• Najlepšia OA v kraji za uplynulý rok je Nevädzka

     • Najnovší rebríček škôl, ktorý každoročne zostavuje Inštitút pre ekonomické a sociálne reformy INEKO, nás mimoriadne potešil.
      Podľa neho sme:
      a) najlepšia obchodná akadémia v Bratislavskom kraji
      b) 3. najlepšia stredná odborná škola v kraji
      c) 8. najlepšia obchodná akadémia na Slovensku
      d) 10. najlepšia stredná škola v kraji vrátane gymnázií

     • Zahraničná prax pre III. ročník - prihlasovanie

     • Pre žiakov tretieho ročníka sme pripravili zahraničnú prax v Prahe - firma Glomex (4 študenti) a v spolupráci s renomovanou agentúrou ShipCon na Cypre (5 študentov). Náklady súvisiace s praxou v zahraničí sú hradené z prostriedkov Európskej únie prostredníctvom grantu Erasmus. 

      Výberové kritériá:
      Praha - plnoletosť v čase praxe, samostatnosť, zodpovednosť, výborné odborné znalosti, bezproblémové správanie.
      Cyprus - výborná znalosť anglického jazyka (test), samostatnosť, zodpovednosť, komunikatívnosť, bezproblémové správanie a v prípade veľkého záujmu aj celkový prospech.

      Záujemcov prosíme, aby si vyplnili prihlášku a odovzdali ju osobne najneskôr do 3. 2. 2023 Mgr. Beáte Horňákovej (kabinet cudzích jazykov). Výberová komisia rozhodne o výbere vhodných kandidátov v priebehu februára.

     • ZAV Zvolen online 2023

     • V celoslovenskej súťaži v písaní na počítači ZAV Zvolen sme opät prevalcovali konkurenciu. V súťaži jednotlivcov, v ktorej "účinkovalo" 299 stredoškolákov, na 1. mieste skončil Tomáš Greguš (III. A), len kúsok pod ním (šiesty) sa umiestnil Matúš Ušiak z III. A a teší nás aj úspech druháka Jakuba Humaja na 27. mieste.
      Aj vďaka nemu sme ako škola skončili na striebornej priečke v súťaži družstiev

     • Vianočné rýchle prsty 2022 - výsledky

     • Prosíme žiakov, ktorí sa v každej kategórii umiestnili na prvých troch miestach, aby sa vo štvrtok 26.1.2023 ihneď po 5. vyučovacej hodine dostavili k riaditeľke školy, u ktorej prebehne vyhodnotenie súťaže.
      Víťazom srdečne blahoželáme a virtuálne držíme prsty v ďalších súťažiach, ktoré ich čakajú.

      Ceny do súťaže Vianočné rýchle prsty 2022 boli financované z rodičovských príspevkov.

     • Ekonomická olympiáda - postup do krajského kola

     • Žiaci IV. ročníka sa v decembri 2022 zapojili do úvodného kola súťaže Ekonomická olympiáda. Na základe online testu postúpili do krajského kola títo piati maturanti: Tamara Šimkovičová, Karolína Líneková (IV. A), Kristína Pažitková (IV. B), Romana Guryčová a Samuel Taraba (IV. C).
      Otázky do súťaže a koncepciu Ekonomickej olympiády spoluvytvárajú ekonómovia a odborníci z Inštitútu ekonomických a spoločenských analýz (INESS), Českej národnej banky a Inštitútu ekonomického vzdelávania (INEV).

      Všetkým postupujúcim blahoželáme a držíme palce v krajskom kole.

     • Videozáznam z 9. školského veľtrhu 2022

     • Spomienka na jedno z najzaujímavejších podujatí, ktoré na Nevädzke organizujeme. Deviaty ročník sa po troch rokoch opäť uskutočnil naživo a jeho celkovým víťazom sa stala firma s rýchlym občerstvením Chále.
      Avšak mnohé študentky a študenti aj z ďalších ocenených tímov dnes tvoria jadro študentskej firmy sabelas či cvičnej firmy JUMBOO, ktoré sa budú spolupodieľať na organizovaní jubilejného 10. ročníka v máji 2023.

      Školský veľtrh podnikateľských zručností je financovaný z rodičovských príspevkov.

     • Imatrikulácie prvákov 2022

     • Už v tradičnom predvianočnom čase sme v stredu 21.12.2022 prijali do stavu nevädzkárskeho 93 prvákov. Zástupcovia troch tried zložili v mene svojich spolužiakov sľub vernosti škole a po krátkom programe si každý nový Nevädzkár a Nevädzkárka odniesli na pamiatku imatrikulačnú listinu, odznak Nevädzkára a modré tričko s logom školy a mottom.
      Na základe hlasovania starších spolužiakov a učiteľov bol pre rok 2023 vybratý slogan I ♥ Nevädzka.​​​​​​​

      Náklady na výrobu tričiek a odznakov boli financované z rodičovských príspevkov.

   • Nevädzkárska fotogaléria

     zatiaľ žiadne údaje
   • Kontakty

           Zriaďovateľ strednej školy

     • Meno školy
     • Obchodná akadémia, Nevädzová 3, Bratislava
     • Email na správcu obsahu
     • Ing. Adriana Jurášková, juraskova@oanba.sk
     • Telefón
     • 02/43 41 11 58 (sekretariát riaditeľky)
     • Adresa školy
     • Nevädzová 3
      820 07 Bratislava
      Slovakia
     • Úradné hodiny
     • Školský rok:
      07.30 h - 08.00 h
      11.20 h - 11.50 h
      Počas prázdnin:
      8.00 h - 12.00 h
     • Riaditeľka školy
     • Ing. Jana Orthová
      j.orthova@oanba.sk
      02/43 41 11 58
      prijímacie konanie
     • Zástupkyňa riaditeľky
     • Mgr. Darina Chobotová
      chobotova@oanba.sk
      02/43 41 09 22
      akcie školy, všeobecno-vzdelávacie predmety
     • Zástupkyňa riaditeľky
     • Ing. Adriana Jurášková
      juraskova@oanba.sk
      02/43 41 09 22
      maturitné skúšky, odborné predmety, web
     • Zborovňa, kabinety učiteľov
     • 02/43 42 01 16 (vrátnica)
     • Ekonomický úsek - vedúca
     • Slavomíra Krištofčáková
      ekonom.usek@oanba.sk
      02/43 41 11 59
     • Školská jedáleň
     • Elena Nižnanská
      veduca.sj@oanba.sk
      02/43 29 41 41
     • IČO
     • 17 327 652
     • DIČ
     • 2020868564
     • Výchovná poradkyňa
     • Mgr. Katarína Novotová
      vychovnyporadca@oanba.sk
     • Oznamovanie protiprávnej činnosti
     • Obvodné oddelenie PZ Bratislava Ružinov – východ
      Sputniková 12, Bratislava
      0961 032 705
      oopzruzinovvychod@minv.sk
      chranimedeti@minv.sk