• Slovenské rýchle prsty 2019

     • Počas troch nabitých dní od 19. - 21. novembra 2019 strávených na pôde BSK si desiatky študentov z celého Slovenska vyskúšali rýchlosť svojich prstov na celoštátnom sústredení v písaní na počítači v programe ZAV (www.zav.cz). Pod vedením skúsenej lektorky a spoluautorky programu Ing. Heleny Zaviačičovej, ktorá je deväťnásobnou majsterkou sveta v písaní na elektronickej klávesnici, mohli účastníci zažiť skutočne profesionálny tréning a zlepšiť tak svoje zručnosti.

      Na záver si tí najlepší odniesli diplomy, pričom náš súčasný školský šampión Samuel Tilinger (III. C) skončil na parádnom 3. mieste, Lucia Kunovičová (III. C) na 7. mieste a do tretice sa darilo aj druháčke Alici Križanovej (II. A). Za vydarenú akciu treba poďakovať najmä organizátorom pracujúcim pod vedením Ing. Terézie Garaiovej, a tiež predstaviteľom BSK, ktorí nám poskytli priestory na uskutočnenie tohto sústredenia. Viac fotografií nájdete aj v linku nižšie.

      Účasť desiatich žiakov z OA Nevädzová 3 na celoštátnom sústredení Slovenské rýchle prsty 2019 bola hradená z rodičovských príspevkov.

     • Konferencia prezidentov JA Firiem v Anasofte

     • Viceprezidentka výroby JA Firmy eNature Paula Páleníková (III. C) sa vďaka JA Slovensko n.o. zúčastnila na stretnutí manažmentov študetských spoločností aplikovanej ekonómie priamo vo firme ANASOFT. Jej zamestnanci odovzdali dvadsiatke študentov z celého Slovenska svoje skúsenosti a rady z oblasti projektového a krízového riadenia, marketingu a financií. Nechýbali ani rady ako zvládať problémy v tíme. Príprava na reálne situácie v podnikateľskom prostredí prebehla metódou learning by doing, kde študenti riešili v tímoch problémy z rôznych oblastí, ktoré počas podnikania môžu nastať. Podobná skúsenosť čaká v decembri aj na ďalších dvoch členov manažmentu JA Firmy eNature.

      Činnosť JA Firmy aplikovanej ekonómie je finančne podporovaná z rodičovských príspevkov.

     • Olympiáda o Európskej únii - finále 2019

     • Tím školy v zložení Marco Berki, Samuel Štipkala (obaja III. A) a Filip Slezák (II. C) sa v piatok 8.11.2019 zúčastnil celoštátneho finále Olympiády o Európskej únii. Osem slovenských gymnázií a naša obchodná akadémia sa na pôde Univerzity sv. Cyrila a Metoda stretli s europoslancami Ivanom Štefancom a Róbertom Hajšelom ako partnermi tohto ročníka olympiády. 

     • Medzinárodná súťaž v písaní na PC Intersteno

     • Pri príležitosti 20. výročia INTERINFO Česká republika a 80-tých narodenín autora metódy ZAV Jaroslava Zaviačiča sa celosvetová federácia pre spracovanie textu INTERSTENO rozhodla pre mimoriadnu celosvetovú internetovú súťaž v spracovaní textu, ktorá sa konala v stredu 13.11.2019.
      V kategórii Juniors (17-20 rokov) sa spomedzi 183 súťažiacich najlepšie, t. j. na 17. mieste umiestnil Samuel Tilinger z III. C s počtom úderov 447. Ani jeho mladší kolegovia z II. C sa však v medzinárodnej konkurencii nestratili - Miroslav Morihlatko (47. miesto - 350,1 úderov) a Andrej Drgoň (70. miesto - 350,1 úderov).
      Mimochodom, šampión tejto kategórie z Česka zvláda obdivuhodných 866,9 úderov za minútu.

      Účasť našich žiakov na súťažiach organizovaných INTERINFOm je hradená z rodičovských príspevkov.

     • MiniErasmus na vysokých školách

     • Desať žiakov III. a IV. ročníka zažije v rámci projektu MiniErasmus skutočné vyučovanie na vysokých školách Bratislave, Banskej Bystrici a Košiciach. V čase od 17.-21.11.2019 ich čaká množstvo networkingových aktivít, kde sa môžu spoznať so študentmi a zamestnávateľmi a zistiť, aké uplatnenie má diplom, ktorý získajú na danej fakulte. 

      Viac informácií o projekte získate na adrese https://futuregenerationeurope.eu/mini-erasmus/.

   • Nevädzkárska fotogaléria

     zatiaľ žiadne údaje
   • Kontakty

           Zriaďovateľ strednej školy

     • Meno školy
     • Obchodná akadémia, Nevädzová 3, Bratislava
     • Email na správcu obsahu
     • Ing. Adriana Jurášková, juraskova@oanba.sk
     • Telefón
     • 02/43 41 11 58 (sekretariát riaditeľky)
     • Adresa školy
     • Nevädzová 3
      820 07 Bratislava
      Slovakia
     • Úradné hodiny
     • Školský rok:
      07.30 h - 08.00 h
      11.20 h - 11.50 h
      Počas prázdnin:
      8.00 h - 12.00 h
     • Riaditeľka školy
     • Ing. Jana Orthová
      j.orthova@oanba.sk
      02/43 41 11 58
      prijímacie konanie
     • Zástupkyňa riaditeľky
     • Mgr. Darina Chobotová
      chobotova@oanba.sk
      02/43 41 09 22
      akcie školy, všeobecno-vzdelávacie predmety
     • Zástupkyňa riaditeľky
     • Ing. Adriana Jurášková
      juraskova@oanba.sk
      02/43 41 09 22
      maturitné skúšky, odborné predmety, web
     • Zborovňa, kabinety učiteľov
     • 02/43 42 01 16 (vrátnica)
     • Ekonomický úsek - vedúca
     • Slavomíra Krištofčáková
      ekonom.usek@oanba.sk
      02/43 41 11 59
     • Školská jedáleň
     • Elena Nižnanská
      veduca.sj@oanba.sk
      02/43 29 41 41
     • IČO
     • 17 327 652
     • DIČ
     • 2020868564
     • Výchovná poradkyňa
     • Mgr. Katarína Novotová
      vychovnyporadca@oanba.sk
     • Oznamovanie protiprávnej činnosti
     • Obvodné oddelenie PZ Bratislava Ružinov – východ
      Sputniková 12, Bratislava
      0961 032 705
      oopzruzinovvychod@minv.sk
      chranimedeti@minv.sk