtákov, aby sa popasovali s príkladom i časom. Dopadlo to nasledovne:

      1. miesto - Miroslav Bukviš (IV. C)
      2. miesto - Nikol Beatrice Ďurčeková (IV. A)
      3. miesto - Andrej Drgoň (IV. C)
      Prví dvaja víťazi zároveň postupujú do regionálneho kola, ktoré sa bude konať koncom marca v online podobe.

      Finančné i vecné ceny do súťaže boli hradené z rodičovských príspevkov. Každý účastník dostal sladkú odmenu a víťazi aj finančnú hotovosť. 

   • Nevädzkárska fotogaléria

     zatiaľ žiadne údaje
   • Kontakty

           Zriaďovateľ strednej školy

     • Meno školy
     • Obchodná akadémia, Nevädzová 3, Bratislava
     • Email na správcu obsahu
     • Ing. Adriana Jurášková, juraskova@oanba.sk
     • Telefón
     • 02/43 41 11 58 (sekretariát riaditeľky)
     • Adresa školy
     • Nevädzová 3
      820 07 Bratislava
      Slovakia
     • Úradné hodiny
     • Školský rok:
      07.30 h - 08.00 h
      11.20 h - 11.50 h
      Počas prázdnin:
      8.00 h - 12.00 h
     • Riaditeľka školy
     • Ing. Jana Orthová
      j.orthova@oanba.sk
      02/43 41 11 58
      prijímacie konanie
     • Zástupkyňa riaditeľky
     • Mgr. Darina Chobotová
      chobotova@oanba.sk
      02/43 41 09 22
      akcie školy, všeobecno-vzdelávacie predmety
     • Zástupkyňa riaditeľky
     • Ing. Adriana Jurášková
      juraskova@oanba.sk
      02/43 41 09 22
      maturitné skúšky, odborné predmety, web
     • Zborovňa, kabinety učiteľov
     • 02/43 42 01 16 (vrátnica)
     • Ekonomický úsek - vedúca
     • Slavomíra Krištofčáková
      ekonom.usek@oanba.sk
      02/43 41 11 59
     • Školská jedáleň
     • Elena Nižnanská
      veduca.sj@oanba.sk
      02/43 29 41 41
     • IČO
     • 17 327 652
     • DIČ
     • 2020868564
     • Výchovná poradkyňa
     • Mgr. Katarína Novotová
      vychovnyporadca@oanba.sk
     • Oznamovanie protiprávnej činnosti
     • Obvodné oddelenie PZ Bratislava Ružinov – východ
      Sputniková 12, Bratislava
      0961 032 705
      oopzruzinovvychod@minv.sk
      chranimedeti@minv.sk