• Postup tretiakov do finále Olympiády o EÚ

     • Súťažný tím tretiakov v zložení Marco Berki, Samuel Štipkala (III. A) a Andrej Sloboda (III. B) v prvom elektronickom kole tejto olympiády postúpil do deviatky najlepších. Naša obchodná akadémia a osem slovenských gymnázií sa tak stretnú vo finále, ktoré sa uskutoční na pôde Fakulty sociálnych vied Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave. Na súťaži budú prítomní aj viacerí europoslanci, zástupcovia Kancelárie Európskeho parlamentu i Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku.

     • Seminár o finančnej gramotnosti

     • Žiaci IV. ročníka sa vo štvrtok 24.10.2019 zúčastnili dvojhodinového odborného seminára na tému Finančná gramotnosť, ktorú viedol Ing. Matyasovszký z Ministerstva financií SR. Seminár bol zameraný na precvičenie si svojich vedomostí z oblasti financií a bankovníctva, ale aj o ich správnej aplikácii v každodennej praxi.

     • Valné zhromaždenie JA Firmy eNature

     • V piatok 25.10.2019 sa stretli zamestnanci študentskej firmy eNature so svojimi akcionármi na ustanovujúcom valnom zhromaždení. Manažment JA Firmy na čele s prezidentom predstavil základné myšlienky svojho podnikateľského plánu, ktoré bude napĺňať až do mája 2020 tak, aby akcionári svoju finančnú investíciu zhodnotili čo najlepšie. Firma zložená zo 17 tretiakov pracuje v rámci predmetu aplikovaná ekonómia pod vedením Ing. Adriany Juráškovej a odborným garantom jej fungovania je nezisková organizácia JA Slovensko.

      Činnosť JA Firmy je podporovaná finančnými príspevkami rodičovského združenia. Študenti simulujú fungovanie akciovej spoločnosti, avšak finančné toky a vyrábané výrobky sú skutočné. Vrcholom práce firmy je celoslovenský Veľtrh podnikateľských talentov konaný na jar 2020 v obchodnom centre Avion a likvidačné valné zhromaždenie naplánované v máji 2020 v škole. Všetky podujatia sú prístupné aj pre verejnosť.

     • Jesenný DOD 2019 sa vydaril

     • Približne stovku návštevníkov a hádam i budúcich žiakov s rodičmi privítalo v stredu 23.10.2019 na Dni otvorených dverí na Nevädzke krásne jesenné počasie. Súčasťou prehliadky boli jednotlivé sekcie predmetov, či už všeobecnovzdelávacích alebo odborných a svoju prácu v projektoch študentských firiem, DofE či Erasmus+ prezentovali aj samotní študenti v odborných učebniach. Všetci učitelia, naši žiaci i absolventi školy vykonali pre školu kus dobrej práce, za čo im ďakujeme. 

     • Dni finančného spotrebiteľa 2019

     • V druhom ročníku podujatia, ktoré v rámci Dní finančného spotrebiteľa zorganizovala Národná banka Slovenska, sa tretiaci zapojili do on-line kvízu s názvom "Ako sa má správať zodpovedný spotrebiteľ?" Podľa doručených výsledkov triedy získali v rámci školy nasledovnú úspešnosť:
      1. miesto - III. C (73,2%)
      2. miesto - III. A (67,4%)
      3. miesto - III. B (60,0 %)

     • Nové firmy predstavili svoje logá

     • Tretiacke študentské firmy sa v týchto dňoch usilovne pripravujú na svoje aktivity. Cvičnú firmu Barber surprise shop čaká v novembri Medzinárodný veľtrh cvičných firiem v Nitre a aplikáči so svojou JA Firmou eNature už chystajú pozvánky na Úvodné valné zhromaždenie akcionárov. Obe firmy už predstavili vlastné logá, s ktorými budú prezentovať svoje podnikateľské aktivity.

      Aktivity cvičnej firmy a aplikovanej ekonómie sú finančne podporované z rodičovských príspevkov.

     • 1. miesto v súťaži Rozhoduj o Európe

     • Vzdelávací projekt „Rozhoduj o Európe“ je unikátnou kombináciou stretnutí mládeže, simulácie zasadnutia inštitúcií EÚ a konferencie. Marco Berki (III. A) nás na prvom takomto stretnutí reprezentoval naozaj excelentne - získal 1. miesto v simulovanej Rade Európskej únie. Vďaka tomu si v januári 2020 bude môcť vyskúšať podobnú úlohu v rámci spoločného česko-slovenského modelového zasadnutia, ktoré sa bude konať počas piatich dní opäť v Bratislave. Prečítajte si, čo o tejto akcii napísal:

      "Táto súťaž bola pre mňa úžasná príležitosť ako si vyskúšať (aj keď v zjednodušenej verzii) ako fungujú dôležité orgány pre riadenie Európskej únie. V tomto prípade sa jednalo o simuláciu zasadnutia Rady Európy a jej 28 ministrov, z ktorých každý zastupoval záujmy vlastnej krajiny v prejednávanom nariadení. Konkrétne išlo o Nariadenie o využívaní regenerovanej vody. Cieľom bolo hľadať čo najlepšie kompromisy pre schválenie tohto nariadenia prijateľný pre všetky krajiny. Celú túto súťaž vnímam ako veľmi dobrý projekt, ktorý edukuje mládež o fungovaní "toho veľkého spolku, ktorého je aj Slovensko súčasťou".

     • Školenie manažmentu JA Firmy v AT&T 2019

     • Dve viceprezidentky "aplikáčky" zo študentskej firmy eNature Veronika Matúšová (III.C) a Terezka Zimová (III. A) mali v utorok 8.10.2019 možnosť vstúpiť priamo na pôdu medzinárodnej spoločnosti AT&T, kde sa stretli s jej manažérmi. Spolu s rovesníkmi z iných JA Firiem mali možnosť nazrieť do tajov riadenia od ľudí, ktoí sa mu venujú v reálnom podnikateľskom prostredí. 

      Činnosť JA Firmy pracujúcej na predmete aplikovaná ekonómia je financovaná z rodičovských príspevkov.

     • Bata International Innovation Camp Zlín 2019

     • Bata International Innovation Camp je výnimočný vzdelávací projekt pre 24 mladých ľudí z Čiech a Slovenska, ktorí sa neboja inovácií a kreativity. Je určený pre anglicky hovoriacoch vysokoškolákov, avšak výnimočne sa ho mala možnosť zúčastniť aj naša Zuzka Keselá (IV. B), bývalá viceprezidentka JA Firmy Rara Flos.

   • Nevädzkárska fotogaléria

     zatiaľ žiadne údaje
   • Kontakty

           Zriaďovateľ strednej školy

     • Meno školy
     • Obchodná akadémia, Nevädzová 3, Bratislava
     • Email na správcu obsahu
     • Ing. Adriana Jurášková, juraskova@oanba.sk
     • Telefón
     • 02/43 41 11 58 (sekretariát riaditeľky)
     • Adresa školy
     • Nevädzová 3
      820 07 Bratislava
      Slovakia
     • Úradné hodiny
     • Školský rok:
      07.30 h - 08.00 h
      11.20 h - 11.50 h
      Počas prázdnin:
      8.00 h - 12.00 h
     • Riaditeľka školy
     • Ing. Jana Orthová
      j.orthova@oanba.sk
      02/43 41 11 58
      prijímacie konanie
     • Zástupkyňa riaditeľky
     • Mgr. Darina Chobotová
      chobotova@oanba.sk
      02/43 41 09 22
      akcie školy, všeobecno-vzdelávacie predmety
     • Zástupkyňa riaditeľky
     • Ing. Adriana Jurášková
      juraskova@oanba.sk
      02/43 41 09 22
      maturitné skúšky, odborné predmety, web
     • Zborovňa, kabinety učiteľov
     • 02/43 42 01 16 (vrátnica)
     • Ekonomický úsek - vedúca
     • Slavomíra Krištofčáková
      ekonom.usek@oanba.sk
      02/43 41 11 59
     • Školská jedáleň
     • Elena Nižnanská
      veduca.sj@oanba.sk
      02/43 29 41 41
     • IČO
     • 17 327 652
     • DIČ
     • 2020868564
     • Výchovná poradkyňa
     • Mgr. Katarína Novotová
      vychovnyporadca@oanba.sk
     • Oznamovanie protiprávnej činnosti
     • Obvodné oddelenie PZ Bratislava Ružinov – východ
      Sputniková 12, Bratislava
      0961 032 705
      oopzruzinovvychod@minv.sk
      chranimedeti@minv.sk