• Oznam pre rodičov

     • V súvislosti s aktuálnou epidemiologickou situáciou si Vás dovoľujeme upozorniť na nasledujúce skutočnosti:
      Ak ste absolvovali dovolenku počas jarných prázdnin v rizikových krajinách s výskytom epidémie koronavírusu COVID-19 – napr. Taliansko, ázijské krajiny a i., prípadne ste prijali návštevu z týchto krajín, nechávame Vám na zváženie, či svoje deti ponecháte najbližšie dva týždne v domácom prostredí a následne oznámite svoje rozhodnutie obvyklým spôsobom škole. Súčasne žiadame všetkých rodičov, aby venovali zvýšenú pozornosť zdravotnému stavu svojich detí. Prosíme o dôsledné dodržiavanie všetkých odporúčaní hlavného hygienika SR:

      • často si umývajte ruky mydlom a vodou, najmenej po dobu 20 sekúnd, môžete použiť dezinfekčný prostriedok na ruky na báze alkoholu;
      • očí, nosa a úst sa nedotýkajte neumytými rukami;
      • zakrývajte si nos a ústa pri kašľaní a kýchaní jednorazovou papierovou vreckovkou a následne ju zahoďte do koša;
      • vyhýbajte sa blízkemu kontaktu s ľuďmi, ktorí javia príznaky nádchy a chrípky;
      • ak ste chorý, liečte sa doma;
      • zabráňte nechránenému kontaktu s divými alebo hospodárskymi zvieratami;
      • 14 dní od príchodu z oblasti postihnutej novým koronavírusom je potrebné kontrolovať svoj zdravotný stav (horúčka, kašeľ, bolesť hrdla, dýchavičnosť);
      • v prípade klinických príznakov po návrate je potrebné neodkladne navštíviť lekára a informovať ho o cestovateľskej anamnéze;

      Viac informácií môžete nájsť na stránke Úradu verejného zdravotníctva SR: http://www.uvzsr.sk/ alebo v tomto dokumente: usmernenie_koronavirus_2020.pdf

     • Mladý účtovník 2020

     • Deväť najtalentovanejších účtovníkov sa v stredu 12.2.2020 zišlo v jednej učebni, by si zmerali sily v pretekoch o najpresnejšie Má dať či Dal. Trofej víťazstva si v školskom kole odniesla Viktória Martinkovičová, tesne v závese skončila Renáta Staňová a bronzovú priečku obsadila Rebecca Luchsová (všetky tri z IV. B). Prvé dve miesta sú zároveň vstupenkou do regionálneho kola, ktoré prebehne na Ekonomickej univerzite v Bratislave.

      Ceny pre všetkých šikovných súťažiacich vrátane finančnej odmeny pre víťazky boli zakúpené z rodičovských príspevkov.

     • Ako sme "riadili" mesto

     • Naša škola je jednou z 20 škôl v Bratislavskom kraji, ktorá sa zapojila do pilotného projektu „Participatívny rozpočet na školách“. Cieľ je jednoduchý – ponúknuť študentom príležitosť zmeniť svoju školu k lepšiemu. Aby sme pochopili, ako tento princíp v škole môže fungovať, pomohli sme si hrou „Nie je mesto ako mesto“, ktorá nás, členov žiackej rady, previedla jednotlivými fázami participatívneho rozpočtu.
      Máte aj vy nápad na zlepšenie školských priestorov či atmosféry v škole? Povedzte nám o ňom! Zapojte sa do diskusie o využití 500 eur, ktoré v rámci projektu dostaneme. Rozhodnite o tom, ktoré projekty budú podporené a zrealizujte svoje predstavy o lepšej škole! Viac informácií získate u Mgr. Zuzany Dovhunovej.

     • Postupujúci do II. kola

     • Do celoštátnej internetovej súťaže Finančná olympiáda, ktorú organizuje Nadácia Partners, sa v decembri zapojili žiaci II. až IV. ročníka. Z celkového počtu 20 bodov bolo treba na postup aspoň 17, čo sa na našej škole podarilo týmto desiatim žiakom: 
      19 bodov - Zuzana Szakálová (III. C), Diana Populová (II. A) a Alexander Jakubec (III. B)
      18 bodov - Andrea Múčková, Branislav Ivan (III. A), Augustín Bachratý, Marek Šimun (III. B), Chiara Jurkovičová (III. C) a Miroslav Morihlatko (II. C)
      17 bodov - Nicolas Chovan (II. A)
      Úspešnej desiatke blahoželáme a držíme palce v II. kole súťaže.

     • Postup do celoštátneho finále v SIP

     • Počas jarných prázdnin nám prišli výsledky krajského kola v spracovaní textu na počítači a urobili nám radosť. Náš školský šampión Samuel Tilinger (III. C) obsadil krásne 2. miesto a postúpil tak do trojdňového marcového finále v Martine. Gratulujeme!

      Účasť žiakov na súťaži je financovaná z rodičovských príspevkov.

     • Deň otvorených dverí 2020

     • Už tradične sme v posledný pracovný deň pred jarnými prázdninami privítali na pôde školy viac ako dvesto návštevníkov - budúcich prvákov s ich rodičmi či výchovnými poradcami. V učebniach ich čakali rozhovory a prezentácie žiakov z cvičnej firmy Barber Surprise Shop, zo študentskej spoločnosti eNature, o svojej práci hovorili aj absolventi programov DofE a Erasmus+ a úspechmi sa nezabudli pochváliť ani SOČkári či členovia žiackej školskej rady. V triedach sa zase mohli dozvedieť čo-to o jednotlivých predmetoch alebo sa priamo opýtať študentov, aké to je byť nevädzkárom. Zvedavý bol dokonca sám bratislavský župan Juraj Droba či ružinovská televízia.
      Za skvelú prezentáciu školy všetkým zúčastneným žiakom a učiteľom zo srdca ďakujeme a želáme pokojné a relaxačné jarné prázdniny.

     • Premiérový turnaj v indiace 2020

     • Indiaca patrí medzi netradičné športové hry. Pri hre nedochádza k priamemu kontaktu súperov. Hrá sa na ihrisku podobné volejbalovému. Originál indiaca lopta je cca 25cm vysoká a má hmotnosť 45-65g. 

      Športový turnaj bol financovaný z rodičovských príspevkov.

     • Oznam pre účastníkov lyžiarskeho výcviku

     • Odchod: nedeľa 23.02.2020 o 14.30 h spred budovy OA Nevädzová 3
      Predpokladaný príchod: piatok 28.02.2020 o cca 16.00 h pred budovu školy
      Miesto konania lyžiarskeho výchovno-výcvikového kurzu: Ski Makov

      Lyžiarsky výstroj musí byť skontrolovaný a zviazaný (lyže a palice spolu). Prilba je povinná pre každého žiaka. Ak niekto pravidelne užíva lieky, treba si ich zobrať aj s presným rozpisom dávkovania. Každý iak musí mať pri sebe preukaz poistenca a občiansky preukaz. K autobusu žiadame priniesť potvrdenie o bezinfekčnosti.

     • Výsledky školského kola SOČ 2020

     • Odbor 08 Cestovný ruch, hotelierstvo, gastronómia
      1. Viktória Kanichová, Ondrej Sekáč (IV. B) - Pôvod surovín v stravovacích zariadeniach
      2. Barbora Burdová, Lucia Filipová (III. A) - Spoznávaj Slovensko - Po stopách slovenských spisovateľov
      3. Lucia Galanová, Evan Jankových (II. C) - Rekonštrukcia Hlavnej stanice v Bratislave
      Odbor 15 Ekonomika a riadenie
      1. miesto udelené nebolo
      2. Samuel Matej Štipkala (III. A) - Nočná doprava do prímestských častí Bratislavy
      2. Marco Berki (III. A) - Dopad Industrie 4.0 na spoločnosť a trh práce
      3. Veronika Pravdová, Marianna Schusterová (II. C) - Recyklácia odpadu a zber papiera
      3. Karolína Žilinská, Eva Žišková (III. A) - Emócie v marketingu - najúčinnejší nástroj v správaní spotrebiteľov

      Žiaci umiestnení na 1. a 2. mieste postupujú do krajského kola.

      Ceny pre víťazov školskej prehliadky Stredoškolskej odbornej činnosti boli hradené z rodičovských príspevkov.

   • Nevädzkárska fotogaléria

     zatiaľ žiadne údaje
   • Kontakty

           Zriaďovateľ strednej školy

     • Meno školy
     • Obchodná akadémia, Nevädzová 3, Bratislava
     • Email na správcu obsahu
     • Ing. Adriana Jurášková, juraskova@oanba.sk
     • Telefón
     • 02/43 41 11 58 (sekretariát riaditeľky)
     • Adresa školy
     • Nevädzová 3
      820 07 Bratislava
      Slovakia
     • Úradné hodiny
     • Školský rok:
      07.30 h - 08.00 h
      11.20 h - 11.50 h
      Počas prázdnin:
      8.00 h - 12.00 h
     • Riaditeľka školy
     • Ing. Jana Orthová
      j.orthova@oanba.sk
      02/43 41 11 58
      prijímacie konanie
     • Zástupkyňa riaditeľky
     • Mgr. Darina Chobotová
      chobotova@oanba.sk
      02/43 41 09 22
      akcie školy, všeobecno-vzdelávacie predmety
     • Zástupkyňa riaditeľky
     • Ing. Adriana Jurášková
      juraskova@oanba.sk
      02/43 41 09 22
      maturitné skúšky, odborné predmety, web
     • Zborovňa, kabinety učiteľov
     • 02/43 42 01 16 (vrátnica)
     • Ekonomický úsek - vedúca
     • Slavomíra Krištofčáková
      ekonom.usek@oanba.sk
      02/43 41 11 59
     • Školská jedáleň
     • Elena Nižnanská
      veduca.sj@oanba.sk
      02/43 29 41 41
     • IČO
     • 17 327 652
     • DIČ
     • 2020868564
     • Výchovná poradkyňa
     • Mgr. Katarína Novotová
      vychovnyporadca@oanba.sk
     • Oznamovanie protiprávnej činnosti
     • Obvodné oddelenie PZ Bratislava Ružinov – východ
      Sputniková 12, Bratislava
      0961 032 705
      oopzruzinovvychod@minv.sk
      chranimedeti@minv.sk