• Prerušenie vyučovania od 30.3.2020

     • Minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Branislav Gröhling rozhodol podľa § 150 ods. 8 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) o mimoriadnom prerušení vyučovania v školách a prevádzky školských zariadení od 30. marca 2020 do odvolania. Riaditelia škôl zabezpečia podľa podmienok a možností samoštúdium žiakov prostredníctvom elektronickej komunikácie s pedagogickými zamestnancami školy. Nové podmienky a termíny pre e-learningové vzdelávanie platné pre OA Nevädzová budú učiteľom, žiakom a rodičom zaslané v internej správe systému Edupage v priebehu budúceho týždňa.

      Interná časť maturitnej skúšky okrem písomnej formy sa v riadnom skúšobnom období uskutoční počas dvoch kalendárnych týždňov, a to do dvoch týždňov od skončenia mimoriadneho prerušenia školského vyučovania, najneskôr však do 30. júna 2020.
      Praktická časť
      odbornej zložky maturitnej skúšky sa vykoná vo forme a s obsahom, ktoré riaditškoly prispôsobí podľa aktuálnych možností školy. Znamená to, že táto časť MS sa neruší.Bližšie informácie vám podáme po zasadnutí predmetovej komisie odborných predmetov na budúci týždeň.

      Upozorňujeme, že uvedené rozhodnutie sa môže zmeniť na základe aktuálneho vývoja situácie súvisiacej so šírením koronavírusu COVID-19. Presné znenie rozhodnutia ministra nájdete nižšie.

     • Nový web ucimenadialku.sk

     • Ministerstvo školstva spustilo nový web Učíme na diaľku.
      Stránka sústreďuje všetky dôležité termíny a usmernenia pre školy a školské zariadenia tak, aby disponovali jasnými a jednoznačnými informáciami.
      Súčasťou webovej stránky je aj prehľad dostupných komunikačných nástrojov a platforiem, elektronických zdrojov a existujúcej podpory pre školy, pedagogických a odborných zamestnancov, ako aj pre rodičov.

     • Pokyny pre žiakov od 16.3.-27.3.2020

     • Na základe Usmernenia MŠVVaŠ SR a rozhodnutím hlavného hygienika bolo na všetkých školách prerušené vyučovanie prezenčnou formou v období od 16.03.2020 až do 27.03.2020. Usmernenie zároveň nariaďuje zabezpečiť samoštúdium žiakov prostredníctvom elektronickej komunikácie s pedagogickými zamestnancami školy. Žiadame preto o pravidelné sledovanie stránky Edupage. Presnejšie pokyny o tom, za akých podmienok bude takáto výuka prebiehať, budeme žiakom aj učiteľom zasielať v samostatných správach.
      Menia sa tiež termíny maturitných skúšok pre IV. ročník nasledovne:

      • externá časť a písomná forma internej časti - je zrušená
      • praktická časť odbornej zložky a ústna forma internej časti - najskôr do dvoch týždňov od odvolania prerušenia vyučovania, najneskôr však do 30. júna 2020.

      Pre žiakov III. ročníka sa menia tieto termíny:

      • kurz na ochranu života a zdravia - budeme aktualizovať,
      • súvislá odborná prax - budeme aktualizovať.

      Počas tohto obdobia bude škola uzatvorená.
      Učiteľov školy možno kontaktovať cez správu priamo zo žiackeho alebo rodičovského konta v aplikácii Edupage, možno nám písať tiež na email školy oanba@oanba.sk.

      Ďakujeme za pochopenie a spolu si želajme skorý návrat do "bežných koľají".

     • Oznam o uzatvorení areálu školy

     • Z dôvodu núdzového stavu spôsobeného šírením Coronavírusu je budova školy až do odvolania bez výnimky uzatvorená. Osobný vstup žiakov a rodičov do areálu školy nie je možný. Kontaktovať nás môžete na oanba@oanba.sk alebo prostredníctvom aplikácie Edupage.

      Zákaz vstupu vyplýva z príkazu nášho zriaďovateľa, ktorý nás upozornil na striktné dodržiavanie záverov Ústredného krízového štábu SR a pokynov MŠVVaŠ SR k COVID – 19, t. j. okrem iného aj neotvárať  a nepovolovať vstup do budovy školy žiakom a ani iným osobám.

     • Rady školskej psychologičky v čase karantény

     • Milé študentky, študenti, milí rodičia a milé kolegyne a  kolegovia,
      za posledné dni sa toho veľa udialo, či už u nás na Slovensku alebo všeobecne vo svete. Je to pre nás všetkých náročné. Okrem toho, že dodržiavame správnu hygienu, sme doma a vyhýbame sa veľkým skupinám ľudí, myslíme aj na našu psychohygienu. Pretože byť doma izolovaný nie je pre nikoho jednoduché. Máme však veľa možností ako to celé zvládnuť:

      • Rozprávajme sa o tom, čo prežívame, o čom premýšľame.
      • Využime čas strávený doma s rodinou na trávenie príjemných aktivít (spoločenské hry, upratovanie, spoločné pečenie, pozeranie filmov, šitie rúšok a podobne).
      • Zostávajme v kontakte s našimi blízkymi cez sociálne siete, cez telefóny. Ak sme  dlhšiu dobu s niekým neboli v kontakte, tak skúsme tento čas teraz využiť a napísať alebo zavolať si. Môžeme sa navzájom povzbudiť a podeliť sa o to, ako prežívame tieto dni. 
      • Smiech lieči a nebude to inak ani teraz. Nestrácajme humor. Pomáha bojovať proti úzkosti a zlým pocitom.
      • Venujme sa tomu, čo nám robí radosť a relaxujme. Napríklad: počúvanie hudby, kreslenie, čítanie knihy, robenie si poriadku v PC, v mobile, prezeranie fotiek a robenie nástenky z fotiek. Buďme tvoriví.
      • Hýbme sa v rámci našich možností. Na internete (youtube, instagram, ...) máme zadarmo sprístupnené neobmedzené množstvo rôznych videí a tipov ako cvičiť. Pohyb je dôležitý. Dobijeme si energiu, odreagujeme sa a máme zo seba dobrý pocit, že sme spravili niečo pre svoje zdravie.
      • Skúsme tráviť čas aj na čerstvom vzduchu, či už na záhrade, na balkóne alebo prechádzkou v prírode.
      • Rozvrhnime si, čo kedy budeme počas dňa robiť (učenie, voľný čas, domáce povinnosti, ...) a dodržujme to.

      Ako zvládnuť úzkosť a stres

      • V prípade, že by ste cítili prichádzať vlnu úzkosti a stresu, zostaňte na bezpečnom mieste, ľahnite si a zhlboka dýchajte, uvoľnite svaly. Porozprávajte sa s niekým blízkym. Nezabúdajte, že tak ako to prišlo, tak to aj odíde.
      • Pokiaľ však cítite zvýšenú mieru stresu a neviete sa sami uvoľniť, nebojte sa vyhľadať odbornú pomoc.

      Kontakty odbornej bezplatnej online pomoci pre študentov a rodičov:

      Kontakty odbornej online pomoci pre študentov:

      • Internetová poradňa pre mladých IPčko  https://ipcko.sk/  denne od 7:00 do 24:00 hod

      Samozrejme, môžete sa obrátiť aj priamo na mňa, som flexibilne k dispozícii na emaile:  psychologicka.oanba@gmail.com

      Želám všetkým hlavne veľa zdravia a všetkým posielam veľa pozitívnej energie.

      Diana Jančariková, školská psychologička

     • Pokyny pre žiakov od 9.3.-13.3.2020

     • Na základe rozhodnutia zriaďovateľa BSK bude v rámci preventívnych opatrení proti šíreniu nového koronavírusu prerušené vyučovanie v priestoroch školy od pondelka 9.3.2020 do piatku 13.3.2020. Výuka však bude prebiehať formou elearnigu - žiaci sú povinní sledovať Edupage a riešiť úlohy, ktoré im vyučujúci zadajú prostredníctvom elektronickej žiackej knižky.
      Žiaci budú automaticky odhlásení aj zo stravy. Zrušená bola zároveň aj študentská konferencia projektu Erasmus+.
      V prípade potreby, prosím, kontaktujte svojich triednych učiteľov alebo priamo vedenie školy.

     • 3. miesto Barber Surprise Shop v Ostrave

     • Na Výstavisku Černá louka v Ostrave sa v dňoch 19. a 20. februára 2020 uskutočnil už 12. ročník regionálneho veľtrhu cvičných firiem. Veľtrh privítal 28 cvičných firiem z Čiech, Slovenska, Poľska a Maďarska a naši tretiaci na ňom nesmeli chýbať. Cvičná firma Barber Surprise Shop pracujúca pod vedením Ing. Terézie Garaiovej si z neho odniesla celkové 3. miesto v kategórii Najlepšia firma, ale aj 3. miesto v súťaži o Najlepšiu prezentáciu a zaujímavá je aj 4. priečka medzi najlepšími katalógmi. 

      Činnosť a účasť cvičnej firmy na súťažiach a veľtrhoch je financovaná z rodičovských príspevkov.

   • Nevädzkárska fotogaléria

     zatiaľ žiadne údaje
   • Kontakty

           Zriaďovateľ strednej školy

     • Meno školy
     • Obchodná akadémia, Nevädzová 3, Bratislava
     • Email na správcu obsahu
     • Ing. Adriana Jurášková, juraskova@oanba.sk
     • Telefón
     • 02/43 41 11 58 (sekretariát riaditeľky)
     • Adresa školy
     • Nevädzová 3
      820 07 Bratislava
      Slovakia
     • Úradné hodiny
     • Školský rok:
      07.30 h - 08.00 h
      11.20 h - 11.50 h
      Počas prázdnin:
      8.00 h - 12.00 h
     • Riaditeľka školy
     • Ing. Jana Orthová
      j.orthova@oanba.sk
      02/43 41 11 58
      prijímacie konanie
     • Zástupkyňa riaditeľky
     • Mgr. Darina Chobotová
      chobotova@oanba.sk
      02/43 41 09 22
      akcie školy, všeobecno-vzdelávacie predmety
     • Zástupkyňa riaditeľky
     • Ing. Adriana Jurášková
      juraskova@oanba.sk
      02/43 41 09 22
      maturitné skúšky, odborné predmety, web
     • Zborovňa, kabinety učiteľov
     • 02/43 42 01 16 (vrátnica)
     • Ekonomický úsek - vedúca
     • Slavomíra Krištofčáková
      ekonom.usek@oanba.sk
      02/43 41 11 59
     • Školská jedáleň
     • Elena Nižnanská
      veduca.sj@oanba.sk
      02/43 29 41 41
     • IČO
     • 17 327 652
     • DIČ
     • 2020868564
     • Výchovná poradkyňa
     • Mgr. Katarína Novotová
      vychovnyporadca@oanba.sk
     • Oznamovanie protiprávnej činnosti
     • Obvodné oddelenie PZ Bratislava Ružinov – východ
      Sputniková 12, Bratislava
      0961 032 705
      oopzruzinovvychod@minv.sk
      chranimedeti@minv.sk