• Prijímacie konanie 2023/2024

     • Pre školský rok 2023/2024 bol naplnený počet žiakov prijatých do 1. ročníka, preto sa druhé kolo prijímacích skúšok na našu obchodnú akadémiu konať nebude.

      Už teraz sa tešíme na našich nových Nevädzkárov. 

     • Program pre I. a II. ročník počas maturitného týždňa

     • V týždni 29.05. - 02.06.2023 prebiehajú ústne maturitné skúšky - vstup do pavilónu B je pre ostatných žiakov zakázaný. Žiaci I. a II. ročníka majú náhradný program buď v telocvični, pavilóne D alebo mimo školy. Z obedov sme automaticky odhlásili všetkých žiakov, jedáleň však bude fungovať, preto sa na obedy môžete prihlásiť cez Edupage.

     • Ekologická výzva Ewobox 2023

     • Na Slovensku máme kvalitnú pitnú vodu a nemusíme kupovať balenú vodu v plastových obaloch. Pri príležitosti Svetového dňa vody a Svetového dňa recyklácie sa naša škola sa zapojila do výzvy Ewobox – Zatoč s odpadom pod názvom „Pripime si s planétou“. Žiaci prvého a druhého ročníka napísali na hodinách biológie pod vedením RNDr. Jany Romaníkovej projekt o opakovanom používaní svojej ekologickej fľaše, kde všade ju používajú, ako často počas jedného mesiaca a všetko zdokumentovali fotkami.
      Žiacke práce boli v týchto dňoch ocenené zeleným balíčkom s možnosťou výberu ekologickej literarúry pre školu. 

      Piť musíme všetci. Bez vody človek prežije iba pár dní. Ale potrebujeme k pitiu rôzne plastové poháre, fľaše či slamky? Na Slovensku sa ročne predá asi miliarda PET fliaš, pričom ich doba rozkladu je až 500 rokov. Od 1. januára 2022 je na Slovensku spustený systém zálohovania PET fliaš a plechoviek. Je to čiastočné riešenie problému. Najlepšie je odpad netvoriť a predchádzať jeho vzniku.

     • Projekt Krokus 2023

     • V spolupráci s Múzeom židovskej kultúry a írskou nadáciou pre výučbu holokaustu sme sa zapojili do vzdelávacieho projektu Krokus (Šafran). Jeho cieľom je pripomienka približne jeden a pol milióna detí, ktoré sa stali obeťami holokaustu. Žltá farba kvetov symbolizuje Dávidovu hviezdu, ktorú boli (nielen) deti nútené počas obdobia nacistických perzekúcií nosiť. Na počesť ich pamiatky zasadili naši žiaci na školskom dvore cibuľky žltých krokusov. Tie zvyčajne kvitnú približne v období Medzinárodného dňa pamiatky obetí holokaustu (27. január), my sme si museli na ich krásu zopár týždňov počkať. Druháci sa zároveň v piatok 2. júna zúčastnia exkurzie do Múzea holokaustu v Seredi, kde sa odzvedia viac o tejto tragickej súčasti našich dejín.

     • Vyhodnotenie konkurzov do APE a CVF 2023

     • Študentská firma sabelas a cvičná firma JUMBOO ukončili v týchto dňoch výberové konanie do budúcoročných firiem. Súčasťou konkurzu boli samostatné pohovory s prihlásenými druhákmi, prezentácia na 10. školskom veľtrhu a odporúčanie vyučujúcich predmetu podnikateľské zručnosti.

      Členky víťazného tímu SCREAMPHOR!A navyše získali titul Firma roka 2023, čím sa zaradili do nimi vybranej firmy automaticky. 
      Kandidáti, ktorí boli vybratí do oboch firiem, dostanú dotazník, v ktorom označia svoje rozhodnutie.


      Úspešným kandidátom blahoželáme :)

     • Výsledky prijímacieho konania pre školský rok 2023/2024

     • Výsledky prijímacieho konania uchádzačov o štúdium na OA Nevädzová 3 v riadnom termíne nájdete v nasledujúcom dokumente:

      Poradie uchádzačov pre rok 2023/2024

      Upozornenie: Poradovník uchádzačov je zostavený podľa 12-miestnych kódov, ktoré ste dostali v rozhodnutí o prijatí/neprijatí (na Vašom rozhodnutí ho nájdete vľavo hore). Nejde o krátky 5-miestny kód testu, ktorý žiak uvádzal na prijímacích skúškach. 
      Pokyny pre prijatých aj neprijatých uchádzačov nájdete tu: https://oanba.edupage.org/a/vysledky-prijimacieho-konania

      Na základe naplnenia počtu prijatých žiakov do 1. ročníka zverejní riaditeľka školy najneskôr do 6. 6. 2023 rozhodnutie o tom, či sa na škole bude konať 2. kolo prijímacích skúšok. 

     • Pohovory do študentskej a cvičnej firmy 2023

     • Po sérii simulovaných pracovných pohovorov, ktoré pred mesiacom absolvovali s profesionálmi z Tatrabanky, si naši tretiaci vyskúšali, aké je to sedieť priamo na stoličke personalistu. Tento týždeň totiž sami spovedali takmer tri desiatky druhákov - záujemcov o "zamestnanie" v cvičnej alebo študentskej firme.
      Ako by ste napríklad odpovedali na "zákernú" otázku o tom, koľko bude stáť vymaľovanie celej školy? My už vieme, že vôbec nejde o správny výsledok, ale o spôsob, akým k výsledku dospejeme. 
      Teraz všetkých čaká ešte 10. školský veľtrh podnikateľských zručností, kde bude konkurz pokračovať sledovaním adeptov v akcii a koncom mája sa dozvieme, kto z druhákov bol úspešný a bude pokračovať v úspešnom ťažení našich firiem JUMBOO a sabelas.

     • Záverečné valné zhromaždenie sabelasu 2023

     • Študentská firma sabelas pozvala v piatok 28.4.2023 svojich akcionárov na likvidačné valné zhromaždenie, na ktorom prezentovala svoje finančné výsledky. Všetkých 77 akcionárov investovalo do firmy výhodne, pretože za jednu akciu v menovitej hodnote 3 € získali dividendu vo výške 33%. Za úspechmi a cenami, ktoré jedenásti sabelasáci počas roka získali, stoja vyučujúca aplikovanej ekonómie Adriana Jurášková, konzultant z praxe Branislav Chrappan či nezisková organizácia JA Slovensko zastúpená Grétkou Balátovou (na prvej fotografii prvá zľava). 

      Za výbornú reprezentáciu školy ďakujeme všetkým členom tímu sabelas - prezidentke Edine Farkasovej, viceprezidentke financií Kristíne Kukumbergovej, viceprezidentke výroby Sabíne Strigáčovej, viceprezidentke marketingu Sarah Kittnerovej, viceprezidentke ľudských zdrojov Adrianne Nussovej, predsedníčke valného zhromaždenia Natálii Júlii Chrappanovej, asistentke prezidentky Nicolette Zsigrayovej, pokladníčke Sabine Žatkovej, a tiež Filipovi Glajšekovi, Diane Slobodovej a Viktórii Jakócziovej.

       

      Činnosť študentskej firmy bola čiastočne financovaná aj z rodičovských príspevkov.

     • IG post cvičných firiem 2023

     • V blížiacom sa 10. ročníku Školského veľtrhu podnikateľských zručností sa 24 druháckych cvičných firiem stretne aj v súboji o najlepší reklamný post. Aj vy môžete teraz hlasovať o ten najzaujímavejší: HLASOVANIE INSTAGRAMOVÝ POST 2023
      Reklama na Instagrame môže propagovať samotnú firmu, niektorý jej produkt alebo konkrétnu predajnú akciu. Obrázok musí priniesť zákazníkom jasné marketingové posolstvo a navyše aj esteticky vyzerať. 

     • Riaditeľské voľno

     • Riaditeľka školy udelila z prevádzkových dôvodov v pondelok 15. mája 2023 vyučovacie voľno pre všetkých žiakov školy. 
      V školskej jedálni sa v tento deň nevarí.
      Vyučovanie pokračuje podľa riadneho rozvrhu v utorok 16.05.2023.

     • Pokyny pre žiakov počas prijímačiek

     • Utorok 9. mája 2023
      III. a IV. ročník - elearningové dištančné vzdelávanie podľa triednej knihy
      I. ročník - účelové cvičenie, zraz o 9.00 h Račianska ul, oproti Figaru
      II. ročník:
      a) prednáška Obchodovanie s ľuďmi, učebňa adk1 (II.A - 2.h, II.B - 3.h)
      b) prednáška o podnikaní - expertka z Kene, učebňa adk2 (II.B - 2.h, II.A - 3.h)
      c) tímová spolupráca, workshop - malá telocvičňa (II.C - 2.-3.h)
      Z obedov sú automaticky odhlásení všetci žiaci školy, avšak jedáleň varí, môžete sa sami nahlásiť na obed.

      Štvrtok 4. mája 2023​​​​​​​
      I. a IV. ročník - elearningové dištančné vzdelávanie podľa triednej knihy
      II. ročník - účelové cvičenie Koliba, zraz o 8.30 h na parkovisku, konečná trolejbusu 44
      III. ročník - prednáška Obchodovanie s ľuďmi, učebňa adk1 (III.A - 2.h, III.B - 3.h, III.C - 4.h)
      Z obedov sú automaticky odhlásení všetci žiaci školy, avšak jedáleň varí, môžete sa sami nahlásiť na obed.

   • Nevädzkárska fotogaléria

     zatiaľ žiadne údaje
   • Kontakty

           Zriaďovateľ strednej školy

     • Meno školy
     • Obchodná akadémia, Nevädzová 3, Bratislava
     • Email na správcu obsahu
     • Ing. Adriana Jurášková, juraskova@oanba.sk
     • Telefón
     • 02/43 41 11 58 (sekretariát riaditeľky)
     • Adresa školy
     • Nevädzová 3
      820 07 Bratislava
      Slovakia
     • Úradné hodiny
     • Školský rok:
      07.30 h - 08.00 h
      11.20 h - 11.50 h
      Počas prázdnin:
      8.00 h - 12.00 h
     • Riaditeľka školy
     • Ing. Jana Orthová
      j.orthova@oanba.sk
      02/43 41 11 58
      prijímacie konanie
     • Zástupkyňa riaditeľky
     • Mgr. Darina Chobotová
      chobotova@oanba.sk
      02/43 41 09 22
      akcie školy, všeobecno-vzdelávacie predmety
     • Zástupkyňa riaditeľky
     • Ing. Adriana Jurášková
      juraskova@oanba.sk
      02/43 41 09 22
      maturitné skúšky, odborné predmety, web
     • Zborovňa, kabinety učiteľov
     • 02/43 42 01 16 (vrátnica)
     • Ekonomický úsek - vedúca
     • Slavomíra Krištofčáková
      ekonom.usek@oanba.sk
      02/43 41 11 59
     • Školská jedáleň
     • Elena Nižnanská
      veduca.sj@oanba.sk
      02/43 29 41 41
     • IČO
     • 17 327 652
     • DIČ
     • 2020868564
     • Výchovná poradkyňa
     • Mgr. Katarína Novotová
      vychovnyporadca@oanba.sk
     • Oznamovanie protiprávnej činnosti
     • Obvodné oddelenie PZ Bratislava Ružinov – východ
      Sputniková 12, Bratislava
      0961 032 705
      oopzruzinovvychod@minv.sk
      chranimedeti@minv.sk